2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jaunais mācību gads Grundzāles pamatskolā

Grundzāles pamatskolā 2019./2020.m.g. mācīsies 84 skolēni, pirmsskolā – 38 audzēkņi. Skolas galvenais mērķis šim gadam ir mācīšanas un mācīšanās efektivitātes paaugstināšana, izmantojot starpdisciplināro sadarbību.

Skola lepojas ar iepriekšējā mācību gada sasniegumiem, jo vidējā atzīme bija 6,85; visi 9.klases skolēni eksāmenus nokārtojuši atbilstoši spējām un labāk nekā vidēji novadā un valstī, kā arī turpina mācības savās izvēlētajās mācību iestādēs (7 vidusskolās un 7 profesionālās mācību iestādēs), novada olimpiādēs piedalījušies 59 dalībnieki, 2 skolēni pat Valsts olimpiādēs.

Skolā jaunums no šī gada ir skolas forma, par kuras nepieciešamību vienojās 1.klases vecāki, un formas dizainu radīja un šuva skolas padomes priekšsēdētāja Z.Jundze-Broma.

Skolā turpinās realizēt dažādus projektus – 3 starptautiskos Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektus, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMpura” projekts), “Iegūsti velosipēda apliecību savā skolā” -, kā arī gatavosimies Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā ar 3 tautas deju kolektīviem.

Interešu izglītībā piedāvāsim apgūt dziedāt prasmi korī un ansamblī, iegūt rūdījumu jaunsargos, apgūt programmēšanu robotikas nodarbībās vai pierādīt sevi uzņēmēju pasaulē “Esi līderis!” programmā, vai kļūt par uzņēmēju “Junior Achievment” programmā.

 Grundzāles pamatskolā pēc brīnišķīgās 2.septembra Zinību dienas pasākuma pagasta estrādē, kur mūs priecēja viesi no Dārzeņu skolas, 3.septembri pavadījām atraktīvās nodarbībās, kurās katrai no 9 komandām, kurās bija dažādu klašu skolēni, vajadzēja tikt galā ar neparastiem uzdevumiem, kas skolēniem šķita kā spēles: atmini mīklas; atrodi tekstā paslēpušos upju nosaukumus vai atpazīsti kokus; nosaki alfabēta burtu pēc taustes vai sastājies rindā pēc alfabēta pēc vārda; saspraud datora vadus, lai tas darbotos; aiznes ievainoto, klausoties norādījumus ar aizsietām acīm; kopīgi radi melodiju un muzicē; aprēķini komandas biedru vidējo svaru, garumu, vecumu; apgriez segu otrādi, ja uz tās stāv visa komanda, atceries komandas biedru vārdus; uzrakstīt savu šī gada mērķi.

Bet spēlējoties un pašiem to neapjaušot, skolēni attīstīja visas 21.gs.pamatpratības, kompetences (kritiskā domāšana, radošums, komunikācija un sadarbība) un rakstura īpašības (zinātkāre, iniciatīva, neatlaidība, piemērošanās, līderība, sociālā un kultūras apziņa).

Bet varbūt visvairāk drosmes prasīja iedot roku savam skolasbiedram, būt tuvumā, būt blakus un atbalstīt. Un spēja vadīt, deleģēt un strādāt komandā nav iespējama bez augstas emocionālās inteliģences, un tā noteikti piemīt mūsu bērniem – visi uzdevumi tika izpildīti, un neviens nesastrīdējās vai atteicās piepildīties. Katrs jutās pieņemts un iederīgs komandā!

Lai tāds ir arī visiem ir šis mācību gads – katram atrodot savu vietu lielajā Grundzāles pamatskolas zīmējumā un kokā!

Pozitīvu domu un darbu pilnām rokām

skolotāja un projektu vadītāja Dace Kalniņa