2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izlaidums mūsu devītajiem…

12.jūnijā svinējām svētkus mūsu devītajiem. Vienam no lielajiem notikumiem viņu dzīvē – pirmā svarīgā izglītības dokumenta saņemšanu. Jauniešus, viņu vecākus un skolotājus par to priecāties ar dziesmām no populārām kinofilmām un izrādēm rosināja Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa – Egliena un Mārtiņš Egliens. Aicinot dziedāt pāri bēdām, ņemot un dodot, piepildot šo sētu, zemi un tautu ar savu īpašo gaismu un aicinājumu

Skolēni izlaidumā saņēma arī Smiltenes vidusskolas 9.klašu absolventu pogas, kuras viņiem vienmēr atgādinās par piederību šai vietai un  nozīmīgākajiem brīžiem skolā.

Audzinātājas Inese Lipstoka, Jana Vīksna, Ilga Ozoliņa un Vera Rācene saviem skolēniem dāvināja veiksmes pildspalvas. Ar tām rakstītās vēlēšanās noteikti piepildīsies… Mūsu jaunieši atradīs viņu īpašo vietu dzīvē, būs laimīgi, mīloši un mīlēti, saskaņā ar sevi.

“Patiesībā dzīve sastāv no ļoti vienkāršām lietām,” klātesošos uzrunāja skolas direktore Ilze Vergina. “Tās ir tās īstās un pamatīgās. Brīžos, kad piedzīvojat ko skaistu un īpašu, vienmēr atcerieties, ka kāds ieguldījis lielu darbu, lai tā varētu notikt. Šodien vēlos teikt lielu paldies vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam mūsu novada cilvēkam, kurš, apzinoties, ka izglītība ir vērtība, rosinājis, lai mēs visi jauno mācību gadu sāktu skaisti pārbūvētā skolā. Paldies tuvajiem cilvēkiem, kuri jūs  vienmēr atbalstīja un iedrošināja!

Paldies jums, skolēni, par pacietību būvdarbu laikā! Jūs  katrs šajā skolā esat īpašs! Lai jums viss izdodas!

No sirds priecāsimies par mērķtiecīgiem un zinošiem pamatskolas absolventiem, ar kuriem satiksimies vidusskolā! Un ļoti gaidīsim ciemos tos, kuri pēc izlaiduma izvēlēsies citu ceļu.”

“To starojumu lai tu vienmēr proti saskatīt,

kas ceļā tev no mīļām sirdīm krīt!

Lai zinātkāre allaž tevī mīt,

un darba tikumu lai proti dzīves godos vīt,

ar mīlestību mācēsi, ja mīlestību gūt,

tad lielās dzīves ceļos spēsi laimīgs būt,” absolventiem vēlēja Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore. “Paldies absolventiem par mērķtiecību un neatlaidību! Paldies skolotājiem, vecākiem un vecvecākiem par pacietību, sirdssiltumu un atbalstu!”

Skolēni teica paldies skolotājiem un vecākiem. Sūtot vissiltākās domas arī tiem, kuri izlaidumā nevarēja būt klāt.

Bija sirsnīgi un mīļi dzirdēt tik daudz laba vēlējumu un vecāku pateicības vārdu skolotājiem!

Ceram, ka brāzmainais vējš aiznesa pa gaisu visu slikto, ko mums visiem pēdējā gada laikā nācies piedzīvot.

Izlaidums – tas ir ceļš…

“Kad vakars zelta zvaigznes

Kā mākslinieks sviež dušā,

Jūs arī varat darīt

Kaut ko no nebijušā,” raksta Imants Ziedonis. Un to kopā ar Ditu Lūriņu – Eglienu un Mārtiņu Eglienu visiem saviem absolventiem vēlam arī mēs…

Kā dziedam Smiltenes vidusskolas himnā: ”Katrs solis skolas priekšā ved uz sapņiem iecerētiem!”

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Inga Zaļkalne