2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskola iepazīstina ar paveikto Erasmus+ projektā “Supervaroņi”

14.februārī, kad visi svin Valentīndienu, Grundzāles pamatskolā 20 izglītības darbinieki no 8 Vidzemes reģiona skolām apguva zināšanas un prasmes par ilgtspējīgu attīstību un Erasmus+ projektu iespējām, piedaloties Erasmus+projekta “Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa” rezultātu izplatīšanas pasākumā.

Projekta koordinatore Dace Kalniņa iepazīstināja ar Grundzāles pamatskolā realizētajiem starptautiskajiem projektiem, kuru mērķis visus 18 gadus, kopš skola īsteno projektus, ir bijis kompleksi izmantot skolā atsevišķos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes jaunās situācijās, un, kopā saskaitot, skolas attīstībā ieguldīti vairāk 160 tk. un īstenotas vairāk kā 120 starptautiskās mobilitātes un apmeklētas 16 Eiropas valstis, daudzas pat vairākkārt, sniedzot neatkārtojamu un vērtīgu pieredzi ikvienam.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar projektā “Supervaroņi” radītajiem intelektuālajiem rezultātiem. “Mācību nodarbību plānu” skolotāji varēs izmantot, īstenojot savās skolās kādu no vietējiem ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) izaicinājumiem; e-grāmata sniedz padomus par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, mērķu īstenošanu valsts mērogā projekta valstīs Nīderlandē, Bulgārijā, Spānijā, kā arī par pieredzi un atziņām nodarbību plāna aprobēšanā. Tīmekļaplikācija ir iespēja savu IAM izaicinājumu ievietot interneta plašumos, lai citi interesenti varētu piedāvāt dažādus risinājumus. Skolas un skolotāja rīcības plāns savukārt var kalpot kā rokasgrāmata ikdienā projekta ideju realizēšanā savās skolās, sākot ar sagatavošanos, plānošanu un monitoringu.

Grundzāles pamatskolā skolēni projekta īstenošanas gaitā IAM izaicinājumus saskatīja atkritumu samazināšanas iespējās, kā arī resursu (elektrības, ūdens) taupīšanā, un skolā šobrīd pēc pašu skolēnu ierosinājuma jau no pagājušā mācību gada ir ieviestas atsevišķas bioloģisko atkritumu tvertnes un visas skolas skolēni jau apzinīgi met bioloģiskos atkritumus tam paredzētajās vietās. Savukārt resursu taupīšanā skolēni cenšas par ieradumu veidot gaismas izslēgšanu, izejot no klases, vai samazinātu izmantošanu, ja klasē atrodas mazāk bērnu; un logu atvēršanu, ieejot klasē, tā uzlabojot gaisa kvalitāti.

Lai papildinātu pasākuma apmeklētāju zināšanas un prasmes par apritīgu dzīvesveidu, aizrautīgi ar savu pieredzi dalījās dabas un tehnoloģiju parka “Urda” vadītājas, gan informējot par jaunumiem atkritumu šķirošanā, gan daloties idejās, kā skolēniem interaktīvā veidā, izmantojot tehnoloģijas, mācīt šos tematus, gan praktiski mēģinot šķirot ikdienas atkritumus.

Savukārt, lai skolotāji iepazītu piemēru, kā var dzīvot ikdienā saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības nostādnēm, pasākuma dalībnieki devās uz atvērto saimniecību “Zadiņi” Launkalnes pagastā, kurā saimnieko biedrība “Zadiņi”. Ar savām plašajām teorētiskajām zināšanām dalījās LU un ViA pētnieks Elgars Felcis, kas ne tikai lasa lekcijas studentiem par ilgtspējīgu attīstību, bet arī dzīvē ar savu piemēru rāda, kā var dzīvot ilgtspējīgi. Visi klātesošie šajā saimniecībā bija pirmo reizi un bija patiesi pārsteigti par šādu unikālu dzīvesveidu.

Pasākuma dalībnieki mājās devās ar varenu zināšanu un prasmju bagāžu, lai savās dzīves un darba vietās mēģinātu kaut daļu no iegūtā īstenot dzīvē!

Lai veicas domāt un dzīvot ilgtspējīgi!

Informāciju sagatavoja: Dace Kalniņa, projekta koordinatore