2023. gada 24. marts
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskolā aktīvi izmanto Erasmus+ programmas iespējas

Kad mācības skolā ir beigušās, tad skolotājiem ir laiks uzkrāt jaunas zināšanas un prasmes, lai rudenī no jauna un ar iedvesmu turpinātu strādāt.

Grundzāles pamatskolas skolotāji un skolēni vienmēr ir aktīvi izmantojuši Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas. Ir apstiprināts skolu sadarbības projekts “Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa”. Tā mērķi ir palielināt izpratni par vidi un tās problēmām, kā arī sociālajiem jautājumiem gan savā reģionā, gan visā Eiropā. Projektā taps e-grāmata, kurā tiks apkopoti gan nodarbību plāni ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, gan dažādi citi materiāli vides izglītībā; tiks radīta arī web aplikācija, kuru partnervalstu skolēni un skolotāji izmantos diskusijām par IAM. Projektā darbosies partneri no Nīderlandes, Bulgārijas un Spānijas. Lai iepazītos tuvāk ar projekta partneriem un koordinatorvalsts Nīderlandes skolu, precizētu projekta aktivitātes, uz starpvalstu sanāksmi jūnija beigās devās skolotājas Dace Kalniņa un Anda Andersone.  Nīderlande ir līdzena, zaļa un ūdeņiem bagāta valsts, kur ar velosipēdiem brauc vairāk kā ar mašīnām (vismaz mums tā likās). Kamēr Latvijā valdīja karstums, Utrehtas reģionā lija lietus un bija tika +15 grādi.

 AERES VMBO Martensdijk skola ir salīdzinoši maza skola ar pozitīvu uzmanību un rūpēm vienam par otru. Skolā mācās 450 skolēni no 12 līdz 16 gadu vecumam. Īpašs šai skolā ir zaļā domāšana, jo skola piedāvā papildus apgūt daiļdārzniecību, dzīvnieku kopšanu un ēst gatavošanu. Tas mums likās tik neparasti, ka jau no 12 gadu vecuma skolēni var apgūt šīs prasmes. Skolai ir gan sava siltumnīca, kurā skolēni apgūst dažādas ar augu audzēšanu saistītās prasmes; gan sava kūts un stallis ar govīm, aitām, ponijiem un mazākiem mājdzīvniekiem kā trušiem, šinšilām un jūras cūciņām; gan 2 mājturības klases ar visu iespējamo aprīkojumu ēst gatavošanā. Protams, katrā klasē ir visas iespējamās IKT ierīces. Un uz jumta ir saules baterijas, un savi divi skolas suņi, par ko rūpēties un kam izstāstīt savas bēdas. Un skolotāju alga ir ap 3000 EUR. Mums atlika tikai vēlēties – kaut arī mums būtu vismaz daļiņa no tā.

Skolotāja Dace Kalniņa piedalījās Erasmus+programmas finansētos kursos jaunatnes darbiniekiem “Outdoor experiental learning for begginers” (“Mācības brīvā dabā”), kas notika no 6.līdz 12.jūnijam Horvātijā. To mērķis bija apgūt pamatzināšanas par to, kas ir mācības dabā, kādi ir to mērķi, apgūstamās prasmes un kā to izmantot darbā ar jauniešiem no 13 līdz 30 gadiem. Kursos piedalījās cilvēki no Igaunijas, Itālijas, Portugāles, Grieķijas, Kipras, Ungārijas, Rumānijas un Horvātijas. Praktiski tika apgūti dažādi paņēmieni, kā būšanu dabā padarīt jēgpilnu, izglītojošu un pievilcīgu jauniešiem. Mēs zīmējām zīmējumus, ejot dažādus maršrutus un izmantojot aplikācijas; aktualizējām visas piecas maņas, fotografējām bildes, kurās saplūstam ar dabu; plānojam un realizējām dažādas nodarbības dabā. Lielākais izaicinājums bija došanās nakts pārgājienā 27 km garumā, veicot dažādus izaicinājumus.

Protams, neatņemama projektu sastāvdaļa ir vietējās dabas, kultūras, vēstures iepazīšana – pārgājiens Zmajavec un Batinas ciemā, sarunas par horvātu un serbu savstarpējām attiecībām, dzīve laukos un pierobežā, pelde Donavas upē, vietējo vīnu, ķiršu un zīdkoka augļu baudīšana, skats pār upi uz Serbiju, sarunas par dzīvi citās Eiropas valstīs.

Lai realizētu dzīvē kursos apgūtās prasmes pašā garākajā gada dienā 21.jūnijā 5.un 6.klases skolēni kopā ar audzinātājām Inu Bromu un Daci Kalniņu devās pārgājienā iepazīt Virešu un Gaujienas pusi. Pārgājienā noieti kādi 12 km un izpildīti dažādi izaicinājumi, par kuru veikšanu grupa vienojās jau sākumā.

Visspilgtākās un neaizmirstamākās emocijas sagādāja iešana basām kājām gar Gaujas malu, meklējot Palsas ieteku Gaujā. Jautrību radīja iešana ar ciet acīm, it sevišķi kāpšana lejup pa gravu. Mugursomu maiņa ļāva iejusties citu ādā. Brīnum zilās debesis un zaļā zāle, un skats uz Gaujienu no Kramiņu mājām ir ainava, ko neaizmirst. Protams, pelde Zvārtavas ezerā un dažādas spēles radīja kopības sajūtu.

Aicinu ikvienu iet dabā un izaicināt sevi iziet no savas komforta zonas!

Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas skolotāja