2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Godinot un atceroties par Latviju kritušos neatkarības un brīvības cīnītājus

Bruno Javoišs, kurš 22 gadu vecumā 1963.gadā naktī no 4.uz 5.decembri faktiski riskēja ar dzīvību, tumsā un aukstā lietū Rīgas Radio tornī uzvilkdams Latvijas karogu, ir teicis: “Jo augstāk celsi karogu, jo mugura būs taisnāka.” Tieši par karoga kā simbola nozīmi šodien vēlreiz rosināja pārdomāt kāds īpašs notikums, kurā viesojāmies Stalbes pamatskolā.

Godinot un atceroties par Latviju kritušos neatkarības un brīvības cīnītājus, ik gadu delegācijas no 10 Ziemeļvidzemes skolām satiekas Cēsu pulka 2. Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas svinīgajā ceremonijā. Šodien Smiltenes vidusskola tika pārstāvēta Stalbē, kurā īpaša vieta igauņu brīvības cīnītāju piemiņai.

Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) īpaši nozīmīgas bija Cēsu kaujas no 1919. gada 6. līdz 23. jūnijam Cēsu apkārtnē. Cīņās aktīvi piedalījās skolu jaunatne – Cēsu pulka brīvprātīgo rota.
1929. gadā tika izveidota Cēsu pulka bijušās brīvprātīgo Skolnieku rotas karavīru biedrība, kas aktīvi darbojās kritušo biedru piemiņas saglabāšanā un patriotiskajā audzināšanā. Visnozīmīgākā biedrības tradīcija saistās ar Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošo piemiņas karogu. Līdzekļus karogam saziedoja skolēni un skolotāji no 9 Ziemeļlatvijas pilsētu – Cēsu, Valmieras, Limbažu, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas un Alūksnes – skolām, no kurām bija nākuši Skolnieku rotas karavīri. 1998. gadā tika izgatavota karoga kopija, kuru ik gadu glabāšanā pārņem kāda no skolām. Šo skolu pulkam pēc savas iniciatīvas pievienojās Stalbes pamatskola, kurai bija tas gods glabāt karogu 2019./2020.m.g.

Teksts: Inga Deigele