2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni piedalās “Mazās Brīnumzemes” nodarbībās

 

17.septembris Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas  skolēniem atšķīrās no ierastā dienas ritma. Ciemos gaidījām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus. Skolēni grupās 2 stundas darbojās “Mazās Brīnumzemes” centra tehniskajā laboratorijā – pētīja miniatūrus auto, mājas un arī cilvēkus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Mazās Brīnumzemes ekspozīcija ir mākslinieku izdomāta un veidota pasaule, kas reizēm dzīvo pati savu dzīvi. Izzinošās divdaļīgās nodarbības laikā, skolēni uzzināja kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Skolēni, meistara vadībā, miniatūro maketu, kurā viss ir tieši tāds, kā dzīvē, tikai 87 reizes mazāks: pilsētas, lauki, kalni, ielejas un dažādas sadzīves ainiņas. Maketā pārvietojās jaunāko tehnoloģiju auto un vilcieniņš, savukārt mazie namiņi un cilvēciņi mudināja aizdomāties par to, kā izskatās pasaule no putna lidojuma.

Nodarbības otrajā daļā dalībnieki paši izsapņoja un 3D maketu darbnīcā izveidoja savu Latviju, kādu viņi vēlētos to redzēt, kad svinēsim Latvijas 150.dzimšanas dienu. Skolēni atveidoja vietu, kurā nākotnē plāno dzīvot, strādāt vai kādu vēlētos izveidot paši saviem spēkiem. Skolēni darbojās no sirds – aizrautīgi, rūpīgi un ar interesi apguva 3D maketu būves tehniku atbilstoši savam vecumam. Īpaši maketus patika veidot sākumskolas  skolēniem. Tika izveidota darbu izstāde. Darboties ar dažādiem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Izveidotie darbi paliks katra skolēna rīcībā – nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

Tehniskas lietas mūsu skolēniem interesē. 5.-6.klašu skolēni darbojās “elektronikas un lodēšanas” darbnīcā. Sākumā tika pastāstīts, kas ir elektronika, tās nozīme un pielietojums mūsdienās. Vienkāršākas elektriskās shēmas var izveidot, izmantojot lodēšanu. Kādi instrumenti jāizmanto, kā tie pareizi jātur, kādi drošības noteikumi jāievēro, arī tika noskaidrots. Sākums nedrošs, jo lodāmura darbības temperatūra 300 grādi un visi skolēni ar to strādāja pirmo reizi. Skolotāja Edmunda skaidrojums bija tik saprotams un precīzs, ka visi dalībnieki iemācījās lodēt un izgatavoja elektronisku ierīci – gaismas jūtīgu “vabolīti”, kas paliek viņu īpašumā.

Savukārt 7.-9.klašu skolēni darbojās “Pneimatika – liekam gaisu pie darba” darbnīcā. Vispirms noskaidroja, kas ir pneimatika, kādās profesijās un nozarēs to izmanto. Svarīgi zināt arī kādas prasmes un zināšanas jāapgūst, lai strādātu ar pneimatiskām ierīcēm un iekārtām. Katra skolēnu grupa darbojās ar pneimatikas komplektu, stingri ievērojot drošības noteikumus. Skolotājs deva dažādus uzdevumus izveidot sistēmas, kurās elementi darbojās pa vienam, abi reizē, viens ātrāk, otrs lēnāk. Te gan bija labi jāpadomā, kā gaisam likt strādāt pareizajā virzienā. Vairākas reizes mēģinot, apspriežoties, palūdzot konsultāciju, rezultāts tika sasniegts.

Praktiski darbojoties, laiks pagāja nemanot. Izrādās, tehnika- tas ir interesanti!

                                                    

Informāciju sagatavoja:
Alda Liepiņa 
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā 

Sarmīte Granta
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas fizikas skolotāja