2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Dabā jāiet atvērtām acīm un dzirdīgām ausīm

Dabaszinības ir mācību priekšmets sākumskolā, kurā olimpiādes sākumskolā Vidzemes reģionā notiek tikai mūsu novadā.  24.aprīlī astoņi ceturtklasnieku pāri rādīja savas zināšanas netradicionālos uzdevumos. Olimpiādē piedalījās Katrīna Anna Putrāle un Katarīna Vasiļjeva, Krista Dance un Pauls Grabovskis, Estere Anna Strazdiņa un Emīlija Strauja, Marta Mazjāne un Mārtiņš Dombrovskis, Marta Morīte un Leo Lucāns, Estere Migliniece un Renārs Krustiņš, Valters Roķis un Tomass Šalders, Keita Vaitkuna un Edgars Ķerpe. Savus skolēnus uz olimpiādi bija gatavojušas Gundega Vēriņa, Ilze Āboltiņa, Aida Vilka, Evija Žūkure, Regīna Zariņa, Sintija Grišjāne un Inta Purgale.

Kā jau pārbaudījumā, vieglāki uzdevumi mijās ar grūtākiem. Tā kā šī bija pāru olimpiāde, tad lieliski varēja novērot skolēnu sadabības prasmes, uzticēšanos otra viedoklim. Varbūt tieši tādēļ bērniem lielas grūtības sagādāja putnu dziesmu atpazīšana. Pēc desmit visizplatītāko putnu dziesmu noklausīšanās izrādījās, ka visaugstākais rezultāts bija četri pareizi noteikti putni. Tātad bērni dabā klausās, tomēr nezina, kurš putns dzied. Pat dzeguze, kurai ir visatpazīstamākā dziesma, sagādāja grūtības.

Pēc olimpiādes dalībnieku pašu atzinuma, visgrūtākais bija uzdevums, kurā jāpamato atbilde uz jautājumu “Kāpēc…”. Interesanta bijusi krustvārdu mīkla par cilvēku. Atklājās, ka visi olimpiādes dalībnieki jau iepriekš bija iepazinuši kahoot elektronisko testu vidi. Pēc olimpiādes savus secinājumus izdarīja pedagogi, diagnosticējot bērnu zināšanas un to, kam mācību procesā vairāk jāpievērš uzmanība.

Lai nu kā, uzvarētāji noskaidroti! Pirmajā vietā Smiltenes vidusskolas 4.c klases skolnieces Estere Anna Strazdiņa un Emīlija Strauja (skolotāja Regīna Zariņa), otrajā vietā skolotājas Gundegas Vēriņa audzēkņi no Grundzāles pamatskolas Marta Morīte un Leo Lucāns, bet trešajā Keita Vaitkuna un Edgars Ķerpe no Palsmanes pamatskolas (skolotāja Aida Vilka).

Smiltenes novada sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Vita Leite