2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Apes PII “Vāverīte” šogad aktīvāk strādā pie valodas jomas uzdevumu apguves gan ikdienas aktivitātēs, gan pasākumos.

Lasītmācīšana sākas ar skaņu uztveres attīstīšanu un burtu atpazīšanu, ko var veikt visdažādākos veidos. Visa mācību gada garumā realizējot valodas programmu iestādē plānots 4 izzinošu pasākumu cikls valodas jomā: “Mana tautasdziesma”, “Mana mīkla”, “Mana Pasaka” un “Mans skaitāmpants”.

Februārī noritēja viens no valodas mācīšanās cikla pasākumiem “Mana mīkla”, kur skolotājas Iveta un Linda, sadarbojoties ar citiem iestādes pedagogiem bija sagatavojušas visu vecumposmu bērniem saistošas aktivitātes. Bērni uzzināja, ka mīklas  var uzdot dziedot, runājot, kustoties, rādot attēlus un prezentācijas. Katra grupa bija sagatavojusi sava veida mīklas. Vismazākie “Riekstiņi “ un “Čiekuriņi” kopā ar grupas un mūzikas skolotāju Sandru uzdeva muzikālās skaņu mīklas, lielākās grupas bērni jau prata uzdot kustību un vārdu mīklas. Visgrūtākais uzdevums bija skolotājām, ko bija sagatavojusi grupas “Vāverēni” pārstāve Elza – mīklu virkne, kas bija kā jautrs atjautības uzdevums, kur brīžiem skolotājām bija apstiprinoši jāatbild uz jautājumu : ”Vai padodaties?”.

Februāris ir Apes dzimšanas dienas mēnesis. Katra grupa ir izvēlējusies savu veidu kā to atzīmēt. “Riekstiņi” gatavoja pilsētai apsveikumu. “Čiekuriņi” iepazina Apes pilsētas ēkas un gatavoja savas mājas  maketus, kā arī video apsveikumu pilsētai. “Kodoliņi” mācījās toleranci pret dažādo un meklēja, kādu tautību cilvēki dzīvo Apē. “Vāverēni” caur pastaigām iepazina pilsētas vidi, aktualizējot atkritumu vākšanas un pārstrādes tēmu.  Šobrīd grupas telpā top rotaļu stūris ar kartona trasēm un ēkām, kur pašiem spēlēties. Kopā ar skolotājām ir izskaitīti mūsu rotaļu laukumā augošie koki, lai saprastu, cik tonnu papīra var no tiem pagatavot un vai mēs esam ar mieru atteiktiem no saviem 50 kokiem tikai tādēļ, ka neprotam taupīt papīru un pie katras mazās svītras vēlamies tīru baltu lapu? Nē, mēs gribam svaigu gaisu un vasarā ēnu! Ejot pastaigās pa pilsētu tiek veikt atkritumu daudzuma monitorings “Atradumi”. Tiek  fiksēts kāds atkritums uz kādas  ielas , nofotografēts un ierakstīts speciālā kalendārā, lai noskaidrotu, kurās ielās ir visvairāk atkritumu un kāpēc? Vēl “Vāverēni” pētīja, kur var otrreiz izmantot papīru, piemēram, avīzes, ko opis lasa, lai visu zinātu . Atbildes skanēja: Opis to saloka un sit mušas. Avīzi var uzklāt uz grīdas, kad zīmēju.  Katram savi darbiņi pēc interesēm un spējām.

Meteņdiena mūsu iestādē tika svinēta iestādes pagalmā, kur mūzikas un sporta skolotājas vienkopus pulcēja visas grupas un  kopā ar Meteni caur latviešu tautas dziesmām, rotaļām un sportiskām aktivitātēm tika saukta saulīte un dzīta prom ziema.

14.februāri kā Draudzības dienu atzīmējām ne kā lielu pasākumu, bet katrā grupā, akcentējot draugu un labu savstarpējo attiecību nozīmību. Mazie Riekstiņi kopīgi gatavoja grupas rotājumus, bet Kodoliņi rūpēja sev svētku brokastis ar sirsniņdesu sviestaizēm,  Grupā “Vāverēni” ar laimes rata palīdzību  tika izvēlēts viens grupas biedrs, kuram pēc ikdienā novērotā bija jāspēj pateikt raksturīgākās labās īpašības, kas jāuzraksta uz pašgatavota apsveikuma. Savukārt “Kodoliņi”   grupā izlozēja draudziņu, par kuru visas dienas garumā bija jārūpējas un jānofotografējas foto stūrītī. Tā ir mācīšanās  palīdzēt, iedrošināt, iepazīt tos bērnus, ar kuriem varbūt ikdienā sanāk mazāk spēlēties, kā arī mācīties empātiju un sadarbību, kas šīs dienas sabiedrībā ir ļoti nepieciešamas prasmes.

Šogad kopā ar D. Ozoliņa Apes pamatskolas skolotājām esam mainījuši nākamo pirmklasnieku adaptācijas procesu skolā. Jau šomēnes nākamie pirmās klases skolēni aizvadīja iepazīšanās stundu pie skolotājas Līvijas. Nākamās tikšanās reizes tiek plānotas martā un aprīlī, lai varētu novērot mūsu izglītojamo izaugsmes dinamiku un precīzāk noteikt, cik gatavi būsim doties uz skolu.

Ko jaunu redzēt un iepazīt vēlas ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Tieši šādu vēlmi izteica mūsu Iestādes padomes vecāku pārstāvji, kas vēlējās iepazīt Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādes. Tā kādā darba dienas vakarā devāmies iepazīt mums līdzīgo Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādi un tikties ar šīs Iestāde padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu dažādus abām pusēm interesējošu jautājumus un iepazītu iestādes dzīvi.  Pēc kopējās tikšanās pozitīvas atsauksmes bija no abu pušu vecākiem. Tagad mēs pie sevis gaidām ciemos Palsmanes vecākus.

Vadītāja Iluta Apine