2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aizraujošā darbošanās Vāverītē

Jaunais gads Apes PII “Vāverīte” ir iesācies rosīgs un dažādām aktivitātēm bagāts.

Janvāra galvenie jautājumi, kas skanēja iestādē , bija:  “Ko es protu un kādas profesijas es zinu?”

            Visās grupās notika izzinošas aktivitātes un  mācību ekskursijas pie dažādiem profesiju pārstāvjiem Apes pilsētā ,iepazīstot zobu ārsta, šuvēja, ātrās palīdzības šofera, pastnieka, ugunsdzēsēja un farmaceita darbu klātienē, kā arī vecāku ciemošanās reizēs grupā “Vāverēni”– kosmetologa un būvnieka, kuri iepazīstināja ar savām profesijām. Mēneša temata apguvē grupas “Kodoliņi” un “Čiekuriņi” iesaistīja vecākus ar kopīgu mājasdarbu veikšanu (informatīvu plakātu veidošana) par konkrētu, bērna izvēlētu, profesiju. Kopā ar vecākiem bērni veidoja stāstus par profesijām un tos prezentēja grupas biedriem. Izmantoja profesijām atbilstošus tērpus un darbarīkus. Savukārt grupas “Riekstiņi” bērni piedalījās  skolotāja palīga darbā, mazgājot rotaļlietas, klājot savas gultas.

Turpinās sadarbība ar Apes bibliotēku , kuru ar prieku apmeklē visu grupu bērni, jo nodarbībās pie bibliotekāres Ligitas bērni tiek iepazīstināti ar grāmatām par dažādām profesijām un praktiski darbojās spēlējot spēli.

Esam priecīgi un pateicīgi visiem iesaistītajiem cilvēkiem par atsaucību un līdzdalību stāstot par savu profesiju.

Mēneša beigās, kad ikdienā iepazītas un daudz jauna uzzināts par profesijām.,  grupā “Kodoliņi” notika temata noslēguma “Profesiju ballīte”, kurā bērni ieradās  dažādos profesiju tērpos, risinot interesantus uzdevumus un orientējoties PII telpās. Visjautrākā protams bērniem šķita diskotēka .

Mūzikas nodarbības skolotājas Sandras vadībā ir aizraujošas, izzinošas, kustīgas un grupu nodarbības papildinošas, jo tematiskais mācību saturs ikdienā tiek integrēts arī mūzikā.

Sporta skolotāja Diāna uzskata, ka neatņemama bērnu ikdienas sastāvdaļa ir kustības āra vidē. Šajā mēnesī visās grupās, no mazulīšiem, līdz topošajiem skolēniem, notika Sniega dienas aktivitātes. Jo, kas tā par ziemu, bez ragaviņu vilkšanas! Bērni baudīja aktivitātes dabā, priecājoties par ziemu un sniegu. Paši mazākie “Riekstiņi” gaida sniegu un brīdi, lai kopā uzceltu sniegavīru!

Katru mēnesi iestādes darbinieki bērniem rāda kādu leļļu teātra izrādi. Janvārī visus priecēja D.Kaijaka izrāde “Āpsēns Hugo meklē sapni”.

Noslēgusies dalība SIA “ZAAO” akcijā – „DABAI LABU DARĪT”, kurā vācām makulatūru paši un iesaistījām cilvēki no Apes kopienas . Ir aizvestas pēdējās makulatūras kravas un gaidām rezultātus. Savukārt grupas “Vāverēni” bērni kopā ar skolotājām un vecākiem piedalās SIA “ZAAO” vides akcijā  “Vecās kurpes otrā dzīve’’, kuras mērķis ir veicināt bērnu izpratni par dabas resursiem, to izmantošanu, par atkritumu veidiem. Katras ģimenes vecā kurpe vai zābaks ir pārtapis par putnu būri, bruņinieka uzročiem, puķu traukiem, kabrioletiem, zīmuļu traukiem un citiem neiedomājamiem priekšmetiem.

 

Mūsu sadarbība ar vecākiem turpinās arī citā jomā, kad mēs sadarbojoties ar Mobilo veselības aprūpes centru, nodrošinām dažādu speciālistu pēc vecāku izvēles ( oftalmologa, otolaringologa, pulmonologa, neirologa, endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa, mikrologopēda) apmeklējumu ģimenēm ar bērniem tuvāk viņu mājām. Vecāki novērtē šo sniegto iespēju un gaida nākamās tikšanās reizes.

Mēnesi noslēdzām sanākot kopā viss iestādes kolektīvs JAUTRAJĀ Zaķa gada sagaidīšanas pasākumā ar sporta  skolotājas Diānas un mūzikas skolotājas Sandras sagatavotām  aktivitātēm iestādes pagalmā.

Turpināsim darboties ar aizrautību! Lai mums izdodas!

Apes PII “Vāverīte” metodiķe Anita Šneidere