2022. gada 12. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Aicina jauniešus vecumā no 15-29 gadiem pieteikties projektam “PROTI un DARI”!

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā  ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītība, kā arī noteiksim Tavus attīstības virzienus!

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA.  

Piedāvātās iespējas: 2- 4 mēnešu garumā iespēja iegūt un paaugstināt savu pašapziņu, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes, neformālas mācības (piem. auto vadītāja kursi), kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša individuālā pasākumu programma?

Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 4 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert dažādas aktivitātes:

  • regulārs individuāls mentora atbalsts, kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
  • individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
  • speciālistu konsultācijas,
  • aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara,
  • iesaistīšanās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada rudenim, tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties! Dažas brīvas vietas vēl ir…nenokavē! Otru reizi tādas iespējas nebūs.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raksti uz e-pastu:  [email protected] vai zvani 28631993.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.