2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Apes PII “Vāverīte” kolektīvs dalās pieredzē

Saulainā rudens sestdienā, 7.oktobrī Apes PII “Vāverīte” kolektīvs uzņēma viesus no 2 pirmsskolas izglītības iestādēm – Madonas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa”.

Tikšanās mērķis bija dot iespēju satikties pirmsskolas skolotājiem no dažādām pašvaldībām, lai dalītos profesionālajā pieredzē un dot iespēju ielūkoties mūsu iestādes darbinieku mācību vides iekārtojumā. Vadītāja Iluta Apine un pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Ratsepa iepazīstināja ar iestādes pedagoģiskā procesa organizāciju, vides labiekārtojumu un materiālo bāzi, kas ciemiņiem radīja daudzus jautājumus Kur to var iegādāties? Kā jūs to izmantojat? Ciemiņi ar interesi vēroja un fotografēja mūsu skolotāju paveikto. Ar lielu interesi tika vērota grupas 5-6 g. “Vāverēni” darbinieku un  bērnu kopīgi veidotā multfilma “Notikums okeāna dzelmē”, kas kā ciemakukulis aizceļoja uz viesu iestādēm, lai iepriecinātu šo iestāžu izglītojamos.

Viesošanās noslēgumā skolotāji tika aicināti uz diskusiju par redzēto un izteica viedokli par jaunajām ierosmēm, ko izmantos savā pedagoģiskajā darbā. Pēc diskusijām nonācām pie atziņas, ka katra šāda pieredzes apmaiņa dod iespēju vērot labo praksi, dalīties ar labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku un ļauj gūtās idejas iedzīvināt un izmantot savā darbā.  Lai izdodas!

 

Sagatavoja: Apes PII “Vāverīte” metodiķe A.Šneidere