2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Atbalsts izglītojamiem

Ēdināšana
Ar 2022. gada 1. novembri Smiltenes novada pašvaldība līdzfinansē skolēnu ēdināšanu 5. – 9. klašu skolēniem un pirmsskolas izglītojamajiem. Valsts un pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas 1. – 4. klašu skolēniem.
Stipendijas
“Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” nolikums šeit.
Stipendiju izmaksas:
2015./2016. m.g. 2.semestrī – 51 saņēmējs
2016./2017. m.g. 1.semestrī – 64 saņēmēji
2016./2017. m.g. 2.semestrī – 71 saņēmējs
2017./2018. m.g. 1.semestrī – 73 saņēmēji
2017./2018. m.g. 2.semestrī – 65 saņēmēji
2018./2019. m.g. 1.semestrī, kad spēkā stājas grozījumi nolikumā, kas noteica augstāku stipendijas izmaksas slieksni – 55 saņēmēji
2018./2019. m.g. 2.semestrī – 53 saņēmēji
2019./2020. m.g. 1. semestrī – 56 saņēmēji
2019./2020. m.g. 2. semestrī – 48 saņēmēji
2020./2021. m.g. 1. semestrī – 49 saņēmēji
2020./2021. m.g. 2. semestrī – 40 saņēmēji
2021./2022. m.g. 1.semestrī – 41 saņēmējs
2021./2022. m.g. 2. semestrī – 32 saņēmēji
2022./2023. m.g. 1. semestrī – 47 saņēmēji
Skolēnu pārvadājumi
Smiltenes novada skolēnu autobusu maršrutu reisi 2022./2023.mācību gadam ir atrodami šeit.
Pagarinātās darba dienas grupa
2021./2022.m.g. visās novada vispārizglītojošās skolās darbojas pagarinātās darba dienas grupas (Bilskas, Blomes, Launkalnes, Grundzāles un Trapenes pamatskolās pagarinātās darba dienas grupas darbojas ar Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu).
Dienesta viesnīca
Novada dome nodrošina bezmaksas dienesta viesnīcas:
Smiltenes vidusskolā – 62 vietas (Dakteru ielā 27, Smiltene)
Palsmanes pamatskolā – 30 vietas (“Pamatskola”, Palsmane)