2022. gada 27. jūn.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Atbalsts izglītojamiem

Ēdināšana
Ar 2016. gada 1. martu novada dome apmaksā skolēnu ēdināšanu 5. – 9. klašu skolēniem. Valsts nodrošina bezmaksas pusdienas 1. – 4. klašu skolēniem
Stipendijas
“Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” nolikums šeit.
Stipendiju izmaksas:
2015./2016.m.g. 2.semestrī – 51 saņēmējs
2016./2017.m.g. 1.semestrī – 64 saņēmēji
2016./2017.m.g. 2.semestrī – 71 saņēmējs
2017./2018.m.g. 1.semestrī – 73 saņēmēji
2017./2018.m.g. 2.semestrī – 65 saņēmēji
2018./2019.m.g. 1.semestrī, kad spēkā stājas grozījumi nolikumā, kas noteica augstāku stipendijas izmaksas slieksni – 55 saņēmēji
2018./2019.m.g. 2.semestrī – 53 saņēmēji
2019./2020.m.g. 1. semestrī – 56 saņēmēji
2019./2020.m.g. 2. semestrī – 48 saņēmēji
2020./2021. m.g. 1. semestrī – 49 saņēmēji
2020./2021. m.g. 2. semestrī – 40 saņēmēji
2021./2022. m.g. 1.semestrī – 41 saņēmējs
Skolēnu pārvadājumi
Smiltenes novada skolēnu autobusu maršrutu reisi 2021./2022.mācību gadam (aktualizēti 2021.gada 9.septembrī) ir atrodami šeit.
Pagarinātās darba dienas grupa
2018./2019.m.g. visās novada vispārizglītojošās skolās darbojas pagarinātās darba dienas grupas (Bilskas, Blomes, Launkalnes, Grundzāles un Variņu pamatskolās pagarinātās darba dienas grupas darbojas ar novada domes līdzfinansējuma atbalstu).
Dienesta viesnīca
Novada dome nodrošina bezmaksas dienesta viesnīcas:
Smiltenes vidusskolā – 62 vietas (Dakteru ielā 27, Smiltene)
Palsmanes pamatskolā – 25 vietas (“Pamatskola”, Palsmane)