Flower

Variņu pamatskola

2020./2021. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 23 izglītojamie, bet pamatskolu apmeklē 54 izglītojamie.

Vēsture

Skolas vēsture vēsta par cilvēku likteņiem un vēlmēm mācīties. Pirms 160 gadiem, pie tagadējām Tiltleju mājām, Ūdrupes – Palsmanes ceļa malā, sākās pirmā vietējo zemnieku bērnu apmācība.
Vēlākos gados skola darbojās Ķempēs, nelielā koka ēkā, kas vēlākos gados kalpoja skolas internātam un ēdnīcai. Ar 1876. gadu skola darbojas kā Ķempu 1. pakāpes pamatskola.
1878. gadā tiek uzcelta jauna mūra ēka, aktīvi piedaloties vietējiem zemniekiem.
1974. gada 20. jūlijā tiek likts pamatakmens jaunai skolas ēkai, kura nodota ekspluatācijā 1976. gada 30. decembrī.
Skolā ir divi Egona Cēsinieka (1915. – 1978.) darbi – vitrāžas: “Ornaments” un “Dzimtene”. Pēdējo darbu 1979. gadā, pēc mākslinieka nāves, pabeidza viņa meita Nora Cēsiniece. J. Raiņa skulpturālais tēls mākslinieka, tagad profesora, Bruno Strautiņa diplomdarba atlējums ģipsī 1971. gadā.

Skolotāji

Laila Stīpniece– sākumskolas skolotāja

Dzintars Ziediņš – sports

Agita Birkenšteina – angļu valoda

Raisa Krieviņa – krievu valoda

Daiga Ērmane – sociālās zinības

Ausma Ozoliņa – vēsture

Edgars Mežinskis – matemātika, fizika, mājturība un tehnoloģijas zēniem

Māra Lāce – latviešu valoda, literatūra

Laila Legzdiņa – mūzika

Ineta Mazjāne – dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija

Ilva Medne – sākumskolas skolotāja

Ilze Miķelsone – sākumskolas skolotāja, angļu valoda

Inga Vesmane – informātika, mājturība un tehnoloģijas, ķīmija

Skolas himna

Manas mājas

Manas mājas ir te, te, kur lielceļi baltie
Te, kur pakalnos kāpj bērza augumi staltie.
Manas Mājas ir te – baltos pīpeņu laukos,
Te, kur rudzu lauks put, linu dvielī es slaukos.

Manas mājas ir te, senču sviedri, kur lieti,
Kur pret debesīm sen ozolsargi slieti.
Manas mājas ir te, un tās paliks te mūžos,
Kamēr saule un vējš mežu stabulēs žūžos.

(Z.Bekmaņa vārdi, A.Siliņa mūzika)

Kalendārs