Flower

Smiltenes vidusskola

Iestādes mājaslapa

Vēsture

Smiltenes vidusskola ir izveidojusies 2016.gada 1.augustā, apvienojot agrākās skolas Smiltenes ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola. Skola izvietota vairākās ēkās – Dakteru ielā 27, Dārza ielā 17 un Rīgas ielā 16c.

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupas izvietotas ēkā Rīgas ielā 16c, Smiltenē, Smiltenes novads

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupas

Pirmsskolā prasmes un zināšanas apgūst pusotru līdz sešus gadus veci bērni. 

Mazās “Bitītes”, “Lācēni”, “Zaķēni”, “Mārītes”, “Pūcītes” un “Taurenīši” mācās skolas ēkā Rīgas ielā 16 c. Darba laiks – no plkst. 7:30 līdz 18:30.

Bērniem ir iespēja paēst garšīgas un veselīgas brokastis, pusdienas un launagu.

Nodarbības notiek, ņemot vērā jaunās izglītības vadlīnijas, respektējot katra personību un individualitāti. Bērni gūst pirmos matemātiskos priekšstatus, mācās pareizi lietot valodu, apgūst vizuālās mākslas, dabaszinību  un mājturības pamatprasmes, sporto, muzicē un kopā svin svētkus. Papildus iespējams apgūt angļu valodas pamatus. Strādā logopēds un psihologs.

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība notiek arī pirmsskolas grupā “Ķipariņi”  Smiltenes vidusskolas ēkā Dārza ielā 17. Darba laiks no 8:00 līdz 13:00.

IESNIEGUMI

Iesniegums bērna uzņemšanai Smiltenes novada vispārizglītojošā izglītības iestādē

Iesnieguma veidlapa atrodas ŠEIT. 

Ziņas par skolu

2020./2021.m.g. skolā mācās 1001 skolēns, no tiem 130 pirmsskolā.

Skolā strādā 100 pedagogi.

Kalendārs