Flower

Smiltenes tehnikums

Par izglītības iestādi

Profesionalās izglītības kompetenču centra “Smiltenes tehnikums” pirmsākumi meklējami tālajā 1922. gada 1. novembrī, kad Smiltenes muižas centrā, tagad – UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautajā krievu baroka stilā celtajā ēkā atvērta divgadīga Piensaimniecības un lopkopības skola, kurā sagatavoja pienotavu darbiniekus un lopkopības pārraugus.
1945. gadā tiek nodibināta Smiltenes Zooveterināro tehnikums ar veterinārijas, zootehnikas un piensaimniecības nodaļām. Paralēli izvēlētajām specialitātēm jaunieši tajā var iegūt pilnu vidējo izglītību, kā arī tālaika darba tirgū pieprasītas papildprofesijas – traktorista, šofera – amatiera, atslēdznieka, mākslīgās apsēklošanas tehniķa un citas.
1990. gada 2. janvārī skola iegūst Smiltenes lauksaimniecības tehnikuma nosaukumu un no tās tiek atdalīts kolhozs “Smiltene”. Jaunieši tehnikumā var apgūt veterinārfeldšera, agronoma, zootehniķa, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma tehnologa un mājturības instruktora profesijas. Tehnikums ir pirmā skola Latvijā, kas no 1994. gada sagatavo lauku tūrisma saimniecības darbiniekus. 90-to gadu vidū tehnikumā, apvienojot agronomijas un zootehnikas specialitātes, izveido lauku uzņēmēja specialitāti.

Iestādes mājaslapa

Tradīcijas
Izglītības programmas

Smiltenes tehnikumā vari apgūt darba tirgū vajadzīgas profesijas:

 • veterinārārsta asistents;
 • lopkopības tehniķis ar specializācijām;
 • transportbūvju būvtehniķis ar specializācijām;
 • hidrobūvju būvtehniķis ar specializācijām;
 • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis;
 • pavārs;
 • konditors;
 • viesmīlības pakalpojumu speciālists;
 • dārzkopis;
 • šuvējs;
 • pavāra palīgs;
 • būvizstrādājumu galdnieks;
 • tērpu izgatavošanas un stila speciālists;
 • koksnes materiālu apstrādātājs;
 • koksnes materiālu;
 • apstrādātājs;
 • Izglītības piedāvājumi pieaugušajiem.

Neklātienē piedāvājam pusotra gada laikā apgūt veterinārārsta asistenta profesiju. 

Apgūstot profesionālās tālākizglītības programmas pieaugušajiem, var iegūt kvalifikācijas:

 • ceļu būvtehniķis (960 mācību stundas),
 • lopkopības tehniķis (976 mācību stundas),
 • grāmatvedis (960 mācību stundas),
 • vides tehniķis (960 mācību stundas).

Tālākizglītības programmu teorētiskā daļa plānota daļēji attālināti – tiešsaistē, praktiskā – klātienē.

Skolotāji
Dokumenti

Kalendārs