2022. gada 5. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Iestādi apmeklē 289 bērni. Bērnudārza 14 grupas ir izvietotas divās ēkās: 12 grupas – ēkā Rīgas ielā 8A un 2 grupas – ēkā Mētras ielā 11A

Vēsture

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” ir Smiltenes novada domes Smiltenes pilsētas PII “Vālodzīte” un Smiltenes pilsētas 2.PII reorganizācijas rezultātā apvienojot izveidota pirmsskolas izglītības iestāde, kas atklāta 2008. gada 1. jūnijā.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Iestādē tiek atzīmētas Teātra un/vai Mākslas dienas. Katru gadu tiek svinēta “Pīlādzīša” dzimšanas diena 1. jūnijā, kas vienlaikus ir skaists mācību gada noslēgums.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” teritorija un telpas ir labiekārtotas, pieejama daudzveidīga rotaļu un mācību materiālā bāze, kas sekmē bērna vispusīgu attīstību. Iestādē izveidota Sajūtu istaba.
Iestādē pieejams logopēds un psihologs. 

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” bērniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības programmās “Angļu valoda mazajiem” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem) un “Attīstošas kustību rotaļas” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem).
Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” ir arī Smiltenes novada pirmsskolas metodiskais centrs, kas sniedz atbalstu pedagogu un tehnisko darbinieku tālākizglītībā, nepieciešamības gadījumos sniedz konsultācijas ar pirmsskolu saistītos jautājumos, nodrošina prakses vietas studentiem.

Skolotāji

 • Anda Dinga – izglītības metodiķis
 • Santa Muižniece – izglītības metodiķis
 • Jana Marta Ivanovska – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Baiba Jāņkalne – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Zaiga Mazjāne – skolotāja palīgs
 • Liene Krūmiņa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Mairita Zecmane – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Zita Rubene – skolotāja palīgs
 • Laima Roķe – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Ineta Visendorfa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Jūlija Špate – skolotāja palīgs
 • Aiga Ceple – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Līga Veigule – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Ginta Grigule – skolotāja palīgs
 • Ilva Stīpniece – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Dace Zeihmane-Medejse – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Elīna Jansone – skolotāja palīgs
 • Agita Beloraga – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Inese Kudule – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Alla Ļitviņčika – skolotāja palīgs
 • Gunta Mežule – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Ilze Mūrmane – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Velga Gūtmane – skolotāja palīgs
 • Vēsma Bērziņa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Mārīte Ozola – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Annija Veidemane – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Ļena Kondratjeva – skolotāja palīgs
 • Zanda Troiņikova-Eglīte – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Laila Zālīte – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Everita Strauja – skolotāja palīgs
 • Inguna Slapjuma – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Olita Haka – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Svetlana Dišlere – skolotāja palīgs
 • Mudīte Šilaua – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Inese Āboliņa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Dagnija Bērziņa – skolotāja palīgs
 • Sanita Ķēniņa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Inese Skudriņa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Ligita Rubene – skolotāja palīgs
 • Indra Antēna – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Dita Baiba Brūzīte – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Justīne Prikaza – skolotāja palīgs
 • Elīza Znota – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Guna Lejiņa – pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Inese Meldere – skolotāja palīgs
 • Lāsma Serdāne – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
 • Zane Roslova – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
 • Zane Puķīte – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
 • Ieva Klāva-Bunga –  pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
 • Monta Sīmane – skolotājs logopēds
 • Ivinga Sīmane – skolotājs logopēds

Izglītība
Olimpiskā diena un citi jaunumi

Olimpiskā diena un citi jaunumi

Saulainais pavasara rīts 22. aprīlī atnesa sportisku rosību Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”. Jau no agra rīta mūsu aktīvā sporta skolotāja Inguna Slapjuma sparīgi rosījās sporta laukumā un pagalmā, lai sagatavotu sporta aktivitātes gaidāmajai Olimpiskajai dienai.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Olimpiskā diena un citi jaunumi

Olimpiskā diena un citi jaunumi

Saulainais pavasara rīts 22. aprīlī atnesa sportisku rosību Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”. Jau no agra rīta mūsu aktīvā sporta skolotāja Inguna Slapjuma sparīgi rosījās sporta laukumā un pagalmā, lai sagatavotu sporta aktivitātes gaidāmajai Olimpiskajai dienai.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Ziemassvētku rūķu rosība „Pīlādzītī”

Ziemassvētku rūķu rosība „Pīlādzītī”

Neizmērojami liels „paldies” ikvienam no vecākiem, kuru darbs, idejas, domas palīdzēja rūķu ciemata tapšanā! Tikpat liela pateicība par nojumīšu izgaismošanu! No sirds priecājamies un lepojamies, ka mūsu „Pīlādzīti”apmeklē tik jautri, darbīgi, zinātkāri bērni, un viņiem ir atsaucīgi, saprotoši un izpalīdzīgi vecāki!

Lasīt vairāk ›

Pīlādzītis PII
Aprīlis PII “Pīlādzītis”

Aprīlis PII “Pīlādzītis”

Pavasara ieskaņās tika svinētas Lieldienas un Joku diena! PII “Pīlādzīša” audzēkņi kopā ar grupu personālu krāsoja raibu raibas  oliņas, ripināja, noskaidroja, kuram ola ir visspēcīgākā, protams, neizpalika arī degustācijas. Aprīlī ik gadu norisinās Lielā talka, kura pulcē mazus un lielus talkot gribētājus, lai mūsu Latvija reiz būtu zaļākā un sakoptākā zemīte plašajā pasaulē.

Lasīt vairāk ›

Pīlādzītis PII
Ieskaties draugam acīs un pamani to ko ikdienā neievēro

Ieskaties draugam acīs un pamani to ko ikdienā neievēro

Laikā, kad daba mostas pēc garā ziemas miega, kad saule spīd spožāk, manāma gājputnu atgriešanās un gaisā virmo nojausma par pavasara klātbūtni, jo vairāk rodas vēlme doties dabā saklausīt strauta čalas un sadzirdēt putnu balsis.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs