2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Pirmsskolas izglītības iestādei Smiltenē ir sena vēsture, tās aizsākumi meklējami 1938. gada 8. decembrī Dārza ielā 16,  kad Latvijas Bērnu palīdzības biedrības Smiltenes nodaļa atvēra bērnudārzu trūcīgo vecāku bērniem. Iesākumā iestādi apmeklēja  ap 20 bērnu. Jau no pirmajiem pastāvēšanas gadiem bērnudārzā godā turētas latviešu tautas tradīcijas. 1940.gadā bērnudārzs kļuva par valsts iestādi un tika  pārcelts uz Raiņa ielu 14, bērnu skaits – 35. Laika gaitā pakāpeniski grupu skaits palielinājās līdz 8, un 2000.gadā bērnudārzs ieguva nosaukumu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, kas bija izvietota 3 ēkās.
Pēc Otrā Pasaules kara Smiltenē tika atvēra otra pirmsskolas izglītības iestāde pašiem mazākajiem smilteniešiem, kas ar laiku kļuva par Smiltenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādi ar 4 grupām.

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” izveidota 2008. gada 1.jūnijā, reorganizējot Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte” un Smiltenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādi. Iestāde ir abu reorganizēto pirmsskolas izglītības iestāžu visu saistību un tiesību pārņēmēja. Lai izvēlētos jaunās iestādes nosaukumu, tika rīkots bērnu, vecāku un darbinieku konkurss par jaunā bērnudārza nosaukumu. Par uzvarētāju atzina Latvijas stipro un sargājošo koku pīlādzi, kura ķekari simbolizē Iestādes grupiņas, bet ogas – bērnus. 

Ar 2023. gada 01. septembri Bilskas pamatskolas telpās tiks īstenota pirmsskolas izglītības apguve, par kuras īstenošanu atbildīgs būs Smiltenes PII “Pīlādzītis”.

Izglītības iestādes misija, vīzija

Bērnam draudzīgā, attīstošā un latviskā vidē palīdzēt attīstīt savu individualitāti, pozitīvu pašapziņu un uz savstarpēju cieņu balstītu sadarbību.

Vīzija par izglītojamo – pirmsskolas vecuma bērns kā domātājs un darītājs, kuram ir iespēja attīstīt savu individualitāti un uz savstarpēju cieņu balstītas sadarbības prasmes.

Lepojamies

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” teritorija un telpas ir labiekārtotas, pieejama daudzveidīga rotaļu un mācību materiālā bāze, kas sekmē bērna vispusīgu attīstību. Iestādē izveidota Sajūtu istaba. Iestādē pieejams logopēds un psihologs.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” ir arī Smiltenes novada pirmsskolas metodiskais centrs, kas sniedz atbalstu pedagogu un tehnisko darbinieku tālākizglītībā, nepieciešamības gadījumos sniedz konsultācijas ar pirmsskolu saistītos jautājumos, nodrošina prakses vietas studentiem.

Bērnu skaits

2023./2024. m.g. pirmsskolas izglītību apgūst 315 izglītojamie. 

Tradīcijas

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Iestādē tiek atzīmētas Teātra un/vai Mākslas dienas. Katru gadu tiek svinēta “Pīlādzīša” dzimšanas diena 1. jūnijā, kas vienlaikus ir skaists mācību gada noslēgums.

Pirmsskolas izglītības grupās organizējām dažādus pasākumus un svinam svētkus: Zinību diena 1. septembrī, Miķeļdiena, rudens svētki, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, veselības nedēļa, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Izlaidumi, Līgo svētki.

Izglītības programmas

Mācību Programmas:

  • Pirmsskolas izglītības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programma.
Interešu izglītība, pulciņi

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” bērniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības programmās “Angļu valoda mazajiem” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem) un “Attīstošas kustību rotaļas” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem).

Skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Anda Dinga 

Izglītības metodiķis

Santa Timermane

Izglītības metodiķis

Jana Marta Ivanovska 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Baiba Jāņkalne 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Elīna Jansone

Skolotāja palīgs

Dace Zeihmane-Medejse

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Mairita Zecmane 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Zita Rubene 

Skolotāja palīgs

Laima Janova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ineta Visendorfa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Jūlija Špate 

Skolotāja palīgs

Aiga Ceple 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Veigule 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ginta Grigule 

Skolotāja palīgs

Annija Veidemane

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Evita Kaļva

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Zaiga Mazjāne

Skolotāja palīgs

Agita Beloraga 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Kudule 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Alla Ļitviņčika 

Skolotāja palīgs

Gunta Mežule 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ilze Mūrmane 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Daiga Cepurīte

Skolotāja palīgs

Vēsma Bērziņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Mārīte Ozola 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inta Stuķēna

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ļena Kondratjeva 

Skolotāja palīgs

Zanda Troiņikova-Eglīte 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Liene Krūmiņa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Ligita Rubene

Skolotāja palīgs

Inguna Slapjuma 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Olita Haka

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Svetlana Dišlere 

Skolotāja palīgs

Mudīte Šilaua 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Āboliņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Dagnija Bērziņa 

Skolotāja palīgs

Sanita Ķēniņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Skudriņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Sanita Nātra

Skolotāja palīgs

Indra Antēna 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Dita Baiba Brūzīte 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Justīne Prikaza 

Skolotāja palīgs

Elīza Znota 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Guna Lejiņa 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Meldere 

Skolotāja palīgs

Lāsma Serdāne 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Zane Ozola

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Ieva Klāva-Bunga 

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

Liene Reimane

Skolotājs logopēds

Monta Sīmane 

Skolotājs logopēds

Ivinga Sīmane 

Skolotājs logopēds

Projekti

Header text

Izglītība
Jubilejas gads PII

Jubilejas gads PII "Pīlādzītī" mūzikas līkločos

Atskatoties uz 2023. gadu, secinām, ka kopā esam izdzīvojuši daudz un dažādus muzikālus piedzīvojumus.

Lasīt vairāk ›

Pīlādzītis PII
„Pīlādzīša” bērni iepazīst profesiju daudzveidību

„Pīlādzīša” bērni iepazīst profesiju daudzveidību

Oktobra mēnesī bērnudārzā noritēja Karjeras dienas, kurās bērni runāja un stāstīja par savu vecāku profesijām, iepazinās ar dažādu darbu pienākumiem, nepieciešamajiem darba rīkiem un instrumentiem, devās ekskursijās uz iestādēm un uzņēmumiem, tikās klātienē ar dažādu profesiju pārstāvjiem, bet, galvenais, saprata, ka katrs darbs ir vajadzīgs, svarīgs un godājams.Katru darbu darot ir vajadzīgas zināšanas, prasmes un patika to veikt.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Olimpiskā diena un citi jaunumi

Olimpiskā diena un citi jaunumi

Saulainais pavasara rīts 22. aprīlī atnesa sportisku rosību Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”. Jau no agra rīta mūsu aktīvā sporta skolotāja Inguna Slapjuma sparīgi rosījās sporta laukumā un pagalmā, lai sagatavotu sporta aktivitātes gaidāmajai Olimpiskajai dienai.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Olimpiskā diena un citi jaunumi

Olimpiskā diena un citi jaunumi

Saulainais pavasara rīts 22. aprīlī atnesa sportisku rosību Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”. Jau no agra rīta mūsu aktīvā sporta skolotāja Inguna Slapjuma sparīgi rosījās sporta laukumā un pagalmā, lai sagatavotu sporta aktivitātes gaidāmajai Olimpiskajai dienai.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Ziemassvētku rūķu rosība „Pīlādzītī”

Ziemassvētku rūķu rosība „Pīlādzītī”

Neizmērojami liels „paldies” ikvienam no vecākiem, kuru darbs, idejas, domas palīdzēja rūķu ciemata tapšanā! Tikpat liela pateicība par nojumīšu izgaismošanu! No sirds priecājamies un lepojamies, ka mūsu „Pīlādzīti”apmeklē tik jautri, darbīgi, zinātkāri bērni, un viņiem ir atsaucīgi, saprotoši un izpalīdzīgi vecāki!

Lasīt vairāk ›

Kalendārs