2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes Mākslas skola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Smiltenes Mākslas skola kā Valkas rajona mākslas skolas filiāle darbojas no 1990. gada. Pamatojoties uz Smiltenes pilsētas domes 1996. gada 17. jūnija lēmumu, prot. Nr.42, 4.§., darbojas kā patstāvīga mācību iestāde. Smiltenes Mākslas skola ir akreditēta mācību iestāde un realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla.

Kopš 1998. gada septembra Smiltenes Mākslas skola atrodas Vaļņu ielā 2. Mākslas skolas audzēkņi skolā apgūst mākslas zinību pamatus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas valodas pamatos, keramikā, ādas plastikā un tekstilā. Bērni skolā tiek uzņemti no 9 – 10 gadu vecuma un mācās 7 gadus. Nodarbības skolā notiek pēcpusdienā – trīs reizes nedēļā (12 mācību stundas nedēļā). Skolu beidzot, audzēknis iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecību.

Skolas misija, vīzija

Izglītības iestādes misija ir sniegt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītību un veicināt pilnvērtīgas personības attīstību, palīdzēt attīstīt prasmi meklēt un atrast savu vietu dzīvē.

Izglītības iestādes vīzija: mākslas skolas audzēkņi ir harmoniskas un pilnvērtīgas personības, kas tendētas uz pašattīstību, jūt nepieciešamību pēc sakoptas vides – vairo labo, patieso un skaisto ap sevi un pasaulē.

Izglītības iestādes vērtības ir mācību procesā iekļaujošā audzināšanas joma, uzsvaru liekot uz patriotisko, atbildības uzņemšanos, taisnīguma principiem, godīgumu, cieņu un savstarpējās ētikas principiem.

Skolēnu skaits

2022./23. mācību gadā Smiltenes Mākslas skolā mācījās 164 audzēkņi, no kuriem 45 apguva iemaņas interešu izglītības programmā, bet 119 mācījās profesionālās ievirzes programmā, savukārt 2023./2024. mācību gadu uzsākot Smiltenes Mākslas skolā audzēkņu skaits jau tuvojas diviem simtiem. Šajā mācību gadā Smiltenes Mākslas skola uzsāk “Vizuāli plastiskās mākslas” programmas realizāciju arī Raunas pamatskolā. Gadu no gada redzam, ka tendence izvēlēties profesionālās ievirzes apguvi mākslā Smiltenes novada skolēnu vidū tikai pieaug. Par to liels prieks un gandarījums!

Tradīcijas

Smiltenes Mākslas skolas logo


Pateicoties 6. kursa audzēknei Emīlijai Šaumbergai, šo mācību gadu Smiltenes Mākslas skolā varam godpilni uzsākt ar jaunizveidotu skolas logotipu. Emīlijas ideju skici starp daudzām citām rūpīgi izvērtēja un izvēlējās mākslas skolas skolotāju kolektīva komisija. Datorgrafikas pasniedzējas Gintas Špates vadībā Emīlija un vēlāk arī pedagogu kolektīvs ar lielu aizrautību šo ideju attīstīja līdz iegūtajam galarezultātam.
Logotipā izmantotas trīs krāsas. Zeltaini dzeltena un rudzupuķu zila, kas jau izsenis iespiedušās mūsu novada iedzīvotāju apziņā kā īstenas smilteniešu krāsas. Tāpat arī sudrabpelēka, kas kopējā logotipa krāsu paletē norāda uz lietu kārtību, skaidrību, arī uz mācību iestādes formālo pusi. Saulaini dzeltenā krāsa mums asociējas ar bērnības laiku, ar laimi, prieku un izdošanos. Kompozicionāli šīs divas krāsas – pelēkais ar dzeltenu, mūsu logotipā norāda arī uz visuzskatāmākajiem pretmetiem vizuāli plastiskās mākslas jomā, uz gaismu un ēnu. Tāpat arī uz pretmetiem cilvēka dzīves gājumā un mācību procesos. Rudzupuķu zilā, kas ir arī indigo krāsa, norāda uz īpašiem talantiem, radošumu, garīgumu, uz izaugsmi un cerību pilnu nākotni. Logotips sevī ietver vairākus nozīmīgus simbolus. Viens no tiem – māja, mājas. Audzēkņiem, nākot pa Vaļņu ielu, jau iztālēm redzama Smiltenes Mākslas skolas ēkas gala fasāde. Tā ir saulaini dzeltena, divslīpņu jumta tipiska mājas forma. Ceram un ticam, ka mūsu audzēkņi mākslas skolā jūtas vienmēr gaidīti, uzklausīti, ka šī ir tā vieta, kur justies nepiespiesti un brīvi, kur realizēt savus radošos talantus un vispārdrošākās ieceres. Gluži kā mājās. Tāpat ļoti skaidri nolasāma arī zīmuļa forma. Zīmulis ir mākslinieka darbarīks. Starpnieks idejai un tās materiālajam iemiesojumam. Ar zīmuļa vilktu līniju aizsākušies visiespaidīgākie kultūras pieminekļi pasaules mākslas vēsturē.
Vēl mūsu logotipā ļoti skaidri iezīmējas latīņu alfabēta burts “M”. Ar šo burtu mūsu valodā aizsākas bezgala daudz skaistu vārdu. Mājas, miers, mīlestība, māksla, mūzika, maigums, maģiskums, mērķtiecība un vēl tik daudz citi.
Vērīgāks aplūkotājs mūsu logotipā saskatīs arī kalnu virsotnes. Tās simbolizē mērķi, augstāko potenciālu, uz ko mums katram tiekties, arī virzību augšup, ceļu, kas uz to ved.
Savukārt, ja vērotājs ir pavisam radošs cilvēks, viņš ieraudzīs arī kosmosa kuģi! – Raķeti, kas gatava startam. Esam pārliecināti, ka radošuma izpausmēm nav robežu. Ikviens no mums ieradies pasaulē ar spēju iztēloties un sapņot, kā arī sasniegt sev izvirzītos mērķus. Vēlamies, lai mūsu audzēkņi sasniedz visas virsotnes, zvaigznes un tiek vēl tālāk!
Patiesi priecājamies, ka esam ieguvuši vizuāli uztveramu logotipu, kas atspoguļo visas Smiltenes Mākslas skolas pamatvērtības.

Izglītības programmas

Smiltenes Mākslas skola ir akreditēta mācību iestāde un realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu – Vizuāli plastiskā māksla 20V 211001 un interešu izglītību.

Skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Vineta Balode

Direktore, papīra plastikas skolotāja

Astrīda Ķemere

Direktora vietniece, veidošanas, mākslas pamatu skolotāja

Ira Ērmane

Tekstildarbu, gleznošanas skolotāja

Džinita Jurkovska

Keramikas, zīmēšanas skolotāja

Evita Rauza

Gleznošanas, zīmēšanas skolotāja

Inita Agija Sika

Mediju pamatu skolotāja

Kristīne Kārkliņa

Dizaina pamatu skolotāja

Niklāvs Kalniņš

Metāla izstrādājumu dizaina skolotājs

Mudīte Grīviņa

Zīmēšanas, mākslas pamatu, apģērbu dizaina skolotāja

Digna Sircova

Zīmēšanas, gleznošanas, tekstildarbu (Smiltenes Mākslas skolas izglītības programmas realizācijas vietā – Raunas pamatskolā) skolotāja

Rita Dzenīte

Ēku uzraugs


Header text

Izglītība
Smiltenes Mākslas skolai sanāk!

Smiltenes Mākslas skolai sanāk!

Novada skolēniem pirmais pakāpiens mākslas pasaulē ir Smiltenes Mākslas skola. Vai zināji, ka skolas logotipu radījusi audzēkne Emīlija Šaumberga? Emīlijas ideju skici izvērtēja un izvēlējās mākslas skolas pedagogu kolektīva komisija.

Lasīt vairāk ›

Smiltenes Mākslas skola
Pirmā tikšanās Smiltenes māksas skolā

Pirmā tikšanās Smiltenes māksas skolā

Uz tikšanos Smiltenes Mākslas skolas solā! 

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes Mākslas skolas audzēkņiem Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētā vizuālās mākslas konkursā augsti rezultāti

Smiltenes Mākslas skolas audzēkņiem Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētā vizuālās mākslas konkursā augsti rezultāti

Smiltenes Mākslas skola konkursā piedalījās ar 16 audzēkņu darbiem trīs vecuma grupās.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Vasaras ieskaņas Smiltenes Mākslas skolā

Vasaras ieskaņas Smiltenes Mākslas skolā

Smiltenes Mākslas skolā noslēgumam šobrīd tuvojas gada ”karstākā sezona” – absolventu kursa noslēguma kontroldarbu un diplomdarbu izstrāde. Viss šis mācību gads kā vispārizglītojošajām mācību iestādēm, tā arī Māklsas skolai bijis izaicinājumu un pārbaudījumu pilns, ļaujot ieraudzīt mūsu stiprās un vājākās puses gan mācību metodikā, gan savstarpējā komunikācijā un sadarbībā.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes Mākslas skola gatavojas uzņemt jaunus audzēkņus

Smiltenes Mākslas skola gatavojas uzņemt jaunus audzēkņus

No 17. līdz 28.augustam Smiltenes Mākslas skola uzņem jaunus dalībniekus.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs