Flower

Smiltenes Mākslas skola

Mācību darbs notiek klātienē. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar e-pasta ( [email protected] ) vai mobilā tālruņa ( 26183639 ) starpniecību.

2021./2022.mācību gadā mākslas skolu apmeklē 129 audzēkņi.

Vēsture

Smiltenes Mākslas skola kā Valkas rajona mākslas skolas filiāle darbojas no 1990.gada. Pamatojoties uz Smiltenes pilsētas domes 1996.gada 17. jūnija lēmumu, prot. Nr.42, 4.§., darbojas kā patstāvīga mācību iestāde. Smiltenes Mākslas skola ir akreditēta mācību iestāde un realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla.

Kopš 1998.gada septembra Smiltenes Mākslas skola atrodas Vaļņu ielā 2. Mākslas skolas audzēkņi skolā apgūst mākslas zinību pamatus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas valodas pamatos, keramikā, ādas plastikā un tekstilā. Bērni skolā tiek uzņemti no 9 – 10 gadu vecuma un mācās 7 gadus. Nodarbības skolā notiek pēcpusdienā – trīs reizes nedēļā (12 mācību stundas nedēļā). Skolu beidzot, audzēknis iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecību.

Skolotāji

Haralds Balodis – zīmēšana, gleznošana

Vineta Balode – kompozīcija, gleznošana, zīmēšana

Astrīda Ķemere – mākslas valodas pamati, kompozīcija, veidošana

Džinita Jurkovska – keramika, zīmēšana, gleznošana

Ira Ērmane – tekstils, gleznošana

Aisma Valtera  – zīmēšana

Ginta Špate – datorgrafika

Kalendārs