2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Kad skolas gaitas klātienē uzsāktas, var lūkot arī pēc brīvā laika pavadīšanas nodarbēm. Respektējot valstī noteiktos Covid 19 ierobežojumus, daudzi atsākuši apmeklēt savus iemīļotos pulciņus. Jāteic, ka epidemioloģiskie noteikumi paredz ierobežojumus interešu izglītības procesa norisē, piemēram, noteikts pieļaujamais dalībnieku skaits gan iekštelpās, gan ārtelpās. Lai arī interešu programmu piedāvājums saglabājies iepriekšējo gadu līmenī, ne visi interesenti var īstenot savas vēlmes. Ir kolektīvi, kuriem jāsadalās grupās, dažkārt jāsamazina dalībnieku skaits, lai varētu droši mēģināt. Savkārt ir kolektīvi, kuri aicina savā pulciņā un ar prieku uzņems jaunus dalībniekus arī oktobrī. Dažādu pulciņu piedāvājums meklējams gan Smiltenes BJIIC, gan Smiltenes novada skolās. Lai noskaidrotu pulciņu iespējas un vakances, aicinu sazināties ar konkrētās jomas kolektīva/pulciņa vadītāju.

Pirms apmeklēt kādu no interešu pulciņiem, der atcerēties, ka epidemioloģiski drošu noteikumu prasības attiecas arī uz ārpusskolas aktivitātēm. Skolas vecuma bērni nodarbības var apmeklēt ar vispārizglītojošajā skolā veikta testa negatīvu rezultātu. Savukārt, pirmsskolas vecuma bērni netiek testēti un interešu izglītības nodarbības var apmeklēt savā PII un arī ārpus tā.

Lai formālo un neformālo macību laiks noritētu pēc iespējas ilgāk, katram pulciņa dalībniekam un arī pedagogam jābūt atbildīgam, ievērojot personīgo higiēnu, masku lietošanu noteiktās vietās, veicot katras nodarbības dalībnieku uzskaiti un, nepieciešamības gadījumā, godprātīgi ievērojot distancēšanos vai mājsēdi. Slimības simptomu, klepus un iesnu gadījumā pulciņa nodarbības apmeklēt aizliegts.

Lai vēlmes, intereses un iespējas piepilda jūsu laiku pilnvērtīgi un ar prieku!

 

Inga Sīmane,

Smiltenes BJIIC direktore

Vēsture

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs darbu uzsāk 2000. gada 1. septembrī kā patstāvīga izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītību Smiltenes pilsētā.
Smiltenes BJIIC darbības vieta ir Gaujas ielā 2 (arī Sporta skolas ēka), kur atrodas administrācijas telpas. Nodarbības notiek Smiltenes pilsētas pašvaldībai piederošās telpās.
Iestādes administrācija – direktors un metodiķis.
Sākotnēji visvairāk dalībnieku pulcē Kultūrizglītības programmas – tautas dejas, sarīkojuma dejas, vokālā mūzika, floristika. Sporta izglītības programmu piedāvājumā – futbols, basketbols un VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība). Liela interese un pieprasījums pēc datorapmācības.
No 2009. gada septembra interešu izglītības programmas tiek īstenotas arī Smiltenes novada pagastu skolās un kultūras namos.
Sākot ar 2010. gada 1. janvāri iestādē strādā skolu sporta darba organizators.
BJIIC realizē valsts nozīmes pasākumu reģionālo posmu skates un konkursus – tradicionāli Vidzemes reģiona pūtēju orķestru skates, periodiski vokālās mūzikas konkursa “Balsis” un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 2. kārtas skates.
Ik pēc piecu gadu cikla BJIIC nodrošina Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinēšanu novadā. Direktore I. Sīmane koordinatores pienākumus veikusi 2005.g., 2010.g. un 2015.g. Svētkos.
Vēl joprojām populārākās un apmeklētākās ir Kultūrizglītības programmas ar plašu piedāvājumu visām vecuma grupām. Pieredze liecina, ka ļoti būtisks ir skolotāja personības faktors, kas spēj ieinteresēt un aktīvi līdzdarboties nodarbību procesā.
Smiltenes pilsētā, kopš iestādes dibināšanas rosīgi strādā kolektīvi ar lielu stāžu un ļoti labiem un izciliem rezultātiem – deju kolektīvi “Dadzīši” un “Knēvelīši”, kora “Lido”studija, popgrupa un popgrupas studija “Okay”. Nenoliedzami, augstie mākslinieciskie sasniegumi ir skolotāju mērķtiecīgs darbs un pieredze. Kolektīvi novērtēti gan Latvijas, gan arī pasaules mēroga konkursos un festivālos (Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. g.vasarā deju intermēdijās piedalījās DK “Dadzīši”, starptautiskajā koru konkursā 2015.g.jūlijā kora “Lido”studija ieguva 2. vietu.) Minētie kolektīvi ir arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāti.
Savukārt, nozīmīgas jubilejas un koncertus kolektīvi atzīmē ar vērienīgiem koncertiem, radoši sadarbojoties ar Latvijā populāriem mūziķiem un dejotājiem.
Patīkami, ka šobrīd bērnu un jauniešu interesi rosinājušas arī Tehniskās jaunrades programmas – programmēšana (no 2015./16. m.g.) un robotika (no 2016./17. m.g.)

Skolotāji

Direktore: Inga Sīmane

Metodiķe: Gunta Dzērve

Pedagogi:

Ieva Atare

Vineta Balode

Juris Bērziņš

Laura Brikmane

Jānis Celmiņš

Irita Eimane

Daiga Ērmane

Ilona Jansone

Dagnija Jurjāne

Jurģis Jurka

Džinita Jurkovska

Andris Karlsons

Reinholds Klots

Baiba Kovala

Līga Krūmiņa-Krīgere

Juris Krūze

Inga Ķestere

Laila Legzdiņa

Anita Lotiņa

Elvis Markss

Andrejs Miķis

Indra Mize

Līga Osma

Sandra Pakule

Dace Purvlīce

Laura Reimane

Liene Reine

Marita Rieksta-Krivjonoka

Valda Sedola

Gunita Skare

Marita Timermane

Eva Uldriķe

Kristiāna Vincjuna

Aija Zeibote

Kristīne Ziediņa

Pulciņu nodarbību grafiki

Smiltenes BJIIC  un Smiltenes novada interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiki 2021./2022. m.g. SKATĪT ŠEIT

BJIIC
Ilze Vergina: “Panākums ir gandarījums par kopīgi paveiktu darbu.”

Ilze Vergina: “Panākums ir gandarījums par kopīgi paveiktu darbu.”

Smiltene ir Ilzes Verginas tēva dzimtā vieta, un šo pilsētu arī viņa, kaut dzimusi Dzērbenē, sauc par savējo. Te dzīvots visilgāk, šeit viņas dzīvē ienākušas tik daudzas krāsas un piedzīvots visvairāk. Katram radošam cilvēkam ir kāda vieta, kur, runājot tēlaini, domām un idejām izauguši spārni. Ilzei Verginai tā ir Smiltene.

Lasīt vairāk ›

BJIIC
Smiltenes novada interešu izglītības pulciņi uzsākuši jauno sezonu

Smiltenes novada interešu izglītības pulciņi uzsākuši jauno sezonu

2020./2021.mācību gadā Smiltenes novada interešu izglītībā tiek īstenotas 40 programmas pilsētā un pagastos.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs