2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Par izglītības iestādi

Par izglītības iestādi

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs darbu uzsāk 2000. gada 1. septembrī kā patstāvīga izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītību Smiltenes pilsētā. Smiltenes BJIIC darbības vieta ir Gaujas ielā 2 (arī Sporta skolas ēka), kur atrodas administrācijas telpas. Nodarbības notiek Smiltenes pilsētas pašvaldībai piederošās telpās. Iestādes administrācija ir direktors un metodiķis.

Sākotnēji visvairāk dalībnieku pulcē Kultūrizglītības programmas – tautas dejas, sarīkojuma dejas, vokālā mūzika, floristika. Sporta izglītības programmu piedāvājumā – futbols, basketbols un VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība). Liela interese un pieprasījums pēc datorapmācības.

No 2009. gada septembra interešu izglītības programmas tiek īstenotas arī Smiltenes novada pagastu skolās un kultūras namos.

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri iestādē strādā skolu sporta darba organizators.
BJIIC realizē valsts nozīmes pasākumu reģionālo posmu skates un konkursus – tradicionāli Vidzemes reģiona pūtēju orķestru skates, periodiski vokālās mūzikas konkursa “Balsis” un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 2. kārtas skates.

Ik pēc piecu gadu cikla BJIIC nodrošina Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinēšanu novadā. Direktore I. Sīmane koordinatores pienākumus veikusi 2005.g., 2010.g. un 2015.g. Svētkos.

Vēl joprojām populārākās un apmeklētākās ir Kultūrizglītības programmas ar plašu piedāvājumu visām vecuma grupām. Pieredze liecina, ka ļoti būtisks ir skolotāja personības faktors, kas spēj ieinteresēt un aktīvi līdzdarboties nodarbību procesā.

Smiltenes pilsētā, kopš iestādes dibināšanas rosīgi strādā kolektīvi ar lielu stāžu un ļoti labiem un izciliem rezultātiem – deju kolektīvi “Dadzīši” un “Knēvelīši”, kora “Lido”studija, popgrupa un popgrupas studija “Okay”. Nenoliedzami, augstie mākslinieciskie sasniegumi ir skolotāju mērķtiecīgs darbs un pieredze. Kolektīvi novērtēti gan Latvijas, gan arī pasaules mēroga konkursos un festivālos (Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. g.vasarā deju intermēdijās piedalījās DK “Dadzīši”, starptautiskajā koru konkursā 2015.g.jūlijā kora “Lido”studija ieguva 2. vietu.) Minētie kolektīvi ir arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāti. Savukārt, nozīmīgas jubilejas un koncertus kolektīvi atzīmē ar vērienīgiem koncertiem, radoši sadarbojoties ar Latvijā populāriem mūziķiem un dejotājiem.

Patīkami, ka šobrīd bērnu un jauniešu interesi rosinājušas arī Tehniskās jaunrades programmas – programmēšana un robotika. 

Interešu izglītības programmas

Interešu izglītības programmas:

 • Tautas dejas;
 • Mūsdienu dejas;
 • Kori;
 • Vokālie ansambļi;
 • Folkloras kopa;
 • Ģitāras un perkusiju spēle;
 • Gleznošana un keramika;
 • Radošie darbi;
 • Kokapstrāde;
 • VFS grupas;
 • Florbols;
 • Vides pulciņš;
 • Legorobotika;
 • Robotika;
 • Programmēšana;
 • Cits (mazpulks).
Pulciņu nodarbības grafiki

Smiltenes BJIIC  un Smiltenes novada interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiki 2023./2024. m.g. SKATĪT ŠEIT

Skolotāji

Direktore: Inga Sīmane

Metodiķe: Gunta Dzērve

Pedagogi: Ieva Atare, Vineta Balode, Juris Bērziņš, Laura Brikmane, Jānis Celmi, Irita Eimane, Daiga Ērmane, Ilona Jansone, Dagnija Jurjāne, Jurģis Jurka, Džinita Jurkovska, Andris Karlsons, Reinholds Klots, Baiba Kovala, Līga Krūmiņa-Krīgere, Juris Krūze, Inga Ķestere, Laila Legzdiņa, Anita Lotiņa, Elvis Markss, Andrejs Miķis, Indra Mize, Līga Osma, Sandra Pakule, Dace Purvlīce, Laura Reimane, Liene Reine, Marita Rieksta-Krivjonoka, Valda Sedola, Gunita Skare, Marita Timermane, Eva Uldriķe, Kristiāna Vincjuna, Aija Zeibote, Kristīne Ziediņa.

Header text

BJIIC
Smiltenes novada interešu izglītības kolektīvu koru skate Smiltenē

Smiltenes novada interešu izglītības kolektīvu koru skate Smiltenē

2024. gada 22. martā Smiltenes vidusskolā pēc garāka atelpas brīža varējām satikties un sadziedāties kopīgā skatē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un dejusvētkiem. Priecājamies, ka mūsu novada skolēni dzied un turpina attīstīt dziedāšanas tradīcijas.

Lasīt vairāk ›

BJIIC
Ilze Vergina: “Panākums ir gandarījums par kopīgi paveiktu darbu.”

Ilze Vergina: “Panākums ir gandarījums par kopīgi paveiktu darbu.”

Smiltene ir Ilzes Verginas tēva dzimtā vieta, un šo pilsētu arī viņa, kaut dzimusi Dzērbenē, sauc par savējo. Te dzīvots visilgāk, šeit viņas dzīvē ienākušas tik daudzas krāsas un piedzīvots visvairāk. Katram radošam cilvēkam ir kāda vieta, kur, runājot tēlaini, domām un idejām izauguši spārni. Ilzei Verginai tā ir Smiltene.

Lasīt vairāk ›

BJIIC
Smiltenes novada interešu izglītības pulciņi uzsākuši jauno sezonu

Smiltenes novada interešu izglītības pulciņi uzsākuši jauno sezonu

2020./2021.mācību gadā Smiltenes novada interešu izglītībā tiek īstenotas 40 programmas pilsētā un pagastos.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs