Flower

Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde

Skolotāji

Raunas pamatskolas pirmsskolas iestādes skolotāji

Evija Pumpuriņa – direktore

Ritma Temnova – pirmsskolas metodiķe

Dace Ābrama – mūzikas skolotāja

Zane Tikuma – sporta skolotāja

Elita Ruska – skolotāja

Dzintra Slišāne – skolotāja

Inga Ozoliņa – skolotāja palīgs

Dana Safronova – skolotāja

Gita Landrāte – skolotāja

Mudīte Kārkliņa – skolotāja palīgs

Antra Grahoļska – skolotāja palīgs

Elīne Spalviņa – skolotāja

Anita Rekmane – skolotāja

Liene Kolego – skolotāja

Gita Bāliņa – skolotāja palīgs

Undīne Fiņko – skolotāja

Siguta Rudaka – skolotāja

Selga Pavasare – skolotāja palīgs

Baiba Lasmane – skolotāja

Raivo Kokins – skolotājs

Līga Dortāne – skolotāja palīgs

Laura Vīgante – skolotāja

Evita Rasa- Zīrāka – skolotāja

Ilze Āka – skolotāja palīgs

Inga Sapožņikova Pētersone – skolotāja palīgs

Kalendārs