2022. gada 4. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Palsmanes pamatskola

Palsmanes pamatskola

2022./2023. mācību gadā Palsmanes pamatskolā mācās 130 izglītojamie.

  • 2021./2022. māc. g. mācījās 134 izglītojamie.
  • 2020./2021. māc. g. mācījās 138 izglītojamie.
  • 2019./2020. māc. g. mācījās 143 izglītojamie.

Vēsture

Palsmanes pagastā bērni mācīti jau ap 1727.gadu, ko veicis zemnieks Jānis krogus telpās. 1733.gadā kapitāns F.Ceikels nodibināja muižas skolu Palsmanē – muižas ērbērģī. 18.gs.20.-30.gados Vidzemē izplatījās hernhūtisms, kas arī veicināja skolu rašanos. Šķiet, ka hernhūtiešu draudzēm bijusi ietekme arī Palsmanē. Savukārt, 1766.-1768.gados notikušo baznīcu vizitāciju protokolos minēts, ka daudzas muižu skolas iznīkušas, to starpā arī Palsmanē. Nav zināms no kura gada īsti pastāvēja Palsmanes ev.-luteriskā draudzes skola. Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrastajos dokumentos ir rakstīts: „Kamēr skolai nebijis savu telpu, mācības noturētas Mēru krogā atsevišķā istabā. Drīz tomēr skola tikusi pārcelta uz tagadējām Palsmanes „Vecdzirnavām”, kur toreiz arī pastāvēja dzirnavas, un kuru telpās noturēja mācības. Par skolotāju bijis pats melderis. Beidzot pēc 1830.gada tikusi uzcelta sevišķa skolas ēka, kuras vietu vēl tagad rāda Palsmanes draudzes ķestera māja (tag.”Kesterejas”) un tai blakus apdegušie mūri, turpat pie „Vecdzirnavām”. Draudzes hronikā jau atrodams, ka 1832.g. 3.aprīlī par pirmo īsto draudzes skolas skolotāju ticis pieņemts Kristaps Birkens, kurš še nostrādājis līdz mūža beigām. Šajā laikā Palsmanes draudzes skolā mācās nākamais pirmais latviešu profesionālais gleznotājs Jānis Staņislavs Roze.1906.gadā tika uzcelta jaunā (tagadējā) skolas ēka, netālu no Palsmanes ev.-luteriskās baznīcas, Palsmanes – Rauzas lielceļa malā. Laikmeta griežos skolas nosaukums ir mainījies: Palsmanes draudzes 6.klašu pamatskolā, Nākošais posms –1940./41.m.g. – Palsmanes nepilnā vidusskola, Palsmanes tautskola (1941./42. – 1943./44.m.g.), laikā no 1944./45. – 1945./46.m.g. skolas nosaukums ir Palsmanes nepilnā vidusskola. Nākošajā mācību gadā – 1946./47.m.g.skola tiek dēvēta par Palsmanes septiņgadīgo pamatskolu. No 1947./48.m.g. – Palsmanes septiņgadīgā skola. 1956./57.m.g.) skola bija Palsmanes vidusskola. Tā kā sākās jauna tipa skolu – internātskolu organizēšana, arī Palsmani skāra šis likums. Kaut Palsmanes vidusskolai līdz pirmajam izlaidumam bija palicis gads, skolu atkal reorganizēja un izveidoja 2 skolas – Palsmanes 7-gadīgo skolu (1959./60.- 1961./62.m.g.) un Palsmanes internātskolu.Ar 1962./63.m.g Palsmanes 7-gadīgā skola pārtapa par Palsmanes 8-gadīgo skolu (1962./63. – 1988./89.m.g.), bet no 1989./90. – 1991./92.m.g. – Palsmanes 9-gadīgā skola. No 1992./93.m.g. skolas nosaukums ir Palsmanes pamatskola. 1971.gadā skolai uzcēla internāta ēku. Palsmanes pamatskolā ir strādājuši un strādā pedagogi, kuriem būt par skolotāju tiešām bija un ir sirdslieta. Tāda bija Eglīšu dzimta, no kuras abi vecāki un meita ir strādājuši šajā skolā. Visilgāk skolā nostrādājusi Anna Eglīte (dz.Knostenberga) – 53 gadus. Skolas ēka 2016.gadā svinēja savu 110.gadu jubileju.

Skolotāji

Anda BērtiņaPalsmanes pamatskolas direktore, ķīmijas skolotāja,

Baiba Aļeksējeva – direktores vietniece izglītības jomā, 8.kl. audzinātāja,

Vija Marija Būda – latviešu valoda un literatūra (6.-9.kl.), 7. kl. audzinātāja,

Aiva Ciemiņa – dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla (1.-4.kl.),

Irita Eimane – Latvijas un pasaules vēsture,

Didzis Gaismiņš – dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas (5.-9.kl.),

Santa Indrēvica – sākumskolas skolotāja,  pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 2. kl. audzinātāja,

Dzintra Mazjāne – skolotāja palīgs,

Daiga Meinerte – krievu valoda, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 1. kl. audzinātāja,

Andra Morīte – logopēde,

Andra Ozoliņa – internāta skolotāja,

Iveta Kalniņa – ģeogrāfija, dabaszinības, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, 6.kl. audzinātāja,

Linda Kantore – angļu valoda (1.-6.kl.), internāta skolotāja,

Jogita Kazaka – sākumskolas skolotāja, latviešu valoda un literatūra 5.kl., 4. kl. audzinātāja, 

Varis Kondratjevs – matemātika (5.-7.kl.), 5.kl. audzinātājs,

Anna Lavrinoviča – bioloģija,

Inese Pērkone – sociālais pedagogs,

Ilva Pētersonedirektores vietniece audzināšanas darbā, 9.kl.audzinātāja,

Tigna Podniece – angļu valoda (7. -9.kl.),

Ilze Roķe – vizuālā māksla, teātra māksla (5.-9.kl.), darbs ar skolas līdzpārvaldi,

Dace Purvlīce -mūzika,

Aida Vilka – sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 3. kl. audzinātāja,

Ina Zālīte – matemātika (8.-9.kl.), fizika, datorika, inženierzinības,

Dzintars Ziediņš – sports un veselība (1.-9.kl.),

Vija Zvirgzdiņa – psiholoģe.

Skolas himna

Palsmanes pamatskolas himna

Baltā svēteļa dziesma
Skolas jumta korē skan,
Baltā svēteļa dziesma
Pavasari atnes tev un man.

Baltā svēteļa dziesmā
Ieklausās skola, dzird jau tā,
Baltā svēteļa dziesmu,
Kas tik dzidri skan.

Pamāj ar saviem spārniem
Atvadu sveicienus vēl.
Šķiroties sveicienus sūti,
Vai tu, draugs, to jau jūti?

(Skolotājas D.Purvlīces vārdi un mūzika)

Dokumenti

Palsmanes PII
Jaunā darba ieskaņa.

Jaunā darba ieskaņa.

Saulītes samīļoti, enerģijas pārpilni un priecīgi par atkalredzēšanos 1.septembrī uz jaunā darba cēliena atklāšanu ieradās iestādes lielie un mazie apmeklētāji un viesi

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Decembra aktualitātes Palsmanes pamatskolā

Decembra aktualitātes Palsmanes pamatskolā

Lepojamies ar Jums!

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Palsmanes pamatskolas skolnieka Rūdolfa Indrēvica radītā  svētku uzruna  18. novembrī būs skatāma Latvijas televīzijā!

Palsmanes pamatskolas skolnieka Rūdolfa Indrēvica radītā svētku uzruna 18. novembrī būs skatāma Latvijas televīzijā!

Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā konkursā 5.–12. klašu skolēniem – iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavo uzrunu tautai Latvijas 103. dzimšanas dienā par tematu “Es – Latvijas nākotnes veidotājs”. Rūdolfs iekļuva laureātu vidū. Viņa runa izskanēs arī tradicionālajā svētku koncertā, kas būs skatāms Latvijas Televīzijas kanālos LTV1 un VISIEM LTV plkst. 18.00!

Lasīt vairāk ›

Kalendārs