2022. gada 27. jūn.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes darba laiks:

Darba dienās no plkst. 7:00 – 7:00

Iestāde uzņem izglītojamos vecumā no 1,5 gadiem (nepieciešamības gadījumā arī jaunākus).Iestādē darbojas 4 dienas grupas no plkst.7.00-18.30 un no plkst.18.30-7.00 pagarinātā grupa”Pūcēni” . Iestādē strādā logopēds un Montesori pedagogs. Papildus mācību procesam izglītojamiem no 5 gadu vecuma tiek piedāvāta dejošana un vokālais ansamblis”Palsiņas”, iespēja apgūt angļu valodu un peldēšanas nodarbību (2xmēnesī Priekuļu peldbaseinā). Izglītojamo skaits 81.

Skolotāji

 • Alise Rozniece – pirmsskolas skolotāja
 • Aiga Eimane –  pirmsskolas  un sporta skolotāja
 • Vizbulīte Kauliņa – pirmsskolas skolotāja
 • Laura Līdaciņa– pirmsskolas skolotāja
 • Linda Ozola– pirmsskolas skolotāja
 • Mērija Zirģele- pirmsskolas skolotāja
 • Inga Švēde-pirmsskolas skolotāja
 • Dace Skorenko-pirmsskolas skolotāja
 • Signe Baltere– mūzikas un vokālā ansambļa”Palsiņas” skolotāja
 • Lāsma Raudiņa -pirmsskolas skolotāja
 • Andra Morīte– logopēde

Dokumenti

Izglītojamo uzņemšana iestādē  notiek visu gadu.

Uzņemot  iestādē, vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:

 • vadītājai  uzrāda izglītojamā dzimšanas apliecību un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu,
 • izpilda iesniegumu ( iestādē sagatavota veidlapa ),
 • izglītojamā medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par veselības stāvokli,
 • profilaktisko potēšanas karti vai kopiju,
 • medicīnisko izziņu, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem,
 • izglītojamiem, kuriem ieteikta medicīniski pedagoģiskās komisija, veiktās pārbaudes atzinumu.
Dokumenti
Nolikums
Kārtība, kādā iestādē un tās teritorijā uzturas nepiederošas personas
Kārtība Covid-19 izplatības ierobežošanai iestādē
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Iekšējās kārtības noteikumi

Pašvērtējums 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējums 2020

 

Palsmanes PII
Aprīļa kustīgie krikumiņi.

Aprīļa kustīgie krikumiņi.

Ar interesantiem un krāsainiem notikumiem Palsmanes pagasta pirmsskolā aizsteidzies aprīlis, atstādams pozitīvas un sportiskas atmiņas, kuras aicina uz jauniem darbiem gan lielos, gan mazos.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Rosīgais darbošanās laiks!

Rosīgais darbošanās laiks!

Marta mēnesi varētu nosaukt par modināšanas un rosības mēnesi.Par to ar saviem darbiņiem pārliecinājās Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādē darbojoties gan paši, gan uzaicinot ciemiņus.

Lasīt vairāk ›

Sabiedrība
Februāra gaišie un siltie notikumi Palsmanes pagasta pirmsskolā

Februāra gaišie un siltie notikumi Palsmanes pagasta pirmsskolā

Lai katram izdodas sajust pavasari, un lai mierīgas debesis virs mums visos gadalaikos!

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Janvāris atnāk ar jauniem notikumiem

Janvāris atnāk ar jauniem notikumiem

Janvāri Palsmanes pagasta pirmsskola  iesāka ar jauniem, radošiem un interesantiem notikumiem. Janvārī aktīvām āra nodarbēm pievienojās ziemas  pārgājiens uz pagasta lielāko kalnu Kangarkalnu.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs