Flower

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes darba laiks:

Darba dienās no plkst. 7:00 – 7:00

Iestāde uzņem izglītojamos vecumā no 1,5 gadiem (nepieciešamības gadījumā arī jaunākus).Iestādē darbojas 4 dienas grupas no plkst.7.00-18.30 un no plkst.18.30-7.00 pagarinātā grupa”Pūcēni” . Iestādē strādā logopēds un Montesori pedagogs. Papildus mācību procesam izglītojamiem no 5 gadu vecuma tiek piedāvāta dejošana un vokālais ansamblis”Palsiņas”, iespēja apgūt angļu valodu un peldēšanas nodarbību (2xmēnesī Priekuļu peldbaseinā). Izglītojamo skaits 81.

Skolotāji

 • Alise Rozniece – pirmsskolas skolotāja
 • Aiga Eimane –  pirmsskolas  un sporta skolotāja
 • Vizbulīte Kauliņa – pirmsskolas skolotāja
 • Laura Līdaciņa– pirmsskolas skolotāja
 • Linda Ozola– pirmsskolas skolotāja
 • Mērija Zirģele- pirmsskolas skolotāja
 • Inga Švēde-pirmsskolas skolotāja
 • Dace Skorenko-pirmsskolas skolotāja
 • Signe Baltere– mūzikas un vokālā ansambļa”Palsiņas” skolotāja
 • Lāsma Raudiņa -pirmsskolas skolotāja
 • Andra Morīte– logopēde

Dokumenti

Izglītojamo uzņemšana iestādē  notiek visu gadu.

Uzņemot  iestādē, vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:

 • vadītājai  uzrāda izglītojamā dzimšanas apliecību un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu,
 • izpilda iesniegumu ( iestādē sagatavota veidlapa ),
 • izglītojamā medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par veselības stāvokli,
 • profilaktisko potēšanas karti vai kopiju,
 • medicīnisko izziņu, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem,
 • izglītojamiem, kuriem ieteikta medicīniski pedagoģiskās komisija, veiktās pārbaudes atzinumu.
Dokumenti
Nolikums
Kārtība, kādā iestādē un tās teritorijā uzturas nepiederošas personas
Kārtība Covid-19 izplatības ierobežošanai iestādē
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Iekšējās kārtības noteikumi

Pašvērtējums 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējums 2020

 

Kalendārs