2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Header text

Par izglītības iestādi

Vēstures fati

1967. gada oktobrī Palsmanes ciema izpildvara pieņem lēmumu atvērt bērnudārzu Palsmanē, kurš tolaik Valkas rajona lauku teritorijā ir pirmais valsts bērnudārzs. 1981. gadā vecgada vakarā, ugunsgrēka rezultātā bērnudārzs tiek pārcelts uz Palsmanes astoņgadīgās skolas ēku. 1980. gadu beigās uzsāk būvēt jaunu bērnudārza ēku. 1990. gada decembra nogalē nodod ekspluatācijā. 2000. gadā bērnudārzu pārdēvē par pirmsskolas izglītības iestādi. 2012.-2013. gadā tiek veikta pirmsskolas izglītības iestādes renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, kura rezultātā ir sakārtota iestādes siltināšana, ugunsdrošība un ventilācija.

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde atrodas skaistā lauku teritorijā, Palsmanes pagasta centrā ar ērtu satiksmi un vieglu nokļūšanu. Netālu no iestādes ir mežiņš, kurš ir izkopts un pielāgots gan pastaigām, gan dabas nodarbībām, gan fiziskām aktivitātēm. Katrā gadalaikā ši teritorija piedāvā dažādus vērojumus un izpētes darbus bērniem, kā arī priecē ar ziedošajiem rododendriem un pašu bērnu iestādītajiem kokiem.Iestādei ir sava saimnieciskā zona ar ābelēm, ogu krūmiem un siltumnīcu, kā arī  teritorija sporta nodarbībām un rotaļlaukumi katrai grupai.

Skolas misija, vīzija

Izglītības iestādes misija ir savstarpēji sadarbojoties, veidot pedagoģiski un psiholoģiski pozitīvu, labvēlīgu un drošu vidi, kura palīdz nodrošināt ikviena labsajūtu un motivē viņa interesi, iniciatīvu, patstāvību un atbildību.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – bērns, kurš izaug par aktīvu, radošu personību un  sasniedz savus labākos  individuālos attīstības  rezultātus pirmsskolas posmā.

Lepojamies

Lepojamies, ka vecāki mūs novērtē un iestādē ir bērni. Mūsu iestādes moto: “Radi savu pasauli! Radi savu mazo. Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem,  no dzejoļu rindām un keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai. Un ,ja tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to pacienāt. Lai aizejot viņš paņem līdz kauliņu no tava dārza. Tas nav maz! „ /I.Ziedonis/

Iestādei ir teritorija pastaigām un aktivitātēm blakus mežiņā, kurā ar darbinieku, vecāku un pašvaldības atbalstu ir ierīkota drupinātā asfalta taka, ugunskura vieta, iestādīta sava Ziemassvētku eglīte.

Iestāde uzņem izglītojamos vecumā no 1,5 gadiem (nepieciešamības gadījumā arī jaunākus). Iestādē darbojas 4 dienas grupas no plkst. 7.00-18.30 un no plkst. 18.30-7.00 pagarinātā grupa”Pūcēni”. Iestādē strādā logopēds un Montesori pedagogs. Papildus mācību procesam izglītojamiem no 5 gadu vecuma tiek piedāvāts vokālais ansamblis”Palsiņas”, iespēja apgūt angļu valodu un peldēšanas nodarbību (2xmēnesī Priekuļu peldbaseinā).

Izglītojamo skaits

2023./2024. mācību gadā mācās 77 izglītojamais.

Tradīcijas

Pirmsskolas izglītības grupās organizējām dažādus pasākumus un svinam svētkus:

Zinību diena 1. septembrī, Miķeļdiena, rudens svētki, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, veselības nedēļa, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Izlaidumi, Līgo svētki.

Izglītības programmas

Iestāde realizē 3 pirmsskolas programmmas:

 • Pirmsskolas izglītībaprogramma;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Interešu izglītība, pulciņi
 • Logopēda un ABA speciālista nodarbības bērniem ar speciālajām vajadzībām.
 • Angļu valodas nodarbības.
 • Peldētapmācība Priekuļu baseinā bērniem no 5 gadu vecuma 2x mēnesī.
 • Vokālais ansamblis”Palsiņas”
 • Logoritmika.

 

Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Alise Rozniece Pirmsskolas skolotāja un metodiķe
Aiga Eimane Pirmsskolas  un sporta skolotāja
Vizbulīte Kauliņa Pirmsskolas skolotāja
Laura Līdaciņa Pirmsskolas un mūzikas skolotāja
Rūta Namniece Pirmsskolas skolotāja
Mērija Zirģele Pirmsskolas skolotāja
Inga Švēde Montesori skolotāja
Svetlana Lonšakova Pirmsskolas skolotāja
Linda Kantore Mūzikas, vokālā ansambļa ”Palsiņas” un angļu valodas skolotāja
Lāsma Raudiņa Pirmsskolas skolotāja
Andra Morīte Logopēde
Inga Švēde Montesori un ABA terapijas skolotāja
Dace Skorenko Pirmsskolas skolotāja
Projekti

Visu gadu iestāde aktīvi iesaistās dažādos konkursos un pasākumos. Īpaši atsaucīgi esam ZAAO organizētajos konkursos un dažādos ar sportu saistītos projektos. Tā veidojot pozitīvu attieksmi aktivitātēm dabā un vides izglītībā. Gada griezumā esam piedalījušies:

 • Akcija PII Dārgumu medības –zeķes dzīve pazemē;
 • Pārstrādājamo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt”;
 • «Lieldienu rīts» zīmējumu konkurss;
 • «Latvijas dzimšanas diena» zīmējumu konkurss;
 • Eiropas skolu sporta diena /ESSD/;
 • Latvijas veselības sporta nedēļa;
 • Olimpiskā diena;
 • Eiropas jūdzes PII: “Krāj jūdzes!”;
 • Iestāde piedalās programmā “ATBALSTS AUGĻU, DĀRZEŅU UN PIENA PIEGĀDEI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM (“PIENS UN AUGĻI SKOLAI”);
 • Regulāri atbalstam labdarības pasākumus Smiltenes novada akcijā ”Balta, balta mana sirds”.
Palsmanes PII
Aktīvs ir tas, kurš piedalās!

Aktīvs ir tas, kurš piedalās!

Radoši, aktīvi ar dažādiem pasākumiem bagāts ir aizripojis apaļais oktobra mēnesis. Šis  ir īstais laiks, lai runātu, baudītu un pētītu dabā notiekošo, ko arī aktīvi darīja visas četras iestādes grupiņas.

Lasīt vairāk ›

Palsmanes PII
Septembra stāsts Palsmanes pirmsskolā.

Septembra stāsts Palsmanes pirmsskolā.

Sācies jaunais darba cēliens ar jaunām interesantām aktivitātēm .

Lasīt vairāk ›

Palsmanes PII
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei sanāk!

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei sanāk!

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde atrodas skaistā lauku teritorijā, pagasta centrā, tajā ērti nokļūt gan ar kājām, gan autobusu. Netālu ir mežs, kas ne tikai kalpo mierīgām pastaigām un dabas baudīšanai, bet arī ir īpaši pielāgots izzinošām un fiziskām nodarbībām mācību nolūkiem. Katrā gadalaikā tur ir, ko ieraudzīt, izpētīt, par ko priecāties.

Lasīt vairāk ›

Palsmanes PII
Baudām vasaru!

Baudām vasaru!

Vasaras viducī, jūlijā, Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē darbs mijas ar atpūtu. Darbojas viena dežūrgrupiņa, kurā vairāki dienas procesi ir visiem kopīgi, bet ir daži darbi, kuros dalāmies pa apakšgrupām, tādejādi ļaujot  atpūsties gan pieaugušajiem atvaļinājumos, gan arī mazajiem iknedēļas brīvdienās pēc vecāku vēlmēm.

Lasīt vairāk ›

Palsmanes PII
Jūnijs Palsmanes pirmskolā

Jūnijs Palsmanes pirmskolā

Foto – A. Eimane: Mazie palsmanieši skaita noriteņotos kilometrus konkursā “Eiropas jūdz 2023”

Lasīt vairāk ›

Kalendārs