Flower

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes darba laiks:

Darba dienās no plkst. 7.00 – 7.00, piektdienās līdz plkst. 18.00

Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 gadiem (nepieciešamības gadījumā arī jaunākus).Iestādē darbojas 4 dienas grupas no plkst.7.00-18.30 un no plkst.18.30-7.00 pagarinātā grupa”Pūcēni” . Iestādē strādā logopēds un Montesori pedagogs. Papildus mācību procesam bērniem no 5 gadu vecuma tiek piedāvāta dejošana un vokālais ansamblis”Palsiņas”, iespēja apgūt angļu valodu un peldēšanas nodarbību (2xmēnesī Priekuļu peldbaseinā). Iestādi apmeklē 84 bērni.

Skolotāji

 • Alise Rozniece – pirmsskolas skolotāja
 • Aiga Eimane –  pirmsskolas  un sporta skolotāja
 • Vizbulīte Kauliņa – pirmsskolas skolotāja
 • Laura Līdaciņa– pirmsskolas skolotāja
 • Lāsma Veigule– pirmsskolas skolotāja
 • Mērija Zirģele- pirmsskolas skolotāja
 • Inga Švēde-pirmsskolas skolotāja
 • Dace Skorenko-pirmsskolas skolotāja
 • Signe Baltere– mūzikas un vokālā ansambļa”Palsiņas” skolotāja
 • Lāsma Raudiņa -pirmsskolas skolotāja
 • Andra Morīte– logopēde

Dokumenti

Izglītojamo uzņemšana iestādē izglītojamo uzņemšana  notiek visu gadu.

Uzņemot  iestādē, vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus:

 • vadītājai uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu
 • izpilda iesniegumu ( iestādē sagatavota veidlapa ),
 • audzēkņa medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērnu veselības stāvokli,
 • profilaktisko potēšanas karti vai kopiju,
 • medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem.
 • bērniem, kuriem ieteikta medicīniski pedagoģiskās komisija, veiktās pārbaudes atzinumu.
Dokumenti
Nolikums
Kārtība, kādā iestādē un tās teritorijā uzturas nepiederošas personas
Kārtība Covid-19 izplatības ierobežošanai iestādē
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Iekšējās kārtības noteikumi
Pašvērtējums 2020.g.

 

Kalendārs