2023. gada 2. jūn.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Sīkāku informācju meklējiet šeit – iestādes mājaslapā

sociālo tīklu kontā

2022./2023. mācību gadā izglītības iestādē mācās 108 izglītojamie:

 • speciālās pirmsskolas programmās – 19 
 • speciālās pamatizglītības programmās – 67
 • profesionālās pamatizglītības programmās – 22

Vēsture

Smiltenes novada speciālā pamatskola atrodas Smiltenes novada Palsmanes pagastā, Palsas upes labajā krastā, 1880. gadā celtajā barona fon Bēra pilī, tajā kopš 1966. gada 1. augusta mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Par šo bērnu izglītošanu rūpējas 36 pedagogi, bibliotekārs, psihologs, fizioterapeits, logopēds  un 20 tehniskie darbinieki.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības:
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(0101 56 11)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (0101 58 11)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (0101 59 11)
 • Pamatizglītības:
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(2101 58 11)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (2101 59 11)
 • Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:
  • Ēdināšanas pakalpojumi (22 811 021), kvalifikācija „Virtuves darbinieks”
  • Būvdarbi (22 582 011), kvalifikācija „Būvstrādnieks”

Pedagoģiskais personāls

  1 Agita Brikmane – pirmsskolas izglītības skolotāja
  2.  Aida Dundare  latviešu valoda, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas
  3.  Aiva Ciemiņa – angļu valoda
  4.  Andra Morīte  logopēdijas nodarbības, logopēds pirmsskolā
  5.  Daiga Jaunbērziņa – internāta skolotāja
  6.  Dace Dūmiņa  pirmssskolas izglītības skolotāja
  7.  Daiga Šaldere  vizuālā māksla , internāta skolotāja
  8. Gunita Skare – direktores vietniece, datormācība, datorika
  9. Ilva Pētersone  sociālās zinības, internāta skolotāja
 10. Ilze Kalnīte – latviešu valoda, lietišķā valoda
 11. Ilze Lapiņa – matemātika, lietišķie aprēķini
 12. Ilze Vikmane – direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
 13. Indra Mize  matemātika, dizains un tehnoloģijas, ritmika, programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”  profesionālie mācību priekšmeti 
 14. Inese Pērkone  internāta skolotāja
 15. Inese Stača – latviešu valoda
 16. Inga Auga – logopēdijas nodarbības, direktore
 17. Inga Švēde   dabaszinības, internāta skolotāja, montesori nodarbības
 18. Inita Zaharčuka – lietišķā saskarsme, profesionālā saskarsme
 19. Jānis Pērkons programmas “Būvdarbi”  profesionālie mācību priekšmeti
 20. Einārs Broms dizains un tehnoloģijas
 21. Didzis Gaismiņš dizains un tehnoloģijas 
 22. Lāsma Pauliņa
 23. Ramona Zaļā – dabaszinības, vizuālā māksla, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja
 24. Rota Ruska  internāta skolotāja 
 25. Ruta Graudiņa – ārstnieciskā vingrošana, sports un veselība, internāta skolotāja
 26. Sandra Siliņa  internāta skolotāja, mūzika
 27. Sanita Bormane – direktores vietniece, dabaszinības, ģeogrāfija
 28. Zita Cera – dizains un tehnoloģijas, programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”  profesionālie mācību priekšmeti                                          
 29. Toms Cers  sports un veselība 
 30. Vija Zvirgzdiņa – izglītības psihologs 
 31. Vineta Gutāne – Latvijas un pasaules vēsture, bibliotekāre, internāta skolotāja 
 32. Vineta Iņģiste  dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja
 33. Līga Ivanova pirmssskolas izglītības skolotāja
 34. Īra Balode – latviešu valoda, matemātika, dizains un tehnoloģijas 
 35. Mirdza Harkina – internāta skolotāja 
 36. Anita Rekmane  pedagoga palīgs

SN Speciālā pamatskola
Palsmanes pamatskolā iesācies Latvijas svētku mēnesis

Palsmanes pamatskolā iesācies Latvijas svētku mēnesis

Ar grāmatiņas “Teikas par Palsmani” atvēršanas svētkiem Palsmanes pamatskolā iesākās Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītie pasākumi. Novembra pirmajā dienā uz svinīgu grāmatas atvēršanas pasākumu tika pulcēti grāmatas autori – sākumskolas skolēni un skolotāji -, lai kopīgi priecātos par paveikto. Grāmatiņa “Teikas par Palsmani” ir no dažādiem rakstu avotiem skolēnu apkopotas, rakstītas un ilustrētas 10 teikas […]

Lasīt vairāk ›

Kalendārs