2022. gada 25. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Sīkāku informācju meklējiet šeit – iestādes mājaslapā

2020./2021. mācību gadā speciālās pirmsskolas programmās mācās 9 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmās mācās 65 izglītojamie, profesionālās pamatizglītības programmās mācās 14 izglītojamie.

Vēsture

Smiltenes novada speciālā pamatskola atrodas Smiltenes novada Palsmanes pagastā, Palsas upes labajā krastā, 1880. gadā celtajā barona fon Bēra pilī, tajā kopš 1966. gada 1. augusta mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Par šo bērnu izglītošanu rūpējas 32 pedagogi, bibliotekārs, psihologs, fizioterapeits, logopēds  un 25 tehniskie darbinieki.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības:
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(0101 56 11)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (0101 58 11)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (0101 59 11)
 • Pamatizglītības:
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(2101 58 11)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (2101 59 11)
 • Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:
  • Ēdināšanas pakalpojumi (22 811 021), kvalifikācija „Pavāra palīgs”
  • Būvdarbi (22 582 011), kvalifikācija „Remontstrādnieks”

Pedagoģiskais personāls

  1 Agita Brikmane – pirmsskolas izglītības skolotāja
  2.  Aida Dundare  latviešu valoda, vizuālā māksla
  3.  Aiva Ciemiņa – angļu valoda
  4.  Andra Morīte  logopēdijas nodarbības, logopēds pirmsskolā
  5.  Arita Tirne – montesori nodarbības, pedagoga palīgs
  6.  Dace Dūmiņa  pedagoga palīgs
  7.  Daiga Šaldere  vizuālā māksla , internāta skolotāja
  8. Gunita Skare – direktores vietniece, informātika, datorika
  9. Ilva Pētersone  sociālās zinības, internāta skolotāja
 10. Ilze Kalnīte – latviešu valoda
 11. Ilze Lapiņa – matemātika
 12. Ilze Vikmane – direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
 13. Indra Mize  matemātika, mājturības un tehnoloģijas, ritmika
 14. Inese Pērkone  internāta skolotāja
 15. Inese Stača – latviešu valoda
 16. Inga Auga – direktore
 17. Inga Švēde   dabaszinības, internāta skolotāja
 18. Inita Zaharčuka – ētika, sociālās zinības, karjeras konsultants
 19. Jānis Pērkons  mājturības un tehnoloģijas
 20. Jānis Pērle  mājturības un tehnoloģijas
 21. Laila Stīpniece  internāta skolotāja, sociālās zinības 
 22. Lāsma Pauliņa
 23. Ramona Zaļā – dabaszinības, mūzika, pedagoga palīgs, internāta skolotāja
 24. Rota Ruska  internāta skolotāja, ģeogrāfija, vēsture 
 25. Ruta Graudiņa – ārstnieciskā vingrošana, pedagoga palīgs
 26. Sandra Siliņa  internāta skolotāja, mūzika
 27. Sanita Bormane – direktores vietniece, dabaszinības, ģeogrāfija
 28. Zita Cera – mājturības un tehnoloģijas                                          
 29. Toms Cers  sports 
 30. Vija Zvirgzdiņa – izglītības psihologs 
 31. Vineta Gutāne – bibliotekāre, internāta skolotāja 
 32. Vineta Iņģiste  mājturība un tehnoloģijas, internāta skolotāja

SN Speciālā pamatskola
Palsmanes pamatskolā iesācies Latvijas svētku mēnesis

Palsmanes pamatskolā iesācies Latvijas svētku mēnesis

Ar grāmatiņas “Teikas par Palsmani” atvēršanas svētkiem Palsmanes pamatskolā iesākās Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītie pasākumi. Novembra pirmajā dienā uz svinīgu grāmatas atvēršanas pasākumu tika pulcēti grāmatas autori – sākumskolas skolēni un skolotāji -, lai kopīgi priecātos par paveikto. Grāmatiņa “Teikas par Palsmani” ir no dažādiem rakstu avotiem skolēnu apkopotas, rakstītas un ilustrētas 10 teikas […]

Lasīt vairāk ›

Kalendārs