2023. gada 28. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Launkalnes sākumskola

2022./2023. mācību gadā skolā mācās 14 skolēni un 45 pirmsskolas grupu audzēkņi.

2021./2022. mācību gadā skolā mācās 19 skolēni un 49 pirmsskolas grupu audzēkņi.

2020./2021. mācību gadā skolā mācās 19 skolēni un 53 pirmsskolas grupu audzēkņi.

2019./2020. mācību gadā skolā mācās 15 skolēni un 53 pirmsskolas grupu audzēkņi.

Vēsture

Launkalnes sākumskola atvērta 1990. gada 1. augustā kā Launkalnes pamatskola – bērnudārzs. Skolas ēku uzceļ kolhozs „Launkalne” un, pamatojoties uz Valkas rajona IK 11.03.1990. rīkojumu Nr. 36, to 1990. gada 1. augustā nodod Launkalnes pagasta pašvaldībai.

Saskaņā ar LR Izglītības likumu, ar 01.09.1992. skola turpmāk tiek saukta par Launkalnes sākumskolu.

1998. gada 1. septembrī ar Launkalnes pagasta padomes lēmumu skolu atkal pārdēvē par Launkalnes pamatskolu. Skolā tiek atvērta 5. klase, 1999./2000. mācību gadā arī 6. klase.

Ar 2009./2010. mācību gada 1. septembri skolā paliek 1. – 4. klašu skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi.

No 2012. gada 1. janvāra mainās Launkalnes pamatskolas nosaukums uz „Launkalnes sākumskola”.

Skolotāji

Ināra Grundāne – direktore
Anita Pogule – pirmsskolas skolotāja
Dina Būce – pirmsskolas skolotāja
Lāsma Broze – pirmsskolas skolotāja
Liene Kazaka – pirmsskolas skolotāja
Baiba Kvelde – pirmsskolas skolotāja
Inguna Baumane – sākumskolas skolotāja
Ramona Ozoliņa – sākumskolas skolotāja
Signe Baltere – mūzikas skolotāja

Vita Ceriņa– sākumskolas skolotāja

Sindija Stālmeistere – pirmsskolas izglītības skolotāja

Izglītība
Miķeļdiena Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupā „ Bitītes.”

Miķeļdiena Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupā „ Bitītes.”

Laikam ritot, liekas, ka senās tradīcijas aizmirsušās, jo tad bija citi laiki un citi dzīves notikumi. Bet pārnesot seno tradīciju uz mūsdienām, nākas to pieskaņot jaunajam laika ritumam.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos uzstādītas jaunas iekārtas

Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos uzstādītas jaunas iekārtas

Pateicoties SIA “Graanul Invest” finanšu līdzekļu dāvinājumam (5000 EUR), Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu laukumos redzamas patīkamas pārmaiņas – noslēgušies darbi pie rotaļu laukumu iekārtu modernizēšanas, tādējādi bērniem ir radīta vide daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Launkalnes sākumskolas skolotāju secinājumi par attālināto mācību procesu.

Launkalnes sākumskolas skolotāju secinājumi par attālināto mācību procesu.

Launkalnes sākumskolas skolotājas Inguna Baumane, Signe Baltere un Elga Krilova dalās ar attālinātās mācīšanās pieredzi, uzsverot gan pozitīvās, gan negatīvās iezīmes.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs