2024. gada 22. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas pamatskola

Par izglītības iestādi

Gaujienas pamatskola atrodas Smiltenes novada Gaujienas pagastā, Gaujas upes krastā. Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī un skolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nav mainījusies – skola ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts. Skolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Modernizēts mācību process. Plaša bibliotēka. Sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunots sporta inventārs.

Misija, vīzija

Sniedzam pamatizglītību atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, attīstības līmenim un sekmējam veiksmīgu adaptāciju sabiedrībā. Vispusīgi attīstīta un lietpratīga personība, kura ieinteresēta savā izaugsmē un spējīga integrēties sabiedrībā.

Vērtības 

 • Individuāla pieeja katram bērnam,
 • Ģimenei un pedagogiem draudzīga mācību iestāde,
 • Sportiska, veselīga dzīvesveida skola,
 • Starpdisciplināras mācību stundas un kompetenču dienas.

Izglītojamo skaits

2023./ 2024. mācību gadā 34 izglītojamie.

Tradīcijas

Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās. Skolai ir plaša teritorija pastaigām un sporta aktivitātēm.

Izglītojamie piedalās dažādās sacensībās un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās.

Izglītības programmas

Izglītības programmas:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Interešu izglītība, pulciņi

Skola nodrošina  atbalsta pasākumu piedāvājumu: ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, logopēdu un psihologa konsultācijas, medicīnisko palīdzību, smilšu terapijas nodarbības.

Skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Vita Andersone

Direktore

Gunta Dumārova

Direktores vietniece izglītības jomā un sociālo zinību skolotāja

Ineta Andrīte

Skolotāja C līmeņa klasē, internāta skolotāja

Linda Barkovska

Skolotāja C līmeņa klasē, internāta skolotāja

Daina Graudiņa

Skolotāja C līmeņa klasē, internāta skolotāja

Ruta Graudiņa   

Sporta skolotāja

Solvita Jermakova

Pirmsskolas skolotāja, latviešu valodas skolotāja

Rūta Kliesmete

Latviešu valodas skolotāja

Dace Lazdiņa-Ivanova

Vizuālās mākslas skolotāja

Svetlana Lārmane

Matemātikas, ģeogrāfijas, dabaszinību un internāta skolotāja

Maija Morīte

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja, internāta skolotāja

Inga Poševa

Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja, internāta skolotāja

Itālo Reigass

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Lāsma Rēpele

Skolotāja C līmeņa klasē, angļu valodas skolotāja, internāta skolotāja

Sandra Siliņa

Mūzikas skolotāja

Iluta Šurkina

Internāta skolotāja

Aiva Zaķe

Skolotājs –logopēds

Inita Zaharčuka

Psihologs

Dokumenti

Skolas regulējošie dokumenti

Pašvērtējuma ziņojumi 

Projekti
 • Projekts ‘’Dabai labu darīt’’ – skolēni ieguva zināšanas par pārstrādājamo materiālu otrreizējo izmantošanu. Darbinieki un skolēni ar ģimenēm iesaistās makulatūras un pet pudeļu vākšanā, kā rezultātā skolēni ieguva apmaksātus ceļa izdevumus ekskursijai un papildināja skolas materiāli tehnisko bāzi.
 • Projekts ‘’Skolas piens’’ un ‘’Skolas auglis’’ uzlabo skolēniem sapratni par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu pārtiku.
 • Projekts ‘’Bērnu un jauniešu žūrija’’ – pilnveido skolēnu lasītparasmi un klausīšanās spējas, sekmē interesi par literatūru un kultūras mantojumu.
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra projekts ‘’Šodien laukos’’- kura aktivitātes nodrošināja padziļinātas zināšanas par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību. Ievirzīja skolēnus karjeras izvēlē.
 • Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras projekts ‘’Mēs esam Te’’. Apgūst sadarbības un integrācijas prasmes, kā arī veselīga dzīvesveida plānošanu un popularizēšanu kopā ar Palsmanes pamatskolas un Blomes pamatskolas skolēniem.
Gaujienas psk
Zinātni un inovācijas iepazīst Kurzemē

Zinātni un inovācijas iepazīst Kurzemē

Pavasarī, kad visi putni dodas uz ziemeļu pusi, Grundzāles pamatskolas 8. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Kurzemi, lai zinātnes un inovāciju centros “Vizium” Ventspilī un “Dabas mājā” Liepājā iepazītu zinātņu mācību priekšmetu burvīgumu.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Pilnveido skolu ēdienkartes un skolēnu izpratni par veselīgu uzturu

Pilnveido skolu ēdienkartes un skolēnu izpratni par veselīgu uzturu

2023. gada decembrī Smiltenes novada izglītības iestādēs notika veselīga uztura lekcijas ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par veselīga un sabalansēta uztura pamatprincipiem, īpaši akcentējot augļu un dārzeņu lietošanas nozīmīgumu.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Smiltenes novada skolu pašpārvalžu savstarpējās pieredzes apmaiņas sākums

Smiltenes novada skolu pašpārvalžu savstarpējās pieredzes apmaiņas sākums

Uz aicinājumu par kopīgu sadarbību arsaucās Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Grundzāles pamatskola, Palsmanes pamatskola, Blomes pamatskola, Smiltenes vidusskola un Raunas pamatskola.

Lasīt vairāk ›

Gaujienas psk
Programmas

Programmas "Skolas soma" ietvaros skolēni apmeklē izrādi

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 4., 5., 7.klases un Trapenes skoliņas 1.-3.kl.skolēni Alūksnes kultūras centrā apmeklēja Latvijas Jaunatnes teātra muzikālo izrādi “Kapteiņa Granta bērni.”

Lasīt vairāk ›

Gaujienas psk
Notikumiem bagāts mēnesis Gaujienas pamatskolā

Notikumiem bagāts mēnesis Gaujienas pamatskolā

Skolotāju dienas svinības novadā un skolā, starpdisciplinārā diena ‘’Veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšana’’, kuras gaitā kopīgi vingrojām ar Raju Kozlovu Rauucku, makšķerējām un iepazinām metālu detektora izmantošanas iespējas.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs