2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas Mūzikas un mākslas skola

 

Gaujienas MMS
Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Gaujienas Mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Gaujienas mūzikas skola, dibināta 1990. gada septembrī kā Alūksnes mūzikas skolas filiāle. 1992. gadā Gaujienas pagasta padome pārņem filiāli kā patstāvīgu iestādi. 1998. gadā, pievienojoties Vizuāli plastiskās mākslas programmai, tā tiek nosaukta par Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu. 

Skolas misija, vīzija

Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem un starptautisku vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

Skolas vīzija ir mūsdienīga, atvērta mūzikas un mākslas skola – kultūrizglītības iestāde – kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēm.

Skolēnu skaits

2023./24. mācību gadā skolā mācās 90 audzēkņi, no kuriem desmit apgūst klavierspēles programmu, septiņi bērni mācās kora klasē, 62 bērni apgūst vizuāli plastiskās mākslas programmu, bet 32  audzēkņi ir  sagatavošanas klasēs (interešu izglītība).

Tradīcijas

Skola ir aktīva  sava pagasta kultūrdzīves veidotāja. Vēlme ieaudzināt mīlestību uz mūziku, garīgās vērtības, kā arī,  lai turpinātu izcilā komponista, profesora Jāzepa Vītola dzīves misiju – veidot muzikāli izglītotu tautu, kopš 2003.gada katru vasaru Gaujienā organizējam radošo mūzikas  nometni „Vītolēni”, kura šovasar atzīmēja savu 20.gadu jubileju. 120 audzēkņi Gaujienā, nedēļu pirms Jāzepa Vītola Mūzikas dienas, izveido bērnu simfonisko orķestri un kori. Dalībnieki ir ne tikai no daudzām Latvijas mūzikas skolām, bet arī no Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, ASV.  Ar bērniem strādā profesionāli pedagogi, lai sagatavotu koncertprogrammas Gaujienas Vītolsvētkiem.

Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika” Jau 16.gadu Gaujienas Mūzikas un mākslas skola organizē vizuālās mākslas konkursu, kurā jāieklausās J. Vītola mūzikā un jārada vizuālās mākslas darbs.

Jauno izpildītāju konkurss notiek jau 11 gadus. Skolas organizētais Klavierspēles programmas audzēkņu konkurss, kurā piedalās audzēkņi no Smiltenes Mūzikas skolas, Valkas Mūzikas skolas, Alūksnes mūzikas skolas, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas. Žūrijas komisijā  strādā A.Kalniņa  Cēsu  Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotājas  I.Mazkalne un I.Merga. Pedagogi saņem  profesionālās meistarības pilnveidošanas kursu apliecības Taustiņinstrumentu spēles programmā.

Izglītības programmas

Mācību Programmas:

  • Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi);
  • Kora klase (apmācības ilgums 8 gadi);
  • Vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums 7 gadi).

Gaujienas Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā, t.sk. sagatavošanas klases, kā arī  pieaugušo neformālās izglītības programmu “Pieaugušo neformālā izglītība mākslā”,  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana taustiņinstrumentu spēles programmā” un „Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana radošajā nometnē „Vītolēni””.

Skolas izglītības programmas tiek īstenotas skolas telpās „Gaismas”, Gaujienas pagasts un  Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā, Apē.

Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Ilze Dāve Direktore
Lāsma Cunska Klavieru klases pedagogs
Inese Lečmane Kora klases pedagogs
Māra Kārkliņa Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Vizbulīte Jaukule Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Ineta Riepniece Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Dace Lazdiņa – Ivanova

Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs,

direktora vietniece

Header text

 
Projekti

Skola ilglaicīgi  realizē nozīmīgus projektus mūzikā un mākslā:

  • Radošā mūzikas nometne bērniem un jauniešiem “Vītolēni”;
  • Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Jāzepa Vītola mūzika”;
  • Jauno izpildītāju konkurss.
Izglītība
SKATIES TIEŠRAIDĒ – konference “Vecāka loma bērna mācību procesā”

SKATIES TIEŠRAIDĒ – konference “Vecāka loma bērna mācību procesā”

2024. gada 19. aprīlī plkst. 17.30 Smiltenes vidusskolā, Dakteru ielā 27, norisinās Smiltenes novada Izglītības pārvaldes organizēta konference “Vecāka loma bērna mācību procesā”. Tās mērķis skaidrot jauno mācību vērtēšanas sistēmu un iespēju vecākiem atbalstīt savus bērnus. Konferencē  piedalās Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs, kurš skaidro par būtiskākajām atšķirībām par jauno vērtēšanas sistēmu un kāpēc […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
“Erudīts 2024” Smiltenes tehnikumā

“Erudīts 2024” Smiltenes tehnikumā

2024. gada 11. aprīlī Smiltenes tehnikumā notika Latvijas profesionāli izglītojošo skolu erudīcijas konkurss “Erudīts 2024”. Iespēju tehnikumā rīkot Latvijas mēroga pasākumu, uzvarot iepriekšējā gada konkursā “Erudīts 2023”, nopelnīja skolas audzēkņi: Unda Meldere, Irbe Strūģe, Karlīna Švalbe, Valdis Golubevs un Gustavs Kristers Melbārdis.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda piedalās erudīcijas konkursā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda piedalās erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments"

2024. gada 13. aprīlī Rīgā festivāla ietvaros noslēdzās AS “Latvenergo” erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”, kurā par fizikā zinošākās komandas godu sacentās skolēni no visas Latvijas. Pusfināla sacensībās piedalījās arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komanda “FIZIČI”, kuras sastāvā startēja Agnete Esmeralda Lauce, Egija Auziņa, Katrīna Ozoliņa, Jēkabs Zariņš, Rodrigo Saharovs.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Radošo darbu konkurss 1.- 4. klašu skolēniem “Mana veselīgā ēdienkarte”

Radošo darbu konkurss 1.- 4. klašu skolēniem “Mana veselīgā ēdienkarte”

Vēl mazliet, un skolēni dosies vasaras brīvlaikā. Šis ir īstais laiks, lai pārliecinātos, ka viņi zina, kāda maltīte draudzīgāka vēderam – kas dod spēku, kas palīdz augt, kas jāēd, lai būtu stipri kauli un labs noskaņojums. Sacensību gars ir lieliska motivācija zināšanu apguvei, tāpēc Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku aicina 1.- 4. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā “Mana veselīgā ēdienkarte”, kas tiek organizēts kā viena no programmas “Piens un augļi skolai” aktivitātēm.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Sadarbības dažādie aspekti

Sadarbības dažādie aspekti

Siltā un saulainā 9. aprīlī, kad gribas smaidīt un priecāties par pavasari, Smiltenes vidusskolas pirmsskolā pulcējās vairāku Smiltenes novada pirmsskolu skolotājas uz semināru “Sadarbība – draugs vai drauds?” Jau pats nosaukums pasaka priekšā, ka sadarbība var būt dažāda. Semināra sākumā pirmsskolas grupu “Mārītes” un “Taurenīši” bērni parādīja sava darba gala rezultātu sadarbībai ar mūzikas skolotāju Maritu Timermani.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs