2023. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

 

Gaujienas MMS
Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Gaujienas mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Gaujienas mūzikas skola, dibināta 1990. gada septembrī kā Alūksnes mūzikas skolas filiāle. 1992. gadā Gaujienas pagasta padome pārņem filiāli kā patstāvīgu iestādi. 1998. gadā, pievienojoties Vizuāli plastiskās mākslas programmai, tā tiek nosaukta par Gaujienas mūzikas un mākslas skolu. 

Skolas misija, vīzija

Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem un starptautisku vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

Skolas vīzija ir mūsdienīga, atvērta mūzikas un mākslas skola – kultūrizglītības iestāde – kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēm.

Skolēnu skaits

2023./24. mācību gadā skolā mācās 90 audzēkņi, no kuriem desmit apgūst klavierspēles programmu, septiņi bērni kora klasē, 40 bērnu vizuāli plastiskās mākslas programmā, bet 33 sagatavošanas klasē (interešu izglītība).

Tradīcijas

Skola ir aktīva  sava pagasta kultūrdzīves veidotāja. Vēlme ieaudzināt mīlestību uz mūziku, garīgās vērtības, kā arī,  lai turpinātu izcilā komponista, profesora Jāzepa Vītola dzīves misiju – veidot muzikāli izglītotu tautu, kopš 2003.gada katru vasaru Gaujienā organizējam radošo mūzikas  nometni „Vītolēni”, kura šovasar atzīmēja savu 20.gadu jubileju. 120 audzēkņi Gaujienā, nedēļu pirms Jāzepa Vītola Mūzikas dienas, izveido bērnu simfonisko orķestri un kori. Dalībnieki ir ne tikai no daudzām Latvijas mūzikas skolām, bet arī no Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, ASV.  Ar bērniem strādā profesionāli pedagogi, lai sagatavotu koncertprogrammas Gaujienas Vītolsvētkiem.

Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika” Jau 16.gadu Gaujienas mūzikas un mākslas skola organizē vizuālās mākslas konkursu, kurā jāieklausās J. Vītola mūzikā un jārada vizuālās mākslas darbs.

Jauno izpildītāju konkurss notiek jau 11 gadus. Skolas organizētais Klavierspēles programmas audzēkņu konkurss, kurā piedalās audzēkņi no Smiltenes Mūzikas skolas, Valkas Mūzikas skolas, Alūksnes mūzikas skolas, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas. Žūrijas komisijā  strādā A.Kalniņa  Cēsu  Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotājas  I.Mazkalne un I.Merga. Pedagogi saņem  profesionālās meistarības pilnveidošanas kursu apliecības Taustiņinstrumentu spēles programmā.

Izglītības programmas

Mācību Programmas:

  • Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi);
  • Kora klase (apmācības ilgums 8 gadi);
  • Vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums 7 gadi).

Gaujienas mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā, t.sk. sagatavošanas klases, kā arī  pieaugušo neformālās izglītības programmu “Pieaugušo neformālā izglītība mākslā”,  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana taustiņinstrumentu spēles programmā” un „Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana radošajā nometnē „Vītolēni””.

Skolas izglītības programmas tiek īstenotas skolas telpās „Gaismas”, Gaujienas pagasts un  Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā, Apē.

Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Ilze Dāve Direktore
Lāsma Cunska Klavieru klases pedagogs
Inese Lečmane Kora klases pedagogs
Māra Kārkliņa Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Vizbulīte Jaukule Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Ineta Riepniece Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Dace Lazdiņa Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Dokumenti

Skolas regulējošie dokumenti

Uzņemšanas dokumenti

Pašvērtējuma ziņojums

Projekti

Skola ilglaicīgi  realizē nozīmīgus projektus mūzikā un mākslā:

  • Radošā mūzikas nometne bērniem un jauniešiem “Vītolēni”;
  • Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Jāzepa Vītola mūzika”;
  • Jauno izpildītāju konkurss.
Izglītība
Smiltenes tehnikumā seminārs par modernajām tehnoloģijām lauksaimniecībā

Smiltenes tehnikumā seminārs par modernajām tehnoloģijām lauksaimniecībā

2023. gada 20. septembrī Smiltenes tehnikumā sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru notika profesionālās pilnveides seminārs “Modernās un digitālās tehnoloģijas lauksaimniecībā”.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes tehnikumā izvērtē darba vidē balstītas mācības un praksi

Smiltenes tehnikumā izvērtē darba vidē balstītas mācības un praksi

19. septembrī Smiltenes tehnikumā ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros notika Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes, ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumu, Smiltenes tehnikuma, Valmieras tehnikuma un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārstāvju tikšanās.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes vidusskolas pirmsskolā norisinājusies sportisku aktivitāšu diena

Smiltenes vidusskolas pirmsskolā norisinājusies sportisku aktivitāšu diena

Piektdien, 2023. gada 15. septembrī, Smiltenes vidusskolas pirmsskolas audzēkņiem vecumā no 5-6 gadiem un 1. klases bērniem bija iespēja piedalīties neparastā pasākumā. ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros iestādē viesojās Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Matīss Mežulis un BMX treneris Renārs Auga, kas ir arī pirmsskolas sporta skolotājs.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes Mākslas skolai sanāk!

Smiltenes Mākslas skolai sanāk!

Novada skolēniem pirmais pakāpiens mākslas pasaulē ir Smiltenes Mākslas skola. Vai zināji, ka skolas logotipu radījusi audzēkne Emīlija Šaumberga? Emīlijas ideju skici izvērtēja un izvēlējās mākslas skolas pedagogu kolektīva komisija.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni iepazīst Latvijas vēsturi un dabu

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni iepazīst Latvijas vēsturi un dabu

Izzināt Latvijas vēsturi un iepazīt Latvijas dabu visinteresantāk, apskatot to ar savām acīm. 2023. gada 13. septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 8. un 9. klases skolēni devās uz Līgatnes Padomju slepeno bunkuru, kas tika plānota kā programmas „Latvijas skolas soma” pasākums.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs