2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Kur es varu veikt brīvprātīgo darbu?

Brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt visām Smiltenes novada biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām; valsts un pašvaldību iestādēm; politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī sociālajiem uzņēmumiem, kuras savu aktīvo darbību īsteno Smiltenes novada teritorijā. 

 

Izvēlies sev vēlamo jomu un veicamos darbus un sazinies ar norādīto kontaktpersonu.

Brīvprātīgā darba organizators Kontaktpersona Veicamo darbu galvenā ievirze
Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvalde
Raunas bibliotēka Digna Soboļeva, tel.29411569
 • Grāmatu šķirošana, atlasīšana, kārtošana
 • Pasākumu organizēšana
Drustu bibliotēka Aija Ciguze, 24502005
 • Grāmatu šķirošana, atlasīšana, kārtošana
 • Pasākumu organizēšana
Raunas tūrisma informācijas centrs Santa Sudraba,

20113881

 • Dalība maršrutu izstrādē
 • Dalība pasākumu organizēšanā
Raunas muzejs Ieva Plētiena, 28728377
 • Dalība pasākumu organizēšanā
 • Vieta savu iniciatīvu realizēšanai
 • Vides dokumentēšana
 • Vides objektu uzskaitīšana un apsekošana
Smiltenes novada muzejs Ieva Miķe, 25776631
 • Palīdzība pasākumu norisē
 • Darbs ar krājumiem: priekšmeta aprakstīšana, numurēšana, iepakošana u.c.)
Drustu novadpētniecības muzejs Ieva Lejmalniece, 22047515
 • Pētnieciskais darbs: ekspedīcijas, pārgājieni
 • Aprakstu veidošana
 • Krājuma priekšmetu digitalizēšana
Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas” Ineta Riepniece, 29247772
 • Palīdzēšana pasākumu organizēšanā
Trapenes novadpētniecības centrs Svetlana Spalviņa, 25413403
 • Dalība pasākumu organizēšanā
Smiltenes kultūras centrs Edgars Raginskis, 27047462
 • Palīdzība Pasākumu norisēs
Tautas nami pagastos Ilva Sāre (Ape), 27823322

Gita Skadiņa (Blome), 

26667196

Gunita Ozoliņa (Launkalne), 29139515

Inga Lazdiņa (Grundzāle), 29128298

Laima Poševa (Gaujiena), 26179320

Svetlana Spalviņa (Trapene), 25413243

Velta Elstiņa (Variņi), 26495596

 • Pasākumu organizēšana
 • Jauniešu atpūtas vakaru koordinēšana
 • Palīdzēšana pasākumu organizēšanā/ vadīšanā
 • Vides uzkopšana (puķkopība)
 • Dalība radošos procesos ( scenogrāfijas, kostīmu veidošana, apskaņošana, 
 • Dalība pasākumu organizēšanā
 • Saimnieciskie darbi (tērpu noliktavā, scenogrāfijas noliktavā)
 • Dalība pasākumu organizēšanā un vadīšanā
 • Saimnieciskie darbi
 • Ideju ģenerēšana
 • Pasākumu organizēšana un vadīšana
 • Palīdzēšana pasākumu organizēšanā 
 • Palīdzēšana pasākumu organizēšanā
Tautas Lietišķās Mākslas Studija “Smiltene” Liene Strazdiņa, 25455507
 • Izstāžu organizēšana
 • Ideju ģenerēšana
 • Iespēja sevi pierādīt un ir liels potenciāls iegūt darbu domē.
Smiltenes tūrisma informācijas centrs Linda Šūlmeistete, 29395200
 • Palīdzība pasākumu organizēšanā
 • Darbs ar datoru
 • Komunikācija ar sadarbības partneriem un klientiem
 • Pasākumu popularizēšanas akcijas

Sociālā joma

Sociālās aprūpes centri Inta Siliņa, 26362282
 • Sarunu biedrs, kompanjons senjoriem pansionātos
Pensionāru biedrība Inta Siliņa, 26362282
 • Praktiska palīdzība senjoriem
Bērnu un ģimenes atbalsta centrs Aurika Zīvere, 26603348
 • Komunikācija ar vienaudžiem 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde

Raunas bērnu un jauniešu centrs Ilze Zīriņa
 • Pasākumu organizēšana
 • Telpu labiekārtošana
 • Mobilais darbs ar jaunatni
 • Ideju ģenerēšana 
Jaunatnes darbiniece (Apē, Gaujienā, Trapenē, Virešos un Grundzālē) Klinta Bernarte, 25885849
 • Projektu īstenošana;
 • Pasākumu organizēšana;
 • Pasākumu vadīšana;
 • Seksuālā un reproduktīvā veselība;
 • Mobilais darbs ar jaunatni
Smiltenes mākslas skola Haralds Balodis, 64774666
 • Palīdzība pasākumu organizēšanā
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola Ivars Joksts, 28677614
 • Sacensību tiesāšana
Smiltenes novada bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs Inga Sīmane, 64774865
 • Palīdzēšana pasākumu organizēšanā.

Smiltenes novada sporta pārvalde

Smiltenes sporta centrs Guntars Markss, 26460704
 • Komunikācija
 • Asistēšana sacensību organizēšanā
Sporta organizatori pagastos Andris Abrāmovs (Rauna), 29197735

Juris Bērziņš (Blome), 28635717

Renārs auga (Bilska), 20207809

Toms Cers (Palsmane), 29198755

Zanda Beitika (Variņi), 26469475

 • Palīdzēšana pasākumu organizēšanā
 • Palīdzēšana saimnieciskajos darbos 
 • Palīdzēšana sacensību organizēšanā
 • Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana
 • Vieta savu  ideju ģenerēšanā
 • Palīdzēšana vasaras nometnēs
 • Palīdzēšana sacensību organizēšanā (vajadzīga jau 10.oktobrī, 2022)
 • Palīdzēšana sacensību organizēšanā

Pašvaldības pārvaldība

Kancelejas nodaļa, lietvede Ilze Oginska, 64707582
 • Darbs ar dokumentāciju
 • Informācijas analīze

Biedrības, nodibinājumi un nevalstiskās organizācijas

Nodibinājums „Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”  Anita Lubūze, tel. 29154762 Ar nodibinājuma darbībām var iepazīties šeit. 
Biedrība “Smiltenes Vanagi” Ilgvars Plētiens, [email protected] 
 • Saimnieciskie darbi: slidotavas sagatavošana un uzturēšana
Biedrība “Smiltenei un Latvijai” Līga Krūmiņa – Krīgere, 
 • Pasākumu organizēšana
Biedrība Vitamīns K[ustība] Ilze Zīriņa 29802459
 • Pasākumu organizēšana
 • Nodarbību vadīšana vai asistēšana
 • Uzskates materiālu  kārtošana un noformēšana
 • Ideju raisīšana un realizēšana

*Saraksts tiek regulāri atjaunots un papildināts