2022. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Blomes pamatskola

2020./2021. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 47 izglītojamie, bet pamatskolu apmeklē 67 izglītojamie.

Vēsture

Blomes novada izglītības sākumi saistāmi ar hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustības darbības laiku Latvijā. Blomē pirmā skola dibināta 1768. gadā.

1880. gadā uz „Silķītes” mājas zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku. 1880. gadā Blomes – „Siļķītes” pagastskolā mācījās 65 skolēni, mācību laiks – 3 gadi, skolas pārzinis Andžs Kiršbaums.

„Siļķītes” skola pastāvēja 100 gadus.

Blomes skola var lepoties ar saviem absolventiem: komponistu, ērģelnieku, kora „Dziesmuvara” diriģentu Ādolfu Ābeli, Latvijas Meža departamenta direktoru Jāni Ozolu, Latvijas ceļu un šoseju departamenta direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Aleksandru Jāni Silenieku, Latvijas Universitātes pasniedzējiem – docentu Kārli Kiršteinu un profesoru Gunti Eberhardu.

Tikai 1981. gadā skola sāka darbu jaunajā – tagadējā skolas ēkā.

Skolas himna

Sudrabainā ābele
(teksts – J. Osmanis, Mūzika – A. Egle)

Skolas dārzā ābele
Sudrabaini zied,
Un pie tās pēc āboliem
Skolas bērni iet.
Varbūt tas nav ābols,
Varbūt tas ir prieks,
Varbūt tas patiešām
Apaļš desmitnieks.
Paņem saldo brīnumu
Un uz skolu ej,
Klusu mīļu paldies
Saki ābelei.
Paies daudzas dienas,
Un pat gadi ies,
Bērni skolas ābelei
Mīļu paldies teiks.

Skolotāji

Guntra Dūle – direktore, angļu valoda

Dzintra Palma – direktores vietniece, latviešu valoda un literatūra

Ilze Āboltiņa – ķīmija, bioloģija, sociālās zinības

Ingrīda Apsīte – matemātika

Juris Bērziņš –  mājturība un tehnoloģijas

Ilona Burova – matemātika

Ilona Būda – krievu valoda

Arta Egle – mūzika

Dagnija Jurjāne – tautiskās dejas

Anda Kalniņa – vēsture, sociālās zinības

Mārtiņš Latvers – fizika

Mārīte Liezere – sākumskolas skolotāja

Elvis Markss – sports

Natālija Ragovska – sākumskolas skolotāja

Ārija Romanovska – vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Gita Skrastiņa – ģeogrāfija

Inga Vesmane – informātika

Sarmīte Kuģe – pirmsskolas skolotāja

Linda Reinsone – pirmsskolas skolotāja

Aira Martinsone – pirmsskolas skolotāja

Zanda Pukste – pirmsskolas skolotāja

Everita Akmentiņa – pirmsskolas skolotāja palīgs

Gita Ģēvele – pirmsskolas skolotāja palīgs

Selga Spilva – ­ pirmsskolas skolotāja palīgs

Atbalsta personāls

Inita Zaharčuka – psiholoģe

Ivinga Sīmane – logopēde

Blomes pamatskola
Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas dodas karantīnā

Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas dodas karantīnā

Informējam, ka Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņām “Zaķēni” un “Mārītes” no 14. līdz 27.maijam noteikta karantīna, jo konstatēts “Covid-19” pozitīvs gadījums.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs