2023. gada 22. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Blomes pamatskola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Blomē pirmā skola ir dibināta 1768. gadā kā muižas skola. 1861. gadā nodibināta pagastskola. 1880. gadā uz „Silķītes” mājas zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku, skolu iesauc par „Siļķītes” pagastskolu, 1880. gadā tajā mācās 65 skolēni, mācību laiks – 3 gadi, skolas pārzinis Andžs Kiršbaums. 1932. gadā Siļķītes pagastskola tiek pārdēvēta par Blomes pagasta 6-klasīgo pamatskolu, tajā mācās 112 skolēnu, strādā 4 skolotāji. „Siļķītes” skola pastāv 100 gadus. Tikai 1981. gadā skola sāka darbu jaunajā – tagadējā skolas ēkā. 

Skolas misija, vīzija 

Skolas darbības mērķis – dot iespēju ikvienam izglītojamajam saņemt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu sekmīgam tālākizglītības procesam, radīt vēlmi un attīstīt spējas personības nepārtrauktai un apzinātai pilnveidošanai.

Blomes pamatskolas vīzija – mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga izglītības iestāde, kas veicina ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību, kurus atbalsta radoši, atbildīgi un saprotoši pedagogu, kas sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un sabiedrību.

Lepojamies

Blomes skola var lepoties ar saviem absolventiem: komponistu, ērģelnieku, kora „Dziesmuvara” diriģentu Ādolfu Ābeli, Latvijas Meža  epartamenta direktoru Jāni Ozolu, Latvijas ceļu un šoseju departamenta direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Aleksandru Jāni Silenieku, Latvijas Universitātes pasniedzējiem – docentu Kārli Kiršteinu un profesoru Gunti Eberhardu.

Tradīcijas

Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas akcentē piederības sajūtas veicināšanu savai skolai, pagastam, novadam, valstij, veicina pašapziņu un pozitīvas personības veidošanos, atbildības sajūtas veidošanos katrā izglītojamajā.

Par skolas tradīciju kļuvuši šādi pasākumi: Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Valsts svētku svinības, Sporta dienas, Mācību priekšmetu nedēļas, Ziemassvētku svinības, Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Rudens un pavasara ekskursijas, pārgājieni, Absolventu salidojumi.

Skolas himna 

Sudrabainā ābele
(teksts – J. Osmanis, Mūzika – A. Egle)

Skolas dārzā ābele
Sudrabaini zied,
Un pie tās pēc āboliem
Skolas bērni iet.
Varbūt tas nav ābols,
Varbūt tas ir prieks,
Varbūt tas patiešām
Apaļš desmitnieks.
Paņem saldo brīnumu
Un uz skolu ej,
Klusu mīļu paldies
Saki ābelei.
Paies daudzas dienas,
Un pat gadi ies,
Bērni skolas ābelei
Mīļu paldies teiks.

Izglītības programmas

Izglītības programmas:

  • pamatizglītības programmu;
  • speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • pirmsskolas izglītības programmu.
Interešu izglītība

Skola sadarbībā ar Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centru realizē šādas interešu izglītības programmas:

  • koris;
  • ansamblis;
  • deju kolektīvs;
  • radošās pašizpausmes pulciņš;
  • folkloras pulciņš;
  • sporta pulciņš;
  • mazpulki.
Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Guntra Dūle  Direktore, angļu valodas skolotāja
Dzintra Palma  Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ilze Āboltiņa  Ķīmijas, bioloģijas, sociālo zinību skolotāja
Ingrīda Apsīte  Matemātikas skolotāja
Juris Bērziņš  Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ilona Burova  Matemātikas skolotāja 
Ilona Būda  Krievu valodas skolotāja
Arta Egle  Mūzikas skolotāja
Dagnija Jurjāne  Tautiskās dejas
Anda Kalniņa  Vēstures, sociālo zinību skolotāja
Mārtiņš Latvers  Fizikas skolotājs
Mārīte Liezere  Sākumskolas skolotāja
Elvis Markss  Sporta skolotājs
Natālija Ragovska  Sākumskolas skolotāja
Ārija Romanovska  Vizuālā mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Gita Skrastiņa  Ģeogrāfijas skolotāja 
Inga Vesmane  Informātikas skolotāja 
Sarmīte Kuģe  Pirmsskolas skolotāja
Linda Reinsone  Pirmsskolas skolotāja
Aira Martinsone  Pirmsskolas skolotāja
Zanda Pukste  Pirmsskolas skolotāja
Everita Akmentiņa  Pirmsskolas skolotāja palīgs
Gita Ģēvele  Pirmsskolas skolotāja palīgs
Selga Spilva  Pirmsskolas skolotāja palīgs
Inita Zaharčuka  Izglītības psiholoģe
Ivinga Sīmane  Logopēde
Projekti
Blomes pamatskola
Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas dodas karantīnā

Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas dodas karantīnā

Informējam, ka Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņām “Zaķēni” un “Mārītes” no 14. līdz 27.maijam noteikta karantīna, jo konstatēts “Covid-19” pozitīvs gadījums.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs