2024. gada 22. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Zinību svētki Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Būt kustībā vienmēr,

būt ceļā,

kas ved pret gudrības virsotņu

laimi.

31.maijā mūsu skolā atkal bija ZINĪBU SVĒTKI!

Skolas zālē ir sapulcējusies visa skolas saime – skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Esam gatavi atskatīties uz neparasto mācību gadu. Esam mācījušies gan attālināti, gan klātienē. Konkursos, olimpiādēs, sacensībās arī piedalījāmies tiešsaistē un nedaudz arī klātienē.

Lai sasniegumi būtu gan ikdienas darbā, gan ārpusstundu aktivitātēs, ir jāsaka liels paldies skolotājiem par viņu nesavtīgo darbu!

Mēs priecājamies par K.Homenko, A.Kalniņu, E.Kreceli, L.Rauhameki, V.Saldaku, S.Skuju, I.Lapko, E.Auziņu, A.E.Lauci, N.Mūrnieci, M.Ziemiņu, B.K.Pilmani, M.Kalniņu, K.Zariņu, M.Andersonu, R.Pakalnu,  D.Rohņanu, S.Briedi, A.Korobovu, A.Lūsi, K.Zariņu, R.Gurovu, E.Jāņkalnu, K.Skrastiņu, kuri mācās optimālā līmenī un piedalījušies ārpusskolas aktivitātēs, kas liek izskanēt mūsu skolas vārdam!

Arī šogad neizpalika tradīcija, ka skolotāji dāvināja “pūcītes” un mazas personīgās balviņas skolēniem par uzmanību, par skanošajiem sveicieniem, par uzmundrinājuma vārdiem, par neatlaidību, par vēlmi augt. No 1.klases līdz pat 9.klasei “pūcītes aizlidoja” pie 18 skolēniem!

Paldies vecākiem, kas ir rūpējušies un atbalstījuši savus bērnus ikdienā visa mācību gada garumā, sadarbojušies ar skolu!

Bet tagad ir laiks mūsu atpūtai, mūsu vasaras sapņiem! Lai izdevusies vasara!

Mācību pārzine Līga Bukovska