2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Zinību diena trīs īpašās pieturās

Šogad Smiltenes vidusskolā tradicionālo Zinību dienas gājienu aizstāja skolēnu, viņu vecāku un skolotāju tikšanās trīs pieturās – pie skolas ēkām Rīgas ielā, Dārza ielā un Dakteru ielā. Domās un sirdī viņi visi ir kopā – priecīgi par atkalredzēšanos un cerībā, ka jaunais mācību gads aizritēs labi.

Pirmajā pieturā tika sveikti pirmklasnieki, kuri šogad sāka skolas gaitas, kā arī otro, trešo un ceturto klašu skolēni.

“Mēs jūs visus ļoti gaidījām! Katru stūrīti iekārtojām tā, kā to prasa jaunie noteikumi,” skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uzrunāja direktores vietniece skolas ēkā Rīgas ielā – Inese Raiskuma. “Šodien pie skolas mastā plīvo arī vidusskolas karogs. Lai tas tur turas tāpat kā mūsu vēlēšanās un labā griba! Lai mums visiem labs jaunais mācību gads!” Skolēnu ieiešanai skolā bija sarūpētas īpašas – imunitāti stiprinošas un prieku rosinošas durvis.

Sargāsim viens otru!

Skolas direktore Ilze Vergina pirmklasniekiem dāvināja Smiltenes vidusskolas īpašās veiksmes pogas, vēlot skolēniem, skolotājiem un vecākiem lielu pacietību un izturību. Cerībā, ka tik skaisti ieskandināts pirmais septembris mūs visus veiksmīgi aizvedīs līdz mācību gada beigām. “Paldies ikvienam skolas darbiniekam, kas sarūpēja šos svētkus! Vēlos jums nodot sveicienus arī no Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājas Guntas Grigores, kura teica, lai ejam visām grūtībām pa priekšu. Ja tā darīsim, būs arī augsti mācību sasniegumi!

Šogad, ņemot vērā situāciju pasaulē, mums nāksies būt ļoti saprotošiem un atbildīgiem. Katrs solis, ko spersiet ne tur, kur vajadzētu, var nodarīt pāri skolasbiedriem, jūsu mīļajām omītēm un opīšiem! Sargāsim viens otru!

Attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un cieņa, nes daudz prieka! Un to jums visiem no sirds novēlu!

Skatos un priecājos par mūsu vecāko klašu skolēniem, kuri zina, kāpēc izvēlējušies šo skolu un ir arī gatavi strādāt, lai savus mērķus sasniegtu. Šogad mecenāte Māra Dāme izveidojusi fondu, ar kura atbalstu katru semestri divi vidusskolēni  ar augstāko mācību darba novērtējumu saņems 200 un 300 eiro lielas stipendijas. Par to viņai ļoti liels paldies!

Kopā ar skolēniem ir liels gandarījums par skolas jauno internātu. Tas ir tik skaists, plašs un labi aprīkots! Šajā mācību gadā ekspluatācijā tiks nodots arī jaunais vidus korpuss. Visi ceram, ka līdz nākamajam rudenim skolā lielie būvdarbi būs pabeigti un mūsu skolēni varēsiet mācīties vienā no skaistākajām skolām Vidzemē ! Un, iespējams, arī Latvijā!  Lai augtu un attīstītos, jābūt stipram balstam. Tāda mūsu skolai ir Smiltenes novada dome, kas lielu sava finansējuma daļu ieguldījusi izglītībā. ”

Mums kopā viss izdosies!

Zinību dienā Smiltenes vidusskolas skolēnus sveica arī Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, kurš vēlēja, lai viņos nekad izsīkst zinātkāre. Rosināja novērtēt pedagogu darbu, kas ir tik nozīmīgs, lai ikviens  izaugtu par daudzpusīgu un radošu personību.

Domes priekšsēdētājs pateicās skolas direktorei Ilzei Verginai un skolotājiem par konstruktīvo un operatīvo rīcību Covid 19 laikā, ātri un veiksmīgi nodrošinot attālinātās mācības, kā arī – nodrošinot visu vajadzīgo, lai 1.septembrī skolēni atsāktu mācības klātienē.

“Līdz būvniecības darbu beigšanai būs vēl mazliet jāpaciešas! Tomēr darīsim visu iespējamo, lai jūs iespējami ātri ieietu skaistā, renovētā skolā! Man ir patiess prieks dzirdēt no kolēģiem citos novados: “Ko tā Smiltenes vidusskola tādu dara, ka ir Vidzemes labāko skolu sarakstā!” Viennozīmīgi – tas ir skolas vadības, jūsu – skolēnu, skolotāju un vecāku kopīgs darbs. Un šo veiksmīgo sadarbību jums visiem novēlu arī jaunajā mācību gadā! Vecāki, slavējiet savus bērnus par labi padarītu darbu, esiet gatavi sniegt palīdzīgu roku, kad tas nepieciešams! Un saprotiet arī savus spurainos pusaudžus, kuriem jūra ir līdz ceļiem! Uzticēsimies viens otram un mums kopā viss izdosies!”

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs skolas jaunāko klašu skolēniem Zinību dienā dāvināja reemigrācijas programmas grāmatiņas, kas bērniem atvieglos apgūt runas prasmes.

Kalniem vienkārši ir jākāpj pāri!

Pie skolas ēkas Dārza ielā skolēnus sveica Smiltenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis “Forward”.

Evelīna, Marta, Una un Kārlis pastāstīja, kā viņi izjūt skolu un dzīvi tajā, un ar savām dziesmām rosināja grūtību priekšā nepadoties un kādreiz arī ļauties situācijai, ticot, ka daudz kas šajā dzīvē atrisinās pats. Jaunieši dziedāja par centību, kas reizēm robežojas ar lielām grūtībām. Jo labās atzīmes prasa arī daudz spēka un izturības… Reizēm patiesība satiekas ar nepareizo un samulstam. Kā vienu no otra atšķirt? Arī par to skanēja “Forward” dziesma. “Lai katru rītu ietu uz skolu, jums būs jāpārvar neliels kalns,” savā pieredzē dalījās “Forward” ģitārists Kārlis Sīmanis. “Visticamāk, tas būs viens no mazākajiem jūsu dzīvē. Vēlam visiem izdevušos un prieka pilnu jauno mācību gadu! Nebaidieties no grūtībām un kalniem! Tiem vienkārši ir jākāpj pāri! Un ja paliek grūti – vajag uzdziedāt!”

Skolēniem pie vidusskolas ēkas Dakteru ielā muzicēja enerģiskā grupa “Pirmais kurss”, kas pirms došanās skolā aicināja visus no sirds izdejoties.

Ar priecīgu satraukumu sirdī visi devās uz savām klasēm uz šā mācību gada pirmo audzināšanas stundu. Jaunais dzīves posms ir sācies!

Teksts: Baiba Vahere