2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Zinību diena Smiltenes tehnikumā

2019./2020. mācību gads ir sācies! Smiltenes tehnikumā savu nākotnes profesiju šobrīd apgūst 860 audzēkņi. 150 no viņiem mācās skolas struktūrvienībā Alsviķos. 260 skolēniem šis būs pirmais mācību gads Smiltenes tehnikumā. Zinību dienas pasākumā skolas kolektīvu sveica arī Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja Aija Cunska. “Varam būt laimīgi, ka mums ir tik brašs novads,” uzskata tehnikuma direktors Andris Miezītis un savam kolektīvam jaunajā mācību gadā vēl izturību un gandarījumu par darbu, kas ir liels ieguldījums gan jauniešu, gan visas Latvijas nākotnē. 

“Skolas kolektīvā jaunajā mācību gadā īpašu izmaiņu nav. Tas tikai norāda, ka paliekam aizvien stabilāki,” savu viedokli pauž Andris Miezītis. “Esam atspērušies, viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Vidzemē.

Skolotāja darbs mūsdienās prasa lielu izturību, bet no sirds priecājos, ka mūsu pedagogi ir zinoši, pieredzes bagāti, atraktīvi un gatavi iet līdzi laikam. Esmu pārliecināts, ka mums visiem talkā nāk arī senču atstātais mantojums, jo zinību kalns Kalnamuižā ir jau turpat 100 gadus. Lēnām gatavojamies skolas simtgadei, ko svinēsim pēc diviem gadiem.

Vasara pagāja diezgan spraigi. Taču prieks, ka izdevies daudz paveikt gan Smiltenē, gan Alsviķos. Novembrī pabeigsim manēžu ceļu būvtehniķu un hidrobūvju būvtehniķu apmācībai. Nākamā gada pavasarī plānots pabeigt dienesta viesnīcas renovāciju.

Smiltenē beidzot esam sakārtojuši skolas ēdnīcas virtuvi! Vecās, ar malku kurināmās plīts vietā tagad ir jaunas iekārtas.

Alsviķu dienesta viesnīcā savesta kārtībā iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Izremontētas vairākas istabiņas. Ir ierīkots pacēlājs no mācību korpusa uz dienesta viesnīcu. Līdz gada beigām būs arī abi pārējie plānotie pacēlāji, kas ievērojami atvieglos dzīvi audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Par skolas līdzekļiem uzlikts jumts ēkai, kurā mācās apavu labotāji un dārzkopji. Ir ierīkots granulu katls karstā ūdens nodrošināšanai. Pakāpeniski plānots izremontēt arī abu minēto specialitāšu klases.

Profesionālās izglītības iestādēm ar Eiropas Savienības projektu atbalstu nodrošinātas ļoti labas materiālās bāzes. Tās tik labi var izmantot arī pieaugušo apmācībai! Taču Igaunijā šo iespēju izmanto vairāk, nekā pagaidām Latvijā. Uzskatu, ka skola profesionālās kvalifikācijas celšanā var sniegt daudz vairāk, nekā viena otra privātā iestāde, kurai šobrīd ar valsts atbalstu uzticēts šis monopols. Taču ceru, ka šis jautājums tiks risināts, jo pieaugušo izglītība kļūst aizvien aktuālāka visā pasaulē.

Ļoti augstu novērtēju visu mūsu skolotāju darbu, bet Alsviķos strādājošajiem ir īpaši svēta misija – viņi daudziem palīdz ne vien iegūt profesiju, bet arī pārvarēt grūtības, kas tiešām nav mazas… Man šie audzēkņi ir ļoti mīļi, jo viņi ir patiesi. No viņiem daudz varētu pamācīties tie, kuri atļaujas acīs skatoties melot, izturēties pret skolu, skolotājiem un skolasbiedriem ar necieņu.

Taču jaunais mācību gads jāsāk ar labām domām! Mūsdienu jaunieši šo pasauli uztver citādāk. Viņi ir ļoti atraktīvi un atvērti visam jaunajam… Lai Smiltenes tehnikuma audzēkņiem izdodas izmantot tās daudzās iespējas, kādu nebija manas paaudzes jauniešiem!”

Tehnikuma direktoram vasaras noslēgums neizraisa skumjas. “Mēs, latvieši, varam būt laimīgi – mums ir četri gadalaiki! Pēc vasaras nāk rudens, tad ziema un pavasaris… Lai visiem skaists un radošs jaunais mācību gads!”

FOTO

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums, Andrejs Vocišs