2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Zinību diena Smiltenes tehnikumā

5. septembrī Smiltenes tehnikumā svinējām Zinību dienu. 260 izglītības iestādes audzēkņiem tā bija pirmā skolas diena Smiltenes tehnikumā, bet direktoram Rolandam Aģim – jaunajā amatā.  Kopā izglītības iestādē mācās vairāk nekā 800 audzēkņi. Svinīgajā brīdī kopā ar tehnikuma kolektīvu bija arī Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

“Neviltots un patiess kā maza bērna smaids ir mans prieks jūs visus sveikt pirmajā šā mācību gada dienā,” Smiltenes tehnikuma audzēkņus, skolotājus un tehniskos darbiniekus uzrunāja direktors Rolands Aģis. “Jaunieši, tikai jūs paši esat savas laimes kalēji. Savukārt vecākiem un skolotājiem, pie kuriem jūs vērsīsieties pēc padoma, ir vienreizēja iespēja dalīties ne vien savās akadēmiskajās zināšanās, bet arī dzīves gudrībā.

Ikviena pirmā skolas diena ir īpaša, saviļņojoša. Vai šobrīd esmu uztraucies? – Nē, jo aiz manis stāv viedi un dzīvesgudri skolotāji.

Lai ikvienu no jums, sākot jauno mācību gadu, iedvesmo dzejnieces Māras Zālītes vārdi:

“Tu tikai ziedi, nedomā neko,

jo tevī gaisma tagad gaiši domās.

Tu tikai ziedi. Vairāk it neko.

Un aizmirsti tās savas tukšās lomas.

Tu tikai dziedi. Nedomā neko,

jo gaisma pati visu, visu zina.

Tu dziedi, uzticies, tik ļauj, tu tikai dziedi.

Vairāk it neko.”

 “Kā pašvaldības vadītājs vēlos apliecināt, ka mums ir svarīgi, ka Smiltenes tehnikums realizē vērtīgas mācību programmas,” klātesošos uzrunāja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. “Jūs, jaunieši, mūsu pilsētā ienesat prieku un jaunības degsmi. Tas rosina arī pārējos nepagurt, turpināt izaugsmi, liek realizēt visiem nozīmīgus projektus un rūpēties par uzņēmējdarbības attīstību. Paldies Smiltenes tehnikuma pedagogiem par to, ka viņi mūsu uzņēmumiem sagatavo labus speciālistus un darba vadītājus! Zināšanas un dzīves gudrība, kas šajā vietā gadiem ilgi krāta un apkopota, palīdz jauniešiem izaugt par zinošiem un darba tirgū pieprasītiem speciālistiem. Esiet atvērti zināšanām un pieredzei, kurā ar jums dalās pedagogi! Jūsu zināšanu bāze lielā mērā atkarīga no vēlmes par savu izvēlēto profesiju uzzināt iespējami vairāk. Savukārt Smiltenes tehnikuma direktoram dāvinu Smiltenes simtgadē izdoto grāmatu “100 stipri stāsti”. Lai tie vienmēr iedvesmo arī viņu un palīdz tikt pāri visām dzīves grūtībām!”

No 1. septembra Smiltenes tehnikumā darbu sākuši vairāki jauni skolotāji: ķīmijas un dabaszinību skolotāja Lauma Dišlere, fizikas skolotāja Līga Vabulniece. Nākamajiem lopkopības tehniķiem būs jauns skolotājs Dainis Rungulis. Savukārt būvniecības nodaļa kļuvusi bagātāka par diviem skolotājiem: tajā ienākuši skolotāji Renārs Žeļezkins un Lotārs Grīnbergs. Veterinārmedicīnas nodaļu turpmāk vadīs skolotāja Evija Bērziņa, bet būvniecības un mašīnzinību mācību programmu nodaļas vadītāja amatā atgriezies skolotājs Zigmunds Valters.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Elīna Kubuliņa – Vilne