2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

ZAAO piedāvā plašas vides izglītības apguves iespējas

SIA ZAAO (ZAAO) Dabas un tehnoloģiju parkā (DTP) “URDA” un Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe”  jaunajā 2019./2020. mācību gadā aicina izglītības iestādes un ikvienu interesentu apmeklēt vides izglītības projekta “CILVĒKS VIDĒ” interaktīvas mācību nodarbības, kā arī piedalīties dažādās akcijās un pasākumos, lai veicinātu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, sekmētu interesi par dabas procesiem un rosinātu rīcības maiņu.

RAAC “Daibe” ZAAO īsteno vairākas licencētas bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas, kas ietver mācību nodarbības ar praktisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā.

Mācību programmas izstrādātas gan pirmsskolēniem, gan skolēniem, kā arī ir mācību piedāvājumi pieaugušajiem. Šajā mācību gadā piedāvājums vēl vairāk sadalīts pa apmācāmo vecumu posmiem, respektējot katrs grupas intereses un zināšanu bāzi.

Pirmsskolēniem iespēja apmeklēt DTP “URDA”, lai piedalītos mācību programmā “Skudras Urdas gudrā māja. Tajā tiks skaidrotas tādas tēmas, kā pārtikas dzīves cikls un pārtikas atkritumi, gaisa un ūdens piesārņojums, rotaļlietu dzīves cikls, kā arī, praktiski darbojoties, bērni gūs idejas, kā ikdienā var mazināt savu ietekmi uz vidi, darinot alternatīvas lietas – piemēram, pašu gatavotas rotaļlietas, vannas bumbas.

Mācību programma “Skudra Urda domā meklē un atklāj” piedāvā pirmsskolas izglītības iestādēm iespēju tikties ar Skudru Urdu, kas apciemos bērnus uz vietas izglītības iestādē. Kopā ar bērniem Skudra Urda pētīs ūdeni, papīra pārstrādi, atkritumu šķirošanu un to, kā ikdienā neradīt atkritumus.

Arī skolēnus DTP “URDA” aicina apmeklēt mācības reālajā vidē.
1.-6.klašu skolēniem tiek piedāvāta mācību programma “Zeme. Uguns. Gaiss. Ūdens.”, kuras laikā skolēni gan eksperimentēs, gan apmeklēs poligona teritoriju, gan dosies dabā.

Savukārt 7.-12.klašu skolēniem izveidota mācību programma “Resursi Tavās rokās”, kas tapusi sadarbībā ar vairākiem sadarbības partneriem: beziepakojuma preču veikaliem Latvijā – “Zemes draugs”, “TURZA”, “BURKA”, “Ber un sver”, “Zeroveikals” un “ieber.lv”, kā arī ar AS “Latvijas valsts meži”, biedrību “Zaļā brīvība”, biedrību “Baltijas vides forums”.

Īpaši vidusskolēniem radīta mācību programma “Atklāj profesiju”, kas savieno vides jautājumus ar karjeras izglītību. Vidusskolēni iepazīs profesiju klāstu atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī tiksies ar augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem. Programmu atbalsta Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vidzemes Augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte.

Visiem interesentiem, sākot no piecu gadu vecuma, tiek piedāvāta iespēja izzināt atkritumu poligona darbību un apgūt pareizu atkritumu šķirošanu, mācību programmā “Izpētes braucienā pa RAAC “Daibe””.

Mācību programmu piedāvātās nodarbību tēmas ir iekļaujamas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību, sociālo zinību jomā, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu samazināšanu. Būtiski, ka arī RAAC “Daibe” teritorijas apskates laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējās pārstrādes iespējām.

Šajā mācību gadā skolēnu izglītošanai uzsvars likts uz praktisko darbību un  sadarbības pratību veicināšanu. Skolēniem būs iespēja pašiem darboties, izzinot lietu kopsakarības.

2018./2019. mācību gadā bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas apmeklēja 2450 skolēni no ZAAO darbības reģiona un citu reģionu izglītības iestādēm, izpētes braucienā pa RAAC “Daibe” devušies vairāk nekā 1830 bērni, jaunieši un pieaugušie, savukārt Skudra Urda apciemojusi 1040 pirmsskolēnus izglītības iestādēs.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš savas darbības laikā arvien attīsta vides izglītības piedāvājumu, kas vērsts uz bērnu, jauniešu un jebkura cita interesenta līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā.

Gada laikā tiks izsludinātas arī dažādas akcijas, kuras paredzēs praktisku darbošanos izglītības iestādēs. Interesenti tiks aicināti arī uz apvienotajām vides un ceļa satiksmes drošības nodarbībām un citiem tematiskiem pasākumiem. Tāpat vairākas reizes gadā nedēļas nogalēs notiks Ģimenes dienas, piedāvājot vidi izzinošu kopā būšanu.

Izglītības piedāvājuma satura izklāstu un pieteikšanās iespējas skatīt www.urda.lv.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste