2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

XI Jauno izpildītāju konkurss

 Gaujienas mūzikas un mākslas skolā 1.martā jau vienpadsmito reizi norisinājās Jauno izpildītāju konkurss mūzikas skolu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 11 dalībnieki no Smiltenes, Valkas, Alūksnes un Gaujienas mūzikas skolām. Katram dalībniekam bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi.

Dalībniekus vērtēja žūrija – Ilze Mazkalne, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja, un Irita Merga,  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotāja. Konkursa noslēgumā uzstājās Ilzes Mazkalnes 2.klases audzēknis ar saviem konkursa skaņdarbiem. Žūrijas vērtējums – iepriecina, ka visiem dalībniekiem bija stabils sniegums, ka piedalās daudz zēnu. Pozitīvi, ka bērni viens otru klausās un spēlē nevis kā konkurenti, bet kā draugi. Novēlējums – lai nākamgad būtu vairāk dalībnieku, lai būtu vairāk darba un katram dalībniekam lai izdodas sasniegt to, ko vēlas, bet skaļi nepasaka

Ilze Mazkalne sniedza meistarklases, strādājot ar konkursa dalībniekiem.

Konkursā jau otro  reizi tika pasniegta Normunda Leitlanta, kurš dzīvo Berlīnē, dāvāta naudas balva ar nosaukumu “Lūcijas Ašmanes Rudzītes, Helēnas Čolderes un Rutas Leitlanes Ašmanes balva Gaujienai”. Konkursu atbalstīja arī SIA Very Berry un biedrība Vītolēni.

Konkursa dalībniekus sveica Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas ansamblis ar dziemu Konkursa dalībnieki dienas gaitā  darbojās mākslas darbnīcā, ko vadīja skolotāja Māra Kārkliņa, kā arī devās ekskursijā uz Gaujienas muižas ansambli un Anniņu apkārtni. Paldies ekskursijas vadītājam Jānim Krišjānim.

Apsveicam laureātus!

A grupa (1.-3.kl)

1.vieta

Meivisa Supe- Smiltenes Mūzikas skola ped. Zaiga Petrovska

2.vieta

Martins Fiņko – Smiltenes Mūzikas skola ped. Zaiga Petrovska

3.vieta

Selīna Dorša- Smiltenes Mūzikas skola, ped. Inga Strazdiņa

                                                              Raksta autore – Ilze Dāve