2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkursi Smiltenes tehnikumā.

20.februārī Smiltenes tehnikumā skolā notika dažādu vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkursi, kas audzēkņiem pavēra iespēju parādīt ne vien savu erudīciju un atjautību, bet arī vārdu krājumu un prasmi strādāt komandā.

Matemātikā jaunieši lasīja pasaku par brāļiem Perpendikulu un Kvadrātu. Abi vēlējās būvēt māju. Lai tiktu pie labākā zemes gabala un uzceltu lielu un skaistu ēku, nācās rēķināt… Tāpat kā – noskaidrot, cik gadus viņi tajā dzīvos ilgi un laimīgi…

Vēstures uzdevumi šoreiz bija bildēs un kartēs. Par dažādiem būtiskiem vēstures notikumiem un ievērojamām personībām. Jauniešiem vajadzēja atpazīt karogus, ģerboņus un vēsturiskus objektus.

Ekonomikā jaunieši pildīja 17 dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumus. Bija testa uzdevumi un aprēķinu daļa, āķīgi jautājumi par Eiropas ekonomiku, tajā nozīmīgākajām personībām. Skolēniem vajadzēja prast aprēķināt kredītprocentus, zināt, kā sauc jauno VID ģenerāldirektori, kā arī – pārzināt ekonomikas pamatjautājumus.

Fizikas konkursā vinnētāji bija jaunieši ar attīstītu loģisko domāšanu un labām pamatzināšanām fizikā.

Ķīmijas konkursa pamatā – viktorīna “Kas notiek mums visapkārt?” Bija arī spēle ar uzdevumu – salikt ķīmiskām formulām atbilstošus nosaukumus.

Bioloģijas konkursā vajadzēja zināt Latvijas mežos augošas sēnes un pārzināt cilvēka orgānu sistēmas.

Krievu valodas konkursā uzvarēja bija jaunieši ar bagātu vārdu krājumu un tie, kuri prata brīvi strādāt ar dotajiem tekstiem.

Angļu valodas konkursā jauniešus gaidīja vārdu spēle un teikumi ar anagrammām (burtu pārstatījums, kas vienu vārdu pārveido citā).

Latviešu valodas konkursā grūtākais – jauniešiem aktuālais pieturzīmju lietojums… Informātikā jauniešiem ar speciālu pulšu palīdzību vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par informātiku, kā arī – sameklēt prasīto informāciju par savu datoru…

Konkursa rezultātus uzzināsim Vispārizglītojošo mācību nedēļas noslēguma pasākumā “Ar vēsu prātu”, kurā piedalīsies arī ciemiņi no Valmieras tehnikuma, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas, Priekuļu tehnikuma un Malnavas koledžas.

Baiba Vahere