2022. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

VEIKSMES UN IZAICINĀJUMI JAUNĀS MĀCĪBU PIEEJAS ĪSTENOŠANĀ

30.aprīlī Smiltenes vidusskolas skolotāji tikās darba sanāksmē “Veiksmes un izaicinājumi ceļā uz mērķi”, lai vērtētu, kā mācību gadā veicies virzībā uz skolas izvirzītā mērķa sasniegšanu.
Šinī mācību gadā skolas metodiskais mērķis bija mācību stundas efektivitātes paaugstināšana. Lai to sasniegtu skolotāji vienojās par efektīva mācību procesa būtiskākajām iezīmēm.  Tika izveidota skolotāju savstarpējās mācīšanās grupa, tajā skolotāji regulāri tikās un dalījās jaunākajās pedagoģiskajās atziņās par dziļu mācīšanos, par skolēnu snieguma vērtēšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu.
Mācību gada  laikā skolotāji teorētiskās atziņas izmantoja praktiskā darbībā un izveidoja savu aktivitāšu un uzdevumu piemērus, ko aprobēja stundās un demonstrēja kolēģiem.  Līdzās tam tika īstenota arī būtiska jaunās izglītības pieeja – skolotāju sadarbība. Skolotāji piedāvāja viens otram vērot atklātās stundas,  aicinot kolēģus stundās pievērst uzmanību kādam noteiktam aspektam, piemēram, lasītprasmes, sadarbības prasmju, argumentēšanas prasmju, informācijas meklēšanas un vērtēšanas prasmju u.c. mācīšanai.
Jaunajā mācību saturā tiek akcentēta arī saikņu meklēšana starp dažādiem mācību priekšmetiem, lai mazinātu sadrumstalotu, no reālās dzīves atrautu mācīšanos. Tāpēc, darbojoties nelielās grupās, skolotāji meklēja risinājumus, kā īstenot starppriekšmetu pieeju un mācīt skolēniem universālas prasmes pielietot vairākos mācību priekšmetos. Sanāksmē tika prezentēta sadarbības stundu pieredze un apkopoti galvenie secinājumi.
Katras mācību priekšmetu jomas skolotāji bija sagatavojuši uzskatāmus piemērus un plakātus, kas atspoguļo paveikto. Skolotāji iepazinās ar citu kolēģu pieredzi, uzdeva jautājumus un paplašināja savu kapacitāti mācību procesa dažādošanā.
Skolā viesojās arī projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” skolas kuratore Sigita Tama. Viņa atzinīgi vērtēja ieguldīto darbu un iepazīstināja ar turpmāk plānoto projektā.

Daina Zelmene