2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vecāku padomes sēde Smiltenes vidusskolā

31.janvārī Smiltenes vidusskolā notika vecāku padomes sēde, kurā skolas pārstāvji skolēnu vecākus iepazīstināja ar skolēnu mācību rezultātiem, projektu jaunumiem, būvniecības gaitu un uzklausīja vecāku domas un ieteikumus skolas attīstības plānošanai.

Vecāki tika aicināti izpildīt Edurio aptaujas – pētījumos balstītas anketas, lai nodrošinātu skolai atgriezenisko saiti ar skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm jautājumos par mācību un audzināšanas darbu.
Minētās aptaujas palīdz ātri un ērti noteikt skolas darba stiprās puses un identificēt problēmas, kas prasa risinājumu. Ņemot vērā to, ka Smiltenes vidusskola ir pašvaldības mācību iestāde un, lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā, vecākus aicināja aizpildīt arī anketas par Smiltenes novada pašvaldības darbu.
Smiltenes vidusskolai vienmēr ļoti svarīgs bijis dialogs ar skolēnu vecākiem. “Tikai daloties savstarpējā pieredzē, katram izsakot savu viedokli un redzējumu, var izveidot skolas stratēģiju, kurā ņemtas vērā visu intereses,” uzskata Smiltenes direktore Ilze Vergina.

Teksts: Baiba Vahere