2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vasaras ieskaņas Smiltenes Mākslas skolā

Smiltenes Mākslas skolā noslēgumam šobrīd tuvojas gada ”karstākā sezona” – absolventu kursa noslēguma kontroldarbu un diplomdarbu izstrāde. Viss šis mācību gads kā vispārizglītojošajām mācību iestādēm, tā arī Māklsas skolai bijis izaicinājumu un pārbaudījumu pilns, ļaujot ieraudzīt mūsu stiprās un vājākās puses gan mācību metodikā, gan savstarpējā komunikācijā un sadarbībā.

Analizējot šī mācību gada darba procesu, varam secināt, ka mums dota lieliska iespēja augt un pilnveidoties. Tomēr, neraugoties uz sastaptajām grūtībām, četri audzēkņu kursi nu  jau ir saņēmuši liecības un bauda ilgi gaidīto vasaru. Izvērtējot šo kursu darbu, mums ir patiess prieks par audzēkņiem, kas, neskatoties uz attālināto mācību procesu, ir spējuši būt atbildīgi, precīzi, aktīvi, radoši un ar saviem darbiem spējuši sasniegt  ļoti labus un teicamus rezultātus mācību procesā un vizuālās mākslas darbu konkursos. Mēs lepojamies ar 1. kursa audzēkņiem Vanesu Šķirikovu, Grētu Lacbergu, Māru Kauliņu un Simonu Kļaviņu; 2.kursa audzēkņiem Vladislavu Ponomaru, Laumu Strazdiņu, Alisi Geidāni, Alisu Griņeviču; 3. kursa audzēkņiem Nelliju Koruli, Kristu Sabīni Vilni, Sofiju Apsīti, Kristapu Mickeviču, Ievu Deigeli, Aneti Brikmani un Amandu Laurenu; 4. kursa audzēkņiem Kārli Brozi, Emīlu Tarasu, Keitu Vaitkunu, Katrīnu Annu Putrāli, Dārtu Abramovu un Emīliju Šaumbergu.

Savukārt absolventu kurss jūnija sākumā apmeklē individuālās konsultācijas, centīgi strādā pie noslēguma darbiem, atgūstot attālinātajā mācību režīmā iekavēto. Priecājamies par vasarīgajiem laikapstākļiem, kas ļauj audzēkņiem strādāt arī ārpus telpām, Mākslas skolas plašajā iekšpagalmā, esot svaigā gaisā, veselīgā saskarsmē un ievērojot visus epidemioloģiskos drošības noteikumus.

Līdz ar 1.jūnija mīlīgo sauli plaši atvērām mākslas skolas pagalma vārtus arī ikgadējam pasākumam – labdarības akcijas „Balta, balta mana sirds” radošajām aktivitātēm. Šogad Smiltenes iedzīvotāji tika aicināti doties līdzi bērnu iemīļotās animācijas varones – sunītes Lotes piedzīvojumos.  Visas dienas garumā Smiltenes Mākslas skola uzņēma viesus baltiem svētku karodziņiem rotātā dārzā, kur varēja izmēģināt prasmes dažādās radošās meistarklasēs mākslas skolas pedagogu vadībā. Daudziem sākumskolas vecuma bērniem tā bija brīnišķīga iespēja iepazīties ar Smiltenes Mākslas skolas radošo atmosfēru, apsverot iespēju izvēlēties mākslu kā savu nākotnes ārpuskolas aizraušanos. Savukārt pieaugušajiem šī bija skaista diena ģimenes lokā, ar iespēju radoši līdzdarboties savām atvasēm un ziedot līdzekļus, lai atbalstītu Smiltenes novada bērniņus ar īpašām vajadzībām. Arī mums, Mākslas skolas radošajai komandai, šī  diena dāvāja īstu svētku prieku!

Smiltenes Mākslas skolas jauno audzēkņu uzņemšana sāksies no 16. augusta, kad gaidīsim ikvienu, kas savu radošo dzirksti vēlas pilnveidot mākslā.

Astrīda Ķemere,

Direktora vietniece mācību darbā