2022. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vairāk nekā 50 000 dalībnieku Karjeras nedēļas pasākumos iepazinuši IKT nozari

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kurā piedalījās arī Smiltenes novads. Karjeras nedēļas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari, savukārt vecākiem un skolotājiem – izvērtēt, cik daudz viņi zina par šo nozari, un saņemt ieteikumus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

Karjeras nedēļā tiešsaistē notika vairāki Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizēti pasākumi. 7. – 9. klašu skolēni un jebkurš cits interesents mācībstundā varēja izmēģināt radošo programmēšanu, apgūstot Javascript programmēšanas valodas pamatus. Diskusijā vecākiem tika pārrunāts, kā tehnoloģiju izmantošana ģimenēs un viedierīču lietošanas noteikumi var ietekmēt bērna tālāko karjeru un interesi par tehnoloģijām. Diskusijā jauniešiem vairāki IKT nozares pārstāvji dalījās stāstos par to, kā viņi nonāca IKT nozarē un ko domā par darbu tajā

Arī Smiltenes novada pedagogi rosināja savus skolēnus gan datorikas, gan informātikas mācību stundās izmēģināt radošo programmēšanu. Skolotāji, uzdrošinoties izmantot šo stundu, bija ieguvēji arī paši- gan pārvarot savas bailes no programmēšanas, gan iepazīstot Javascript programmēšanas pamatus. Savukārt skolēniem šī stunda radīja interesi un motivācija tehnoloģijas izmantot jēgpilnāk.

Karjeras nedēļas ietvaros arī citi mācību priekšmetu skolotāji akcentēja savu mācību priekšmetu lomu IKT nozarē un to apguvē.

Savukārt skolēniem ir iespēja ne tikai Karjeras nedēļas ietvaros, bet arī ikdienā saņemt gan grupu nodarbības (atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai- klātienē vai tiešsaistē), gan arī individuālās karjeras konsultācijas, kas palīdz jauniešiem noskaidrot viņu mērķus un vēlmes, izprast savu identitāti, pieņemt drosmīgus lēmumus, noskaidrot tuvākos nodarbinātības mērķus, izprast un atrast darbu un prasmju pilnveides iespējas un apgūt prasmes, kas ir nepieciešamas, lai saglabātu nodarbinātību (CV sastādīšana, darba intervijas prasmes).

Karjeras nedēļu VIAA īstenoja projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja

Smiltenes novada pedagogs karjeras konsultants

Laura Pope