2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Uzsākot Jaunā gada gaitas Palsmanes pamatskolā atskatās uz paveikto

Lepojamies ar tiem skolēniem, kas par apzinīgu mācību darbu mācību gada pirmajā semestrī nopelnījuši Zelta, Sudraba un Bronzas liecību. Pavisam atzinības rakstu ieguva 21 skolēns. Lepojamies arī par tiem skolēniem, kas savas zināšanas, prasmes parādījuši mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Aizejošais gads skolā bijis ļoti darbīgs, bagāts ar dažādiem notikumiem, kas atstās ne vien jaukas atmiņas un gandarījumu par paveikto, bet arī izdarīs būtiskus ierakstus skolas vēstures lappusēs.
Šajā mācību gadā teicām, Paldies, – par sirdsdarbu daudzu gadu garumā, skolas līdzšinējai direktorei Dacei Pērlei un sveicām jauno skolas direktori Andu Bērtiņu ar darba gaitu uzsākšanu. Līdz ar šiem notikumiem svinīgi tika atklāta pārbūvētā “mazā skoliņa” , kurā mācās sākumskolas bērni.

Ar mācību gada sākumu skolā tika uzsākta vairāku projektu realizācija – Jaunatnes iniciatīvu projekts “Tu vari!”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts “Mēs esam te!” un iniciatīvas Kontakts projekts “Palsmanes pamatskolas pašpārvaldes stratēģijas izstrādē”, Erasmus+ projekts “Europe 4all”, kas ikvienam ļauj iesaistīties un piedalīties dažādās aktivitātēs, gūt jaunu pieredzi un draugus.
Ar Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai” realizēšanu, skolas sporta laukumā tika uzstādīta multi fitnesa stacija, uzsākta sporta laukuma labiekārtošana.
Pateicoties uzvarai, nodibinājuma Iespējamā misija izsludinātajā konkursā saņēmām “AS “Latvenergo” atbalstu fizikas kabineta aprīkojuma iegādei.

 

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, viss skolas kolektīvs iesaistījās labdarības akcijā “Radi prieku”, kuras mērķis bija iepriecināt līdzcilvēkus, dāvinot klašu kolektīvu izlolotus pārsteigumus. Akcijas laikā iepriecinājām gan Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu bērnus, gan savus skolotājus, bijušos skolas darbiniekus, pagasta darbiniekus, Smiltenes Sociālās aprūpes centra iemītniekus un darbiniekus.
Atsaucāmies biedrības “Tavi draugi” aicinājumam, vācām izmantotās un nederīgās sveces, kuras nogādājām biedrībai, kas savukārt tai ļaus gatavot ierakumu sveces Ukrainas armijas atbalstam.

Lielu paldies sakām visiem tiem, kuri ziedoja skolai. Paldies par dāvinātajiem mācību piederumus ukraiņu bērniem, jauko dīvānu skolas internātam, mīkstajiem pufiem skolas pirmīšiem. Īpašs paldies skolas Vecāku Padomei par atsaucību un atbalstu!
Lai arī Jaunais gads mums visiem ir labiem nodomiem un darbiem bagāts!
Ilva Pētersone skolotāja

Foto: no Palsmanes pamatskolas arhīva