2023. gada 22. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Tiek uzsākta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā projekta “Mēs esam Te” īstenošana

Lai veicinātu jauniešu  ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko līdzdalību, biedrība “Māsas Veronikas”sadarbībā ar Palsmanes pamatskolu, Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu un Gaujienas pamatskolu uzsāk projekta realizāciju, tā īstenošanas laiks  2022. gada 20. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Projekta mērķa grupa  ir jaunieši  ar ierobežotām iespējām, ar mācīšanās grūtībām vai jaunieši, kas nav iesaistījušies jaunatnes pasākumos.

Projekta mērķis  ir pievērst sabiedrības uzmanību jauniešiem ar ierobežotām spējām  ar apkārtējās vides palīdzību, tās unikalitāti, iespējām, ne tikai nostiprināt veselību, atpūsties svaigā gaisā, bet arī iemācīties, kā to parādīt apkārtējiem, mijiedarbojoties un sadarbojoties ar citiem cilvēkiem. Projekta gaitā tiks veidota  foto galerijas vai  video par novada apkārtni. Galvenais akcents daba, dabas radītais skaistums, ko tā dod mums un nākamajām paaudzēm un vidū ES – jaunietis ar savu redzējumu un skatījumu, ES – vienlīdzīgs sabiedrības loceklis.

Projektā plānotas aktivitātes ikvienam dalībniekam ļaus paplašināt redzesloku, pilnveidot komunikācijas un uzvedības prasmes, iegūt jaunas zināšanas, iepazīties un iegūt jaunus draugus vienaudžu vidū.

 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Informāciju sagatavoja: 

biedrības “Māsas Veronikas”

Projekta vadītāja

I . Pētersone