2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Tiek uzsākta jaunatnes iniciatīvas projekta “Mācīties prieks” īstenošana Palsmanes pamatskolā

Septembra mēnesi biedrība “Māsas Veronikas” uzsāk sadarbību ar Palsmanes pamatskolu projekta īstenošanā. Projekta mērķis – palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Tā  īstenošanas laiks 18 mēneši, kuru laikā skolā notiks dažādas aktivitātes 5.-9. klašu  skolēniem. Projekta kopējais finansējums 4600 euro. “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Projekta ietvaros  skolā aizvadīta pirmā aktivitāte “Saliedēšanās spēles” kopā ar Jauniešu Iniciatīvu centru Bums. Spēļu laikā ar dažādu uzdevumu un aktivitāšu palīdzību, tika pilnveidotas saskarsmes un sadarbības prasmes, gan veicināta kolektīva sadarbība un veidota kopības izjūta.

Inita Zaharčuka