2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Tehnikuma jauniešu pašpārvalde – priecīga, atvērta sadarbībai…

Tehnikuma jauniešu pašpārvalde – priecīga, atvērta sadarbībai…

Tehnikuma skolēnu interešu apzināšana un dažādu problēmu risināšana, kultūras, sporta un karjeras pasākumu organizēšana, darbs tehnikuma dienesta viesnīcas padomē, sarunas ar nesekmīgajiem skolas audzēkņiem un disciplīnas pārkāpējiem, piedalīšanās skolas stipendiju komisijas sēdēs – tie ir galvenie pienākumi, kurus ar lielu degsmi un atbildību uzņēmusies skolas jauniešu pašpārvalde. Tehnikuma skolēnu prezidentes amats jau otro gadu uzticēts Sintijai Jezunai. Jauniešu pašpārvaldē vēl aktīvi darbojas: Sabīne Kleine, Jolanta Ciganska, Ance Arta Skujiņa, Sandis Rakovs, Mareks Ričards Marcinkēvičs, Jānis Ričards Mauslis, Elīna Berga un Mārcis Petrauskis. No šā mācību gada pašpārvaldes darbu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Ingrīda Paegle. Katram – savi pienākumi un atbildība, bet visi kopā viņi jūtas kā laba komanda – atvērta sadarbībai un jauniem, interesantiem izaicinājumiem.

“Man ir liels prieks sadarboties ar šiem jauniešiem, jo viņi visi ir tik atvērti un ieinteresēti darīt visu iespējamo, lai skolēnu dzīve tehnikumā būtu interesanta, lai viņiem piedāvātu daudzveidīgas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku un vajadzības gadījumā – arī iedrošinātu būt atbildīgiem par savu dzīvi un rīcību,” saka Ingrīda Paegle. “Visi pašpārvaldes jaunieši savus pienākumus izvēlējušies paši, nevis tāpēc, ka būtu ievēlēti vai pierunāti. Sadarbība līdz ar to notiek brīvā un nepiespiestā gaisotnē. Ja kaut kas svarīgs pārrunājams, esam gatavi satikties trīsreiz nedēļā, ja ne – tikšanos atliekam līdz brīdim, kad tā patiešām nepieciešama. Mums ir sava domubiedru grupa WhatsApp, kurā ikviens var informēt par jaunām idejām un visi kopā pārrunājam, kā risinās problēmas, ja tādas radušās.” Saskaņā ar Ingrīdas Paegles dziļāko pārliecību – jādzīvo viegli. “Vislabākais rezultāts parasti ir tam darbam, kas tapis radoši radošā gaisotnē, ļaujoties labajām idejām un strādājot ar prieku. Tāpēc neskrienam laikam pa priekšu, bet ar cieņu pret citiem, izbaudot to, ka varam būt kopā un katrs ar savu talantu darīt ko lietderīgu visas skolas labā. Ja kāds tehnikuma jaunietis vēl izjūt aicinājumu iesaistīties pašpārvaldes darbā, laipni aicināts!”

Paveiktais rosina censties vēl vairāk…

Šajā mācību gadā pirmie pasākumi, kura organizēšanā aktīvi iesaistījās arī pašpārvaldes jaunieši, bija rudens sporta mači un pirmo kursu prezentācijas pasākums. Viņi arī sarūpēja lielisku pārsteigumu pedagogiem Skolotāju dienā, uzdāvinot izklaidējošu mācību stundu un pēc tam brīvo laiku, kurā paši uzņēmās skolotāju pienākumus. Redzot, cik skolotāji bija priecīgi, jaunieši viņiem labprāt uzdāvinātu vēl kādu brīvu brīdi. Lai dotu iespēju mazliet atpūsties un pabūt kopā nesteidzīgās sarunās.

Novembrī, lai rosinātu skolasbiedrus radīt ap sevi skaistu, mājīgu un radošu atmosfēru, pašpārvaldes jaunieši viņus aicināja iesaistīties konkursā par skaistāko, Latvijas dzimšanas dienas mēneša noskaņās noformēto klasi. Decembrī notika kursu sacensības par radošāko klašu noformējumu Ziemassvētku noskaņās. Pašpārvaldes jaunieši ļoti vēlas kādreiz sarīkot ziemas sporta mačus vai sniegavīru celšanas sacensības.

Vēl jaunieši apņēmušies biežāk pārbaudīt kārtību klasēs. ”Ja vide ap cilvēku nav tīra un kārtīga, tad tāds pats haoss valda arī viņa domās,” uzskata Mārcis un pārējie viņam piekrīt.

Arī šogad, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, regulāri notiek dažādi saliedējoši pasākumi skolas dienesta viesnīcā.Pašpārvaldes jauniešiem ir daudz ideju, kuras kopmītnēs realizēs otrajā semestrī.

“Pagājušajā gadā mums bija iecere skolā iekārtot klasi, kurā audzēkņi starpbrīžos varētu spēlēt galda spēles. Beigās nonācām pie secinājuma – šo ideju vislabāk realizēt dienesta viesnīcā, kur jauniešiem ir vairāk brīva laika. Viss sākās ar galda spēļu vakaru. Tagad kopmītnēs dažādas galda spēles tiek spēlētas regulāri.”

Ir arī pārkāpumiņi, bet kā bubuļus mūs neuztver…

Dienesta pašpārvaldes jaunieši arī aktīvi piedalās kārtības un disciplīnas uzturēšanā kopmītnēs un tās apkārtējā teritorijā. Regulāri pārbauda un vērtē kārtību istabiņās. Kārtīgāko viesnīcas numuriņu iemītniekus mācību gada noslēgumā gaida pārsteiguma balvas.

“Balvu sarūpēšanā mūs vienmēr ļoti atbalsta tehnikuma direktors,” stāsta jaunieši. “Dāvaniņai jau nav jābūt lielai, bet galvenais, ka tā atgādina – tavs labais darbs ir pamanīts un novērtēts! Tāpat priecājamies, ka vairākums skolasbiedru mūs atbalsta. Arī tas ir ļoti svarīgi, ka netiekam uztvert kā bubuļi. Pārkāpumus var “dzēst”, to vietā izdarot ko labu. “Tiklīdz cilvēks, kurš līdz šim tendēts uz haosu un postīšanu, mazliet pats pastrādā, viņš arī pret citu darbu izturas ar lielāku cieņu,” atzīst Mārcis.

Jaunieši kā vienu no lielākajām dienesta viesnīcas problēmām min – palikšanu nomodā ilgāk, nekā to prasa dienesta viesnīcas kārtības noteikumi, un citu naktsmiera traucēšanu. “Bieži vien tas pat nav ar ļauniem nolūkiem. Vienkārši – vakarā tik ļoti gribas parunāties ar istabiņas biedriem, bet – jo interesantāka saruna, jo tā izvēršas skaļāka… Un tad tā agrā celšanās, kad acis nevar dabūt vaļā… “ (smejas).

Vissmagākās parasti izvēršanas sarunas ar pīpmaņiem, kuri bieži smēķē neatļautās vietās, izsmēķus nomet zemē un, ienākot klasē, skolasbiedriem liek kļūt par pasīvajiem smēķētājiem. “Tā ir ļoti sāpīga problēma,” atzīst jaunieši. “Daudzi, tikuši projām no vecākus kontroles, pirmajos mēnešos izturas kā būtnes, kas vadās pēc bara instinktiem, nevis veselā saprāta. Pīpējot viņiem ir savas, interesantas sarunas, bet visi, taču, zinām, ka tā ir atkarība, kas rada tikai un vienīgi problēmas – gan īstermiņā, gan vēl jo vairāk ilgtermiņā.

Labi apzināmies, ka mēs, jaunieši arī esam tie, kas veido skolas tēlu. Tāpēc uzskatām, ka uz skolu jānāk pieklājīgā apģērbā, nevis treniņtērpā un klasē jāsēž ar cepuri galvā. Arī citiem skolasbiedriem jāsaprot – ja viņi vēlēsies strādāt respektablā viesnīcā, restorānā vai klīnikā, nāksies ievērot zināmu etiķeti. Tāpat – ja pretī nāk kāds pieaugušais, ir, taču tikai jauki, ja skolēni viņu pasveicina. Tās visas ir tādas mazas, vienkāršas lietas, bet tajā pašā laikā – ja jaunieši tās ņems vērā, tad arī citiem radīsim patīkamāku priekšstatu par savu skolu un pārējie pret mums izturēsies ar lielāku cieņu.”

Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem profesionālās izaugsmes ceļā ir laba izglītība. Skola var piedāvāt ar visjaunākajām tehnoloģijām aprīkotu mācību bāzi, bet, ja jaunietis nav gatavs mācīties, tad rezultātu gaidīt velti. Kā šādus audzēkņus motivēt savu attieksmi mainīt? “Uzskatu, ka efektīvākais līdzeklis ir un paliks saruna,” atzīst Sintija Jezuna. “Labi apzināmies, ka nebūs tā, ka vienā dienā visi radikāli mainīs domāšanu. Taču iepriekšējā gada pieredze vēsta: šādas sarunas, kurās piedalās tikai skolēni bez pieaugušajiem, ir ļoti svarīgas. Vispirms tās palīdz labāk saprast, kāds ir minētās problēmas cēlonis. Ja jaunietis jūt, ka vismaz kāds viņu atbalsta un saprot, nevis meklē iemeslus, lai nosodītu un moralizētu, tad arī tas ir nopietns motīvs mainīties. To mums teikuši daudzi. Tāpat kā atzinuši, ka līdz šim nav īpaši aizdomājušies par to, ka viņu nākotne lielā mērā atkarīga no šodienas mērķiem. Mūsuprāt, nopietns stimuls mācīties ir arī stipendija. 100 eiro vai 10 eiro, no kuriem 8,50 atvelk par dzīvi dienesta viesnīcā… Ir, taču, atšķirība, vai ne? Protams, ir jau bijušas arī reizes, kad pēc šādām sarunām palikusi sajūta, ka runāts velti. Bet nekad jau nevar zināt, kurā brīdī uzrunātais jaunietis mūsu teikto tomēr atcerēsies.”

Viss – tikai un vienīgi pašu rokās!

Smiltenes tehnikuma pašpārvaldes jaunieši arī šogad, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, piedalās dažādos karjeras pasākumos. “Šajā ziņā mums ir ļoti laba sadarbība ar skolotāju Mairu Kuprišu. Tāpat kā – kultūras jomā – ar Anitu Bērziņu. Rudenī kopā ar skolotāju Mairu Kuprišu un Smiltenes vidusskolas pārstāvjiem bijām uz reģionālo diskusiju “Vadi savu karjeru pats!” Cēsīs.Tur uzklausījām uzņēmēju Santas Ančas un Vidzemes koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskās vadītājas Ineses Zagorskas pieredzi, kas bija ļoti vērtīga. Šādi veiksmes stāsti, kuros ceļā uz panākumiem nav trūcis ne šķēršļu, ne grūtību, uzrunā visvairāk. Ikdienā, skatoties uz cilvēkiem, kuri savā dzīvē kaut ko sasnieguši, bieži redzam tikai skaisto pusi, bet neiedomājamies par to, kādu neatlaidību un darbu tas prasījis. Īstenībā viss lielā mērā atkarīgs tikai no katra paša, no tā, cik daudz viņš pats vēlas savā dzīvē sasniegt.”

Pašpārvaldes jaunieši priecājas, ka tehnikuma kursi šogad kļuvuši saliedētāki, draudzīgāki. “Vairs nenotiek dalīšana – tas no pirmā, otrā vai trešā kursa… Iespējams, šo vienotību rosinājis arī fakts, ka lielāko skolas pasākumu tapšanā iesaistās visu kursu jaunieši. Ļoti vēlētos, lai mums izveidotos jauka sadarbība ar Smiltenes vidusskolas jauniešiem. Labprāt viņus uzaicinātu ciemos uz tehnikumu un kādreiz paviesotos vidusskolā. Mūsu galvenais atslēgas vārds ir sadarbība. Visās jomās.”

Jaunajā gadā Smiltenes tehnikuma pašpārvaldes jaunieši visiem novēl prieku un saticību ģimenēs, piepildīt iecerētos sapņus, atrast laiku arī atpūtai un galvenais – būt vienotiem, atbalstīt citam citu un iedrošināt piecelties, ja kādam blakus gadījies paklupt. Teksts: Baiba Vahere