2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Tehnikuma audzēkņi laimīgi par atkalsatikšanos!

Laimīgi par atkalsatikšanos Smiltenes tehnikumā 1.septembrī pulcējās skolas audzēkņi. Kopā ar Alsviķu struktūrvienību izglītības iestādē mācās 810 audzēkņi. 273 skolas no viņiem šis ir pirmais mācību gads.

679 jaunieši izvēlējušies Smiltenē piedāvātās profesijas, bet 131 – Alsviķu teritoriālās struktūrvienības mācību programmas.

Svinīgais Zinību dienas pasākums notika, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Taču tas nemazināja audzēkņu un skolotāju prieku, kad viņi atkal var viens otru redzēt, satikt un parunāties.

Svinīgajā brīdī kopā ar tehnikuma darbiniekiem un audzēkņiem bija arī Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš. Viņš Kalnamuižu un tehnikumu salīdzināja ar mazo Jelgavu, kas ar savu bagāto materiālo bāzi blakus pilsētai ir būtiska jauno profesionāļu izaugsmes vieta. Priekšsēdētāja vietnieks svinīgajā pasākumā pateicās skolas darbiniekiem, kuri šogad svin apaļas darba jubilejas – tehnikuma direktoram Andrim Miezītim, direktora vietniecei audzināšanas darbā Ingrīdai Paeglei, skolotājiem: Rutai Kalniņai, Vitai un Gunāram Auderiem, Ilvijai Biržmanei, Inesei Veidemanei, Irēnai un Andrejam Priedēm.

Zināšanas – labklājības pamats

“Zināšanas un prasmes  ir pamatā jūsu turpmākajai labklājībai. Tās paver iespēju dzīvot skaistāk, pilnvērtīgāk un garīgi bagātāk,” tehnikuma audzēkņus svinīgajām pasākumā uzrunāja skolas direktors Andris Miezītis. “Tas, kā mums šogad veiksies, lielā mērā atkarīgs no Covid 19 attīstības. Taču šobrīd ievērosim visus piesardzības pasākumus un būsim pateicīgi, ka varam mācīties un mācīt klātienē. Mani ļoti uzrunāja mūsu valsts prezidenta Egila Levita vārdi: “Mēs, latvieši, esam talantīga tauta. Un katram no mums jāapgūst iespējami vairāk prasmju, lai celtu Latvijas nākotni.”

Pateicībā, ko šodien saņēmu no Smiltenes novada domes, ierakstīti Jāņa Klīdzēja vārdi: “Darbs ir labākā psiholoģijas grāmata, caur kuru cilvēks var sākt saprast pats sevi un citus.”  Tā arī ir!

Vienmēr esmu teicis, ka labākais skolotājs ir darbs profesijā. Šobrīd – līdz ar renovēto dienesta viesnīcu un manēžu būvniecības programmu esam ieguvuši jaunu atspēriena punktu. Tāpēc visiem savējiem novēlu neapstāties! Vakar pie vairākiem mūsu skolas skolotājām viesojās absolventi, kuri tagad jau ir augstskolu studenti. Dzirdējām tik daudz labu vārdu par savu skolu, skolotāju, gaisotni, kas šeit valda! Tas ir pats skaistākais novērtējums!

Man patīk mūsu audzēkņus salīdzināt ar zeļļiem, kas kādreiz pie amatniekiem apguva amatus. Esot kopā ar meistaru, viņi iemācījās ne vien arodu, bet kopīgās sarunās par dzīvi guva vērtīgas atziņas, dzīves skolu, kas noderēja visu turpmāko mūžu. Protams, katra paaudze ir citādāka. Tagad modē runāt par X,Y un Z paaudzi. Taču pats svarīgākais ikvienam audzēknim – prasme domāt, analizēt situāciju, paņemt no saviem skolotājiem, iepriekšējām paaudzēm vērtīgāko. Tāpat milzīga bagātība ir tā, ja audzēknim ir ģimene, kas viņu atbalsta, ja viņam izveidojas labas, uzticības pilnas attiecības ar audzinātāju, kurš šeit, tehnikumā, daudziem ir kā otrs tētis vai mamma.”

Tehnikuma direktors Andris Miezītis ar pateicību atceras visus savus skolotājus – sākot ar pamatskolu un beidzot ar augstskolu. “No sirds novēlu – lai mūsu jaunieši ar tikpat lielu mīlestību un sirsnību atcerētos tehnikuma tagadējos pedagogus!

Svinīgajā pasākumā tika sveikti arī pirmo kursu audzinātāji: Elita Rence, Anita Biseniece, Madara Ciemiņa, Inese Dūjiņa, Vineta Roskoša, Gaļina Skobeļeva, Jolanta Duncīte un Valdis Ragainis.

Lai visiem veiksmīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

Pārmaiņas skolas kolektīvā

No sirds priecājamies, ka mūsu pedagogu kolektīvam pievienojies skolas absolvents Kristaps Emīls Radziņš un pieredzes bagātais skolotājs Normunds Vaivads! Darbu dienesta viesnīcā šogad uzsāks skolotāji Arnita Freiberga un Pēteris Logins. Dienesta viesnīcā strādā medmāsa Maruta Vīgante. Liels ieguvums tehnikumam ir pieredzes bagātā izglītības metodiķe Minjona Buča. No dekrēta atvaļinājuma atgriezusies angļu valodas skolotāja Liena Avotiņa. Atbildīgā par mūžizglītības un pieaugošu izglītību – skolotāja Solvita Bāliņa. Stratēģijas un attīstības jautājumi turpmāk būs Rolanda Aģa pārziņā. Personāldaļu vadīs Aija Jurjāne. Tehnikumā šogad darbu sāka arī jurists Aigars Melderis un bibliotekāre Elīna Kubuliņa Vilne. No augusta skolas veterinārajai mācību klīnikai ir jauna vadītāja – Vēsma Bindemane.

Skolas kolektīvs aug un attīstās!

FOTO

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums