2022. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Svinīgi atklātas Smiltenes vidusskolas jaunās telpas

 

Ar gaišām domām un vārdiem  2021. gada 17. decembrī, pēc vērienīgas rekonstrukcijas, svinīgi atklātas Smiltenes vidusskolas jaunās telpas.

Atklāšanā piedalījās Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji, būvniecībā iesaistītās puses un  skolas vadība.

Skolas pārbūve veikta projekta  “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros jau 2018.gadā tika pārbūvēts skolas sporta laukums, kā arī 2020.gada februārī ekspluatācija tika nodota jaunuzceltā internāta ēka. 2021. gada oktobrī ekspluatācijā nodota arī Smiltenes vidusskolas ēka.  

Klausoties skolēnu koncertā, jaunajās, skaistajās telpās Ziemassvētku sajūtu un prieku ieguva visi klātesošie. Paldies visām iesaistītājām pusēm par šo Ziemassvētku dāvanu – gaišajām un plašajām telpām. Lai tās ienes gaismu un prieku Smiltenes vidusskolas skolēnu ikdienā un vairo viņu enerģiju un panākumus.

Projekts tika realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”