2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sveicam Smiltenes novada pašvaldības balvas “Par sasniegumiem izglītībā” saņēmējus un apaļo darba gadu jubilārus!

Skola pie baltajiem bērziem –
Mūžīga gudrības grāmata,
Kas simtiem acu pāriem,
Pirms lasīt, ik gadu tiek atvērta.

Lappusēs tajās ir arī Tavs vārds
Kā debesīs putns būs iezīmēts.
Un vārdam līdzās ir arī Tavs gods,
Kas rītdienai ceļu parādīs.
                                         Marika Svīķe
Vissirsnīgākie sveicieni Smiltenes vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem – Smiltenes novada pašvaldības konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” laureātiem!

Nominācijā “Par sasniegumiem izglītības iestādes vadīšanā” balvu saņēma ilggadējā direktores vietniece izglītības jomā Valda Cirīte un pirmsskolas izglītības metodiķe Vita Leite.

Valdai Cirītei Smiltenes vidusskola ir pirmā un vienīgā darba vieta, kur atbildīgi un nesavtīgi nostrādāts 41 gads. “Cilvēks ar lielo burtu. Ikvienā sarežģītā situācijā radīs risinājumu un nezaudēs humora izjūtu. Vienmēr laipna, iejūtīga un atsaucīga, prot atrast īpašu pieeju katram cilvēkam,” par Valdus saka kolēģi, izsakot īpašu atzinību un pateicību par ieguldīto darbu, veicot direktores vietnieces pienākumus un vienlaikus vadot Smiltenes vidusskolu pusgada garumā.

Vita Leite Smiltenes vidusskolā strādā 37 gadus, no kuriem pēdējos astoņus gadus ir pirmsskolas izglītības metodiķe. “Savās prasībās konsekventa, vienmēr pret visiem izturas ar cieņu, viņas profesionālais redzējums ļāvis nonākt pie jauniem risinājumiem mācību procesā. Vita ir liels atbalsts kolēģiem ikdienas darbā IT jomā,” viņu raksturo kolēģi.

Nominācijā “Par sasniegumiem audzināšanas darbā” – no Smiltenes vidusskolas apbalvojumu saņēma mūzikas skolotāja, 5. – 6. klašu meiteņu ansambļa, 4. – 6.klašu zēnu ansambļa vadītāja un jauniešu kora lido menedžere Solvita Posse. “Jebkuru darbu viņa izdara tik labi, cik spēj. Apveltīta ar smalkjūtīgu pasaules redzējumu, labu gaumi, kas tiek apliecināta koncertu repertuāru izvēlē un mācību stundu satura veidošanā. Attiecībās ar skolēniem – iejūtīga, ieinteresēta, lai ikviens bērns skolā justos labi un sasniegtu savu augstāko rezultātu,” par skolotāju Solvitu Possi saka kolēģi.

Nominācijā “Par sasniegumiem audzināšanas darbā” apbalvojumu saņēma izglītības psiholoģe Līga Bluķe. “Ļoti prasīga, precīza un reizē sirsnīga, atsaucīga gan pret skolēniem, gan vecākiem un kolēģiem. Ar lielu pacietību un izpratni viņa palīdz skolēniem risināt problēmas, pēta viņu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes,” Līgu raksturo kolēģi. “Darbā jūtam milzīgu Līgas atbalstu pedagogiem gan saistībā ar izglītojamo izpēti, darbu ar vecākiem, gan kolēģu personīgo psiholoģisko problēmu uzklausīšanā un risināšanā.” Līga ir Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedre un aktīvi darbojas Latvijas Skolu psihologu asociācijā.

Pateicību par 40 darba gadiem skolā saņēma sākumskolas skolotājas Ligita Garsele – Aleksejeva un Diāna Kokarēviča, kā arī angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece.

Paldies par 30 darba gadiem vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotājai Ilmai Sīmanei, latviešu valodas un literatūras skolotājai Janai Vīksnai!

Sveicam arī sociālo pedagoģi Ligitu Kukurāni, kura skolā nostrādājusi 20 gadus un sākumskolas skolotāju Līgu Veģeri, kura izglītības jomā nostrādājusi 10 gadus!