2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Starpnovadu metodiskā diena angļu valodas skolotājiem

23.oktobrī uz metodisko dienu “21. gadsimta prasmes un izaicinājumi angļu valodas klasē” Smiltenes vidusskolā kopā sanāca četru novadu – Alūksnes, Valmieras, Valkas un Smiltenes – angļu valodas skolotāji. Pasākumu vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs Ivars Dominiks Zeps.
“Skolotāji dalījās pieredzē un papildināja zināšanas par pašvadīto mācīšanos, kas, pretēji sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, nebūt nenozīmē iedot skolēniem darba lapas un likt ar visu tikt galā pašiem,” informē Smiltenes novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Gundega Upeniece, kura kopā ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķēm Madaru Kļaviņu un Lindu Purmali organizēja šo metodisko dienu.

“Pasākumā daudz tika runāts par skolēnu motivēšanu mācību stundās un to, kā atkal un atkal izvairīties no “grābekļiem”, uz kuriem kāds agri vai vēlu uzkāps.”

Skolēnu brīvlaikā lieliski izmantota iespēja papildināt zināšanas, apgūt jaunas prasmes, dalīties pieredzē un stiprināt skolotāju starpnovadu sadarbību.

Paldies pasākuma vadītājam Ivaram Dominikam Zepam, organizatorēm – Madarai Kļaviņai, Lindai Purmalei un Gundegai Upeniecei, kā arī ikvienam skolotājam, kurš atbrauca un dalījās savā pieredzē ar pārējiem!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Gundega Upeniece