2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas vadības komanda piedalās seminārā par jaunā izglītības modeļa ieviešanu

29.novembrī skolas vadības komandas pārstāvji Rīgā seminārā diskutēja par jaunā mācību satura ieviešanu skolā. Jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts par mērķi izvirza palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai. Seminārā skolas vadības komanda tikās ar zinošiem nodarbību vadītājiem no projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” un  kolēģiem no citām Latvijas skolām, iepazinās ar  praktiskiem piemēriem, kā jauno modeli īstenot un izstrādāt skolai atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu.
Nākamajā mācību gadā jaunā izglītības satura un modeļa ieviešana tiks uzsākta 1., 4., 7. un 10.klasēs. Šobrīd skolotāji pakāpeniski uzsāk jauno izglītības programmu ieviešanu atsevišķos mācību priekšmetos. Līdzās tam skolotāji piedalās apmācībās: semināros, diskusijās, vebināros par jaunā satura sekmīgāku īstenošanu.

Skolotāji mācību stundās akcentē uz sasniedzamo rezultātu vērstu skolēnu darbību, piedāvā daudzveidīgus uzdevumus, kas atbilst reālās dzīves situācijām, māca skolēniem vērtēt savu un citu skolēnu darbu, plānot veicamos uzdevumus un pašiem uzņemties atbildību.

Daina Zelmene