2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas stipendiāti un nākamie studenti

Latvijai ir vajadzīgi zinoši un sabiedriski aktīvi jaunie speciālisti, tāpēc īpašs prieks par tiem Smiltenes vidusskolas absolventiem, kuri skolu pabeidza ar augstiem mācību sasniegumiem. Dzīvē tikpat svarīga kā zināšanas ir arī sirds izglītība, mērķtiecība, spēja iestāties par vērtībām un raudzīties tālāk par savām personiskajām interesēm. Vidusskolēni, kuri savā izlaidumā saņēma dažādas pateicības, atzinības, balvas un stipendijas, vairākkārt apliecinājuši, ka viņiem rūp ne vien sava izaugsme, bet ir arī svarīgi, kādā vidē un sabiedrībā dzīvojam.

Savā brīvajā laikā viņi gatavojās dažādām mācību olimpiādēm un konkursiem, apmeklēja sagatavošanās kursus augstskolās un organizēja pārējiem skolasbiedriem skaistus un radošus pasākumus. Pasākumos priecēja citus ar saviem talantiem. Un palīdzēja, ja kādam skolasbiedram nepieciešams drauga plecs vai atbalsts, kas arī tik būtiski.

12. klases absolvente Kristiāna Kļaviņa izlaidumā par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu, skolas ilggadējo mecenātu Annas un Birutas Zadiņas prēmiju un arī Smiltenes novada pašvaldības apliecinājumu par naudas balvu.

Simtgades izcilnieka pateicību un balvu par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma absolvente Elīza Kauliņa – Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvaldes prezidente, daudzu skolas pasākumu organizatore un dejotāja. Elīza kopā ar deju kolektīvu “Buki” tikko aizvadījusi XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII deju svētkus, bet pēc tam priekšā ceļš uz augstkolu, kas visticamāk, aizvedīs uz kādu no Rīgas Tehniskās universitātes fakultātēm. Vidusskolā Elīza padziļināti apguva matemātiku, programmēšanu un angļu valodu. Visu vidusskolas laiku viņa bija arī viena no Smiltenes novada pašvaldības stipendiātēm.

Gintas Patelas stipendiātes

Smiltenes vidusskolas absolventes, mecenātes Gintas Patelas naudas balvu šogad saņēma Alise Čukure un Kristīne Krista Cerbule.

“Apliecinājums par šo stipendiju man bija ļoti liels pārsteigums. No brīnumiem ieplētās acis,” stāsta Alise Čukure. “Naudiņa noteikti noderēs studijām.” Alise vēlas kļūt par skolotāju. Pagaidām vēl nav izlēmusi – par angļu valodas vai vēstures. “Pirms diviem gadiem strādāju vienā vasaras nometnē par palīdzi un tur sapratu, ka patīk darbs ar bērniem, ka mana nākotnes profesija varētu būt skolotāja,” stāsta Alise. Mācoties 12. klasē, viņas dzīvē nozīmīgs notikums bija piedalīšanās Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras kanona konkursā, kur viņa kopā ar skolasbiedrenēm Montu Štorhu un Martu Jakoviču radīja māksliniecisku mūzikas video performaci pašu sacerētai dziesmai “Ievainotie sapņi”.

Tikpat liels pārsteigums kā Alisei par saņemto Gintas Patelas stipendiju bija arī viņas klasesbiedrenei Kristīnei Kristai Cerbulei. Un kopā ar viņu – arī visai ģimenei. “Daļu naudiņas nolikšu studijām, bet kaut ko noteikti arī patērēšu ceļojumam uz Grieķiju. Kad atgriezīšos, pārējo vasaras daļu strādāšu veikalā “Top”, jo gribu izmantot iespēju kaut ko nopelnīt arī pati.”

Kristīnes Kristas sapnis ir kļūt par skolotāju. Pagaidām viņa vēl domā, vai studēt vēsturi un sociālās zinības vai latviešu valodu un literatūru. “Skolā ļoti patika visi minētie mācību priekšmeti. Vissirsnīgākais paldies skolotājām Dainai Zelmenei un Ivetai Krūmiņai, kuru mācību stundas vienmēr bija tik radošas un interesantas!”

Smiltenes novada pašvaldības naudas balvu par augstiem mācību sasniegumiem, dalību mācību olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma 12. klases absolventi: Monta Štorha, Kristiāna Kļaviņa, Monta Sorokina, Evelīna Ance Bormane, Marta Jakoviča, Elīza Kauliņa, Eva Evelīna Krūmiņa, Ralfs Krūmiņš, Anda Jaunmuktāne, Agnese Jaunmuktāne, Bella Agnija Vāciete, Nora Vīvuliņa, Ernests Eglītis, Laura Ceriņa un Endijs Graudiņš. Tie ir jaunieši, kuri vairākkārt ļāvuši skolas vārdam izskanēt visā Latvijā gan ar izciliem sasniegumiem mācībās, gan ar panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, kultūrā un sportā. Ralfs Krūmiņš ar savu muzikālo talantu sildījis sirdi gandrīz visos Smiltenes vidusskolas pasākumos. Viņš ir arī īstens tēvzemes patriots un zemessargs. Gatavs vajadzības gadījumā darīt visu iespējamo, lai aizstāvētu Latviju un savu tautu. Ralfs pēc vidusskolas dosies uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, lai studētu lauksaimniecību. Tur iegūtās zināšanas viņš liks lietā, saimniekojot ģimenes saimniecībā. Dziesmu svētku laikā Ralfs ir viens no zemessargiem, kurš gādā par drošību Rīgas 64. vidusskolā. Pēc tam viņš dosies palīgā vectēvam, jo lauku saimniecībā vasara ir karstākais darba laiks.

Jaunieši atzīst, ka Smiltenes pašvaldības stipendija ikdienā motivējusi pacensties vairāk, lai saņemtu šo mazo, pašu nopelnīto bonusu. Tāpat, protams, ļoti svarīgs ir arī morālais gandarījums par to, ka viņu darbs pamanīts un novērtēts.

Stipendijas saņēmēja Eva Evelīna Krūmiņa. Sākoties jauno audzēkņu uzņemšanai, viņa, līdzīgi Kristiānai Kļaviņai, dosies uz Rīgas Stradiņa universitāti, kur iecerējusi studēt medicīnu. Vasarā Eva Evelīna atpūtīsies, lai uzkrātu spēkus jaunajam dzīves posmam. Arī viņa visus vidusskolas gadus aktīvi darbojusies skolēnu pašpārvaldē, daudz laika veltījusi gan mācībām, gan savai personiskajai izaugsmei. Ar plašu redzesloku, ļoti sirsnīga, smalkjūtīga un inteliģenta. Evai Evelīnai ir visas vajadzīgās īpašības, lai kļūtu par labu ārsti un no sirds priecāsimies viņu redzēt jauno mediķu rindās.

Smiltenes novada pašvaldības absolventu stipendiju saņēma arī Nora Vīvuliņa, kura kopā ar Kristiānu Kļaviņu bijušas daudzu vidusskolas pasākumu vadītājas un brīnišķīgo skolas raidierakstu (podkāstu) autores. Izaugušas blakus mājās, viņas gan visus bērnības, gan skolas gadus turējušās kopā. Vienai otru papildinot, tapa skaisti raidieraksti par daudz un dažādām jauniešiem aktuālām tēmām. Jau pēc pāris nedēļām viņas abas kopā dosies uz Rīgas Stradiņa universitāti, jo arī Nora vēlas studēt medicīnu. Jā, šogad Smiltenes vidusskolas absolventu vidū ir daudz nākamo dakteru, bet ikviens labs ārsts ir milzīgs ieguvums gan mūsu novadam, gan visai Latvijai.

Kristiāna un Nora par brīnišķīgu pieredzi uzskata arī skolas podkāsta veidošanu. Gatavošanās raidierakstiem rosinājusi paplašināt redzesloku un pilnveidojušas komunikatīvās prasmes. Ne viena, ne otra nekad nav vēlējusies kļūt par žurnālisti, taču podkāsta veidošana un intervijas ar populāriem cilvēkiempalīdzējušas pārvarēt biklumu un nedrošību. Par šo pieredzi Kristiāna un Nora no sirds pateicīgas arī skolotājai Ivetai Krūmiņai, kura viņas vienmēr ļoti atbalstījusi un iedrošinājusi.

Smiltenes novada pašvaldības absolventu stipendiju saņēma arī Monta Štorha. Līdzīgi Alisei Čukurei, viņai viens no šā mācību gada spilgtākajiem notikumiem bija piedalīšanās Latvijas Kultūras kanona konkursā. 12. klase Montas izaugsmē bijusi nozīmīga arī ar padziļināto mācību priekšmetu apguvi. Angļu valodas stundās nostiprinājusies pārliecība, ka viņa savu nākotni vēlas saistīt ar svešvalodām. “Vispirms tās būs angļu valodas studijas un tad jau laiks rādīs, vai būšu skolotāja vai pievērsīšos tulkošanai. Angļu valodas zināšanas paver ļoti plašas iespējas,” uzskata Monta. Vasaras mēnešos viņa strādā veikalā “TOP”. “Ir tik laba sajūta, ka vari tērēt pašas nopelnīto naudu! Un arī studijām noteikti noderēs. Tāpat labs atbalsts dzīves jaunajam posmam būs pašvaldības naudas balva.”

Arī 12. klases absolvente Monta Sorokina Smiltenes novada pašvaldības stipendijas saņēmusi vairākkārt.  Līdzīgi citiem skolasbiedriem, Montai šis mācību gads paskrējis īpaši ātri. Bet labas sekmes mācībās un aktīva darbošanas skolēnu pašpārvaldē viņai nav traucējušas ar visu sirdi nodoties vaļaspriekiem – teārim un tautas dejām. Monta brīvajā laikā spēlē Blomes amatierteātrī. Izrādē “Jūlijs”, kas ieguva “Gada izrādes 2022” titulu viņai ir viena no galvenajām lomām. Vēl Monta dejo jauniešu deju kolektīvā “Atspēriens” un šobrīd gan ar teātra, gan deju kolektīvu pārstāv Smiltenes novadu XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Šajā mācību gadā Montai viens no spilgtākajiem notikumiem bijusi došanās uz Turciju, kur viņa kopā ar jauniešiem no citām pasaules valstīm iesaistījās dabas aizsardzībai veltītā Eiropas Savienības projektā. Turcijā tapa vairākas projekta dalībnieku taisītas īsfilmas. Vienā no tām galveno lomu spēlēja Monta. Viss, kas saistīts ar šo projektu, ir viņas pašas inciatīva un vienlaikus tā bija pavisam jauna un ļoti interesanta pieredze, kas Montai noteikti noderēs arī turpmāk. Bet savu nākotni viņa, tāpat kā Kristiāna, Nora un Eva Evelīna, vēlas saistīt ar medicīnu.
No sirds lepojamies ar visiem mūsu stipendiātiem un pateicamies viņu atbalstītājiem! Smiltenes vidusskolas skolotāji ir pārliecināti, ka par šiem jauniešiem noteikti vēl dzirdēsim daudz labu vārdu. Viņi ir mūsu zelta fonds, kuri pelnījuši, lai viņus lolo un sargā. Laimīgu ceļa vēju, un visu skaistāko sapņu piepildījumu dzīves jaunajā posmā!

Baiba Vahere