2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas skolēnu spēka vārdi Latvijai

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena mums, latviešiem, ir tikpat nozīmīga kā 18. novembris. 3. maijā Smiltenes vidusskolas skolēni jaunajā zālē rakstīja spēka vārdus Latvijai. Skolu piepildīja tik daudz gaišu domu, patiesas sirsnības un labestības, ka varam būt droši – mūsu nākotne ir drošās rokās.

“Šodien, kad redzam, kā neatkarīgu valsti un tās iedzīvotājus var iznīcināt rupjš spēks, vēl jo vairāk apzināmies, cik svarīga ir brīvība,”  atzīst pasākuma idejas autore, direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krūmiņa. “Līdz šim jaunajā zālē notikuši dažādi pasākumi, bet tagad ir arī pirmā, pašu skolēnu veidota izstāde.”

“Valsts spēks ir tās cilvēkos un tajā, cik viņi spēj būt stipri, vienoti, atvērti un labsirdīgi viens pret otru,”  domā 10.klases skolnieces Estere Vītola un Sindija Jirgensone.
11.klases skolnieces Elīzas Kauliņas rakstītie spēka vārdi: “Mēs tagad esam brīvi. Brīvība ir un paliek mūsu lielākā vērtība. Nenovērtēsim to par zemu! Mūsu kļūdas ir mūsu pašu, bet mūsu sekmes arī ir tikai mūsu pašu.” Arī Elīza, līdzīgi daudziem šodien aptaujātajiem skolasbiedriem uzskata, ka valsti, tāpat kā drošu vidi, veido cilvēki. “Vēl neatkarības saglabāšanā ļoti būtiska ir vienotība.”
“Stipras valsts pamatā ir tās cilvēku augstākās vērtības,” uzskata 9. b klases skolnieks Dāvis Grabovskis. “Latvija ir mežu zeme. Mūsu lielākā bagātība ir skaistie meži.”

“Gudrība, drošsirdība, vienotība, tradīcijas – tās visas kopā piešķir valstij spēku un rada drošības sajūtu tautai,”  uzskata 11. klases skolnieks Ernests Eglītis.

Saskaņā ar 11. klases skolnieces Montas Sorokinas dziļāko pārliecību: “Visos laikos, bet jo īpaši tajā, kurā dzīvojam mēs, ļoti svarīga ir mīlestība pret savu valsti un tās cilvēkiem.”
12.a klases skolēnus ļoti uzrunājuši bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas vārdi: “Mēs esam stipra tauta! Mēs esam diženi! Mēs esam raženi! Mēs esam skaisti! Mēs zinām, ko mēs gribam! Un, ko mēs gribam, to mēs varam. Un ko mēs varam, to mēs darām!”
12.a klases skolnieks Ginters Ķelps savai tautai arī pēc desmit un divdesmit gadiem vēl būt tikpat vienotai kā Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā.
“Esam ļoti saliedēta klase. Šo vienotību vēl vairāk pastiprināja kopīgā gatavošanās Aerobikas festivālam,”  atzīst 12. a klases skolniece Ance Pakalne. “Tāpēc, nākot uz šo pasākumu, nolēmām – rakstīsim kopā izvēlētus spēka vārdus. Manuprāt, ikvienam cilvēkam ir ļoti svarīga piederības sajūta savai valstij,”  uzskata Ance Pakalne. “Katrā valstī daudzas lietas atkarīgas no valdības. Tai ir svarīgi uzticēties. Pirms kaut ko kritizēt, labāk padomāt: “Kā es rīkotos, ja man būtu jāpieņem šādi lēmumi?”  Man drošības sajūtu dod arī tas, ka Latvija ir NATO un ES dalībvalsts.”

“Patriotisms ir tas, ko tu dari ikdienā. To raksturo tavi darbi, attieksme pret mācībām un izšķirošā brīdī – arī gudra izvēle,” savu pārliecību pauž 10. klases skolnieks Eduards Dāvis Putrālis. “Īsts savas zemes patriots ir gatavs arī vajadzīgajā brīdī par to iestāties un aizsargāt.

Kādu vēlētos redzēt savu Latviju nākotnē? – Kā attīstītu valsti, no kuras cilvēki nebrauc projām, bet kur var meklēt un atrast darbu arī iebraucēji.”

“Latvija – tās ir mājas, no kurām katrs tās cilvēks iziet pasaulē,”  domā 11. klases skolnieks Endijs Graudiņš. “Mana īpašā spēka vieta ir mūsu dzimtas īpašums Grundzālē, kur dzīvojuši mūsu senči jau četrās paaudzēs. Stāvot uz šīs zemes, skatoties uz skaistajiem, plašajiem laukiem visapkārt, pārņem ļoti īpaša sajūta. Lepnums un prieks. Domājot par 4. maija notikumiem, joprojām uz tiem raugos kā lielu brīnumu, kas pa spēkam tikai ļoti vienotai un savstarpēji saliedētai sabiedrībai.

Mums ir, ar ko lepoties! Par to, ar kādu lepnumu stāstām par savām tradīcijām, Dziesmu un deju svētkiem, mūs labā nozīmē mūs apskauda arī “Erasmus+” projekta skolēni un skolotāji no citām valstīm.”
11.klases skolnieces Anda Jaunmuktānes izvēlētie spēka vārdi – dzejnieka Knuta Skujenieka rakstītais:
“Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.”

“Latvieši ir maza, bet stipra tauta. Un ar to ļoti lepojos. Mūsu vēstures notikumi apliecina, cik daudz iespējams paveikt lielā vienotībā. Nākotnē savu Latviju vēlos redzēt tikpat sakoptu, skaistu un zaļu kā šobrīd.”

Anda, līdzīgi vairākiem vidusskolēniem, atzina, ka 4. maijā viņa pie balti klāta galda būs kopā ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem un klusi pateiksies par brīvību un neatkarību.

8.b klases skolēni Elza Zariņa un Jēkabs Šube Latvijai tās Neatkarības atjaunošanas dienā uzdāvināja pašu sacerēto dzejoli. Par skaisto Latvijas dabu, par mīlestību uz savu zemi un tautu. Elzas ģimenē 4. maijā par tradīciju kļuvušas galda spēles par Latviju, bet Jēkabs atzīst, ka viņu pārņem īpašs lepnums, redzot pie mājas plīvojam mūsu skaisto sarkanbaltsarkano karogu.

Skolēni savu mīlestību un cieņu pret Latviju apliecināja arī ar skaisto spēka vārda noformējumu.

Pēdējā laikā esam teikuši tik daudz spēka vārdu ukraiņu tautai. Klusi un nemanāmi pie baltā galda pienāca kāds ukraiņu zēns, kurš šobrīd mācās Smiltenes vidusskolā, un uzrakstīja: “Slava Latvijai!”

Lai ikvienā namā gaiši un sirdssilti svētki!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris