2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas skolēni prezentē Latviju Turcijā!

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekts “STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā” Smiltenes vidusskolas skolēnus un skolotājus savedis kopā ar sadarbības partneriem no Turcijas, Zviedrijas, Īrijas, Rumānijas un Itālijas! Projektā iesaistītie sesto klašu skolēni šodien Turcijā iepazīstināja sadarbības partnerus ar Latviju, Smilteni un Smiltenes vidusskolu. Mūsu skolēni atzīti par labākajiem angļu valodas pratējiem! 
Kopā ar jauniešiem uz Turciju devās direktores vietniece izglītības jomā – Marija Marksa un angļu valodas skolotāja Aiga Sorokina. Projekta ietvaros notikušie pasākumi, kā arī jaunā, starptautiskā pieredze ir būtisks ieguldījums ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā. Kopīgi iepazītie labās prakses piemēri – tā ir pozitīva, uz dialogu un savstarpēju sadarbību vērsta pieredzes apmaiņa, ko vienlīdz augstu novērtē gan pedagogi, gan audzēkņi.
Smiltenes vidusskolas skolotāji 21. gadsimtā nepieciešamās prasmes un zināšanas uztver kā izaicinājumu mācību procesa plānošanai un pilnveidošanai. Ar “Erasmus+” projekta “STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā” uzsākšanu skolā izveidots STEAM klubs. Tā mērķis – popularizēt integrētās STEAM pieejas priekšrocības, kas rosina jauniešus uz starpdisciplināru prasmju apguvi un tādu personības īpašību attīstīšanu, kas skolēniem palīdzēs atrast savu vietu darba tirgū un rūpēties par izaugsmi visa mūža garumā.
Gada nogalē STEAM kluba pārstāvji tikās pasākumā, kura vadmotīvs bija tilts. Kā pēc pasākuma atzina Smiltenes vidusskolas angļu valodas skolotāja Aiga Sorokina: “Tilts, kura būvniecībā svarīgas gan inženiertehniskās, gan matemātikas, fizikas, ķīmijas un ģeometrijas zināšanas, var būt arī īstajā brīdī pateikts, labs vārds un palīdzībai pasniegta roka. Zināšanas un radošums paver ceļu tādu ideju realizācijai, kas reizēm sākumā šķiet neiespējamas.”
Radošums ir arī viens no būtiskākajiem atslēgas vārdiem, kas skolēniem pavērs līdz šim nebijušas iespējas ne vien mākslā, bet arī dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un, izmantojot ikdienā modernās tehnoloģijas un matemātiskās zināšanas.
Smiltenes vidusskolā izveidots informatīvais stends, kas skolēniem palīdz izprast atsevišķu tematu savstarpējo saistību dažādos mācību priekšmetos, sasaista mācības ar reālo dzīvi, kā arī rosina veidot sadarbību rosinošu mācību vidi, kurā katrs var iesaistīties ar savu darbu un radošo pieeju.

Teksts: Baiba Vahere